Purmo Group zastępuje nazwę Rettig ICC

Rozmowa z Andrzejem Iżyckim o zmianach w koncernie

Od 22 października nazwa Rettig ICC przestaje obowiązywać, zastępuje ją Purmo Group – europejski lider zrównoważonych rozwiązań mających na celu zapewnienie komfortu wnętrz. Sama zmiana nazwy jest oczywiście najszybciej zauważalna na rynku dla współpracowników i klientów firmy. Ale zmiana ta ma także głębsze podłoże. Koncern Rettig ICC, w Polsce znany jako producent asortymentu grzewczego, przechodzi już od pewnego czasu duże zmiany strukturalne.

Nowe logo Purmo Group w dwóch odsłonach

Nieustanne zmiany i rozwój są częścią naszego dziedzictwa

Nowa nazwa Purmo Group – co odzwierciedla, co w rzeczywistości stoi za zmianą nazwy, dlaczego teraz? Co oznacza też odejście od nazwiska Rettig w nazwie?
AI: Nowa nazwa Purmo Group ma swoje korzenie w marce handlowej Purmo, a jej historia sięga 1953 roku. Purmo przekształciło się z małego fińskiego gracza w jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży HVAC. Nowa nazwa odzwierciedla więc dziedzictwo i historię naszej firmy, a co najważniejsze, stanowi doskonały fundament dla przyszłych projektów i inicjatyw.
Rettig ICC, obecnie Purmo Group, jest częścią dużego koncernu Rettig Group, na który składają się różnie piony biznesowe. Od 9 pokoleń koncern pozostaje w rękach rodziny Rettig.
Tomas von Rettig, obecny prezes zarządu Rettig Group ma analityczne, wizjonerskie spojrzenie na rynek i stara się wdrażać nowe pomysły zgodnie z duchem czasów. Jednym z nich jest właśnie zmiana profilu Rettig Group z grupy przemysłowej w grupę inwestycyjną. Oznacza to także odejście w nazwie od nazwiska Rettig, a w przypadku części biznesu powiązanej z techniką grzewczą i instalacyjną silne skojarzenie nazwy z marką Purmo świetnie rozpoznawalną na rynku oraz stworzenie wyodrębnionej, samodzielnie funkcjonującej struktury z własnym zarządem i obsługą prawną. Koncepcja ta dąży do pokazania Purmo Group jako niezależnego, aktywnego gracza rynkowego w branży HVAC.

Marki funkcjonujące w ramach Rettig ICC to nie tylko marka Purmo, ale i Radson, Vogel&Noot i Emmeti… Jak dla nich zmieniła się sytuacja?
Generalnie konstelacja marek w ramach Purmo Group pozostaje bez zmian. Obecnie asortyment firmy sprzedawany jest pod markami Purmo, Radson, Vogel&Noot i Emmeti i tym samym stanowi najbardziej rozpoznawalną grupę produktową w branży grzewczej w Polsce. Oprócz wspomnianych jesteśmy także producentem marek własnych naszych – często międzynarodowych – klientów, jak chociażby Cosmo, które stanowi markę własną grupy GC, obecną na polskim rynku poprzez Bims Plus. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie na wszystkich rynkach Purmo Group ma tak szerokie spectrum marek i oferowanego asortymentu. Dlatego też rynek polski jest uznawany za jeden z najważniejszych rynków koncernu.

Już w poprzednim wywiadzie (IR 12/2017) wyjaśniliśmy, że naprawdę nieźle mogą funkcjonować na rynku różne marki tego samego koncernu oferujące podobne grzejniki, jak np. Purmo, Vogel&Noot czy Radson. Czy ogrzewanie płaszczyznowe i systemy rurowe marek Purmo i Emmeti też tak dobrze „ułożyło się” na rynku?
Oferta Emmeti koncentruje się na ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyznowym i systemach rurowych i jest to dla koncernu ważny, przyszłościowy obszar biznesu, z szerokimi planami rozwoju. Emmeti, którego akwizycja została zakończona pod koniec 2015 roku, to marka oferowana w Polsce od wielu lat przez odrębną sieć dystrybutorów, ogrzewanie płaszczyznowe i systemy rurowe Purmo zaś sprzedawane jest przez tradycyjną sieć dystrybucji grzejników. Taka dywersyfikacja łagodzi ewentualne problemy wewnętrznej konkurencji, zapewniając równocześnie Purmo Group obecność na rynku praktycznie u wszystkich dużych graczy.

W poprzednim wywiadzie wspomniał Pan o reorganizacji w ramach marki Purmo i tworzeniu zespołu dedykowanego tylko ogrzewaniu podłogowemu i systemom rurowym…
Mimo że naszym core biznesem w segmencie produktów grzewczych jest grzejnik panelowy, to ogrzewanie płaszczyznowe i systemy rurowe staje się także ważnym obszarem działania. Około 2 lata temu zreorganizowaliśmy strukturę w ramach marki Purmo w Polsce i powstał specjalny zespól sprzedażowo-projektowy dedykowany tylko ogrzewaniu płaszczyznowemu i systemom rurowym. Jego zadaniem – oprócz oczywiście sprzedaży tych systemów – jest także mocne wsparcie inwestycji rynkowych w postaci pomocy projektowej, doradczej i doborowej. Stworzenie zespołu o odpowiedniej liczbie pracowników działających mocno zarówno w terenie, jak i we wsparciu projektowym zaowocowało dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w tym segmencie.

Jakie zmiany nastąpiły w ramach zarządzania koncernem i jakie ma to przełożenie na polski rynek?
Zmiana nazwy koncernu to nie jedyna zmiana w ramach nowej strategii. Firma mianowała w roku 2018 nowego dyrektora generalnego, a siedziba główna została przeniesiona do Helsinek w Finlandii. Wdrożono również nową strukturę organizacyjną, zatrudniając nowe osoby na kluczowe stanowiska kierownicze.
Warto zaznaczyć, że ciągle się rozwijamy, nie jest to rewolucja, a nieustanna ewolucja w kierunku jak najprostszej i przejrzystej struktury koncernu. Od 2015 roku nastąpiła konsolidacja biznesowa wspomnianych wcześniej marek: Purmo, Radson, Vogel&Noot i Emmeti.
Struktura asortymentowa całej Purmo Group obejmuje podział na 3 dywizje produktowe (1. grzejniki panelowe, 2. grzejniki łazienkowe i dekoracyjne oraz 3. ogrzewanie płaszczyznowe i systemy rurowe). Rynek sprzedaży w koncernie został podzielony z kolei na 4 regiony. Polska podlega pod region Północno-Wschodni, którego nowym dyrektorem jest Urs Pennanen. W Polsce także nastąpiły ewolucyjne zmiany, mamy jedną strukturę sprzedażową wszystkich marek i od maja 2018 mam przyjemność – jako dyrektor sprzedaży i marketingu – nią zarządzać. Podlegają mi dyrektorzy sprzedaży poszczególnych marek:
– Paweł Kulikowski (w firmie od 6 miesięcy) – Purmo,
– Piotr Higersberger – Vogel&Noot,
– Janusz Frąckowiak – Radson,
– Artur Lewandowski – Emmeti.

Zmiany, zmiany… akwizycje, nowe fabryki….
W ramach rozwoju rozszerzono również portfolio produktów poprzez przejęcia Sigarth Ab w Szwecji oraz Quinn Radiators Ltd w Wielkiej Brytanii.
Koncern Purmo Group otworzył także nowoczesną fabrykę w Yangzhou w prowincji Jiangsu w Chinach. Wybudowana w Państwie Środka fabryka będzie produkować wyłącznie grzejniki panelowe, co ma zaspokoić zapotrzebowanie lokalnego rynku. To całkowicie nowa placówka, której kadra była szkolona w polskiej fabryce w Rybniku. Polski zakład, z mocami produkcyjnymi 2,7 mln szt. rocznie, nadal pozostaje największą fabryką koncernu.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony koncernu: www.purmogroup.com

Dziękuję za rozmowę.

Bezpłatna prenumerata