Projekt programu dopłat NFOŚiGW do kredytów na domy energooszczędne

Nawet do 40 000 zł dopłaty!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt pierwszego realizowanego ze środków publicznych ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych. Ogłoszono go i poddano szerokim konsultacjom w ramach Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.
Poniżej publikujemy podstawowe zasady tego programu oraz proponowane wysokości dofinansowania.

Nazwa programu: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”

Cele:
1. Wsparcie budownictwa energooszczędnego
2. Uniknięcie emisji ok. 50 000 ton CO2 rocznie

Efekty:
1. Wybudowanie ok. 16 tys. domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności
2. Rozwój rynku technologii energooszczędnych w Polsce
3. Zgromadzenie kompetencji potrzebnych do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii od 2021

Beneficjenci:
1. Osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne
2. Osoby fizyczne kupujące od deweloperów domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych

Korzyści dla gospodarstw domowych:


 

Założenia programu

Planowany budżet programu: 300 mln zł
Okres obowiązywania: 2013 – 2018 rok
Proponowane standardy:
planowana dopłata NFOŚiGW uzależniona będzie od osiągniętego wskaźnika zapotrzebowania budynku/mieszkania na energię użytkową do ogrzewania:
dla budynków jednorodzinnych
- NF40 – EUco* ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 20 000 zł brutto**
-  NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 40 000 zł brutto
dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych

- NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 10 000 zł brutto
- NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 15 000 zł brutto

*) EUco –energia użytkowa potrzebna do ogrzewania
**) brutto, gdyż dotacja stanowi przychód, który należy uwzględnić przy corocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania nie leży w kompetencji NFOŚiGW.

Partnerzy – Pośrednicy:

Ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją centralną i nie posiada żadnych delegatur ani oddziałów regionalnych, w celu zapewnienia dostępności programu i obsługi korzystać musi z partnerów pośredniczących. Na bazie dobrych doświadczeń z wdrażania programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, postanowiono skorzystać z pośrednictwa banków,  które zgłoszą zainteresowanie wzięciem udziału w programie.
Banki partnerskie zostaną wyłonione w naborze ogłoszonym niezwłocznie po zatwierdzeniu programu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

Tabela Proponowane dopłaty

 

 Badanie opinii społecznej

Badanie popytu na dopłaty do kredytów bankowych na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych zostało przeprowadzone na zlecenie NFOŚiGW w okresie marzec-kwiecień 2012 r. przez firmę BIOSTAT.

 Podstawowe pytania badawcze
1. Jaki poziom dopłat wywoła reakcję wśród inwestorów?
2. Ile osób weźmie udział w programie przy danym poziomie dopłat?
Badanie polegało na przeprowadzeniu 600 wywiadów kwestionariuszowych oraz 32 badań pogłębionych i dotyczyło 3 klas energetycznych: 15, 30 i 50 kWh/m2. Przedstawione poniżej wyniki odnoszą się do najbardziej wymagającego standardu energooszczędności.

 Wyniki
W przypadku budynków pasywnych (maks. roczne zapotrzebowanie na energię 15 kWh/m2).
Przy dopłacie w wysokości 40 tys. zł brutto – co trzeci respondent jest gotowy inwestować w dom o tej klasie energooszczędności.
Przy dopłacie w wysokości 15 tys. zł brutto – co piętnasty respondent jest gotowy inwestować w mieszkanie o tej klasie energooszczędności.

Inne instrumenty NFOŚiGW dla inwestorów indywidualnych

- Dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Program uruchomiony przez NFOŚiGW latem 2010 roku. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym zaciągającym kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania, Narodowy Fundusz przekazuje dopłaty w wysokości 45% brutto kapitału kredytu.
Program ma budżet 300 mln zł i został zaplanowany na lata 2010-2014. W realizacji programu pośredniczy 6 banków i ich zrzeszeń, dzięki czemu jest on dostępny na terenie całego kraju.
Od początku programu w NFOŚiGW skorzystało z niego blisko 20 tys. gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Do Funduszu wpłynęły wnioski o dopłaty w  wysokości łącznej ponad 127 mln zł, z czego wypłacono już 116 mln zł.
Bieżące, regularnie aktualizowane efekty wdrażania programu, znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl/kolektory

- Dopłaty do  przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Program ten, ogłoszony latem 2011 roku ma na celu m.in. pomoc samorządom w wypełnieniu unijnych wymogów, by do 2015 roku aglomeracje zostały w wymaganym stopniu skanalizowane.
NFOŚiGW oferuje 45% dotację oraz pożyczkę na pokrycie dalszych 45% kosztów:
- budowy podłączenia domu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;
- budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ) dla inwestorów mieszkających na terenach, na których sieci kanalizacyjnej nie ma i nie jest planowana.
Partnerem-pośrednikiem dla Narodowego Funduszu są w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne realizujące na terenie gminy zadania  zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To one decydują o ew. skorzystaniu z programu i po zebraniu min. 50 zainteresowanych podmiotów, składają wnioski o dofinansowanie.
Budżet programu wynosi 300 mln zł, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2011-2015. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie tym instrumentem finansowym, alokacja środków na bieżący rok została już wyczerpana a nabór wniosków wstrzymany. Wznowienie naboru planowane jest w połowie bieżącego roku.

Kontakt:
Zespół Prasowy, Departament Komunikacji NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 557
rzecznik@nfosigw.gov.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017