profi-air – kompletny system wentylacyjny z rekuperatorem od FRÄNKISCHE

System wentylacji mechanicznej do domów

profi-air to nowoczesny system do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. System rozprowadzania powietrza opracowany przez FRÄNKISCHE uzupełnia od niedawna nowoczesna centrala  wentylacyjnorekuperacyjna. Wprowadzono także kilka nowych, praktycznych elementów, które sprawiają, że system profi-air stał się bardziej uniwersalny.

Unowocześnione centrale profi-air 250 touch i profi-air 400 touch są optymalne dla domów jedno- i dwurodzinnych. Wysokiej jakości komponenty, efektywne energetycznie i ciche wentylatory, a także innowacyjna technika sterowania i regulacji stawia nasze centrale wśród najnowocześniejszych i najbardziej postępowych na rynku europejskim – wyjaśnia Tobias Fraas, manager produktu Kontrolowana Wentylacja Pomieszczeń Mieszkalnych w dziale Instalacje Wewnętrzne firmy FRÄNKISCHE.
Centrale profi-air touch zostały zbadane i dopuszczone do stosowania przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Spełniają one także wymogi najważniejszych Norm Europejskich dopuszczających urządzenia te do stosowania w pozostałych krajach Europy.

profi-air to kompletne rozwiązanie z autorskim systemem rur i kształtek do rozprowadzania powietrza, centralą wentylacyjno-rekuperacyjną i akcesoriam

Wentylacja zapewniająca wolność wyboru

profi-air to system, który pozwala fachowcom branży grzewczej, sanitarnej i wentylacyjnej na swobodny wybór w wielu kwestiach i dostosowanie do każdego praktycznie obiektu.
System przewodów i kształtek profi-air może zostać podłączony do wszystkich obecnie stosowanych central wentylacyjnych, zatem inwestorzy i ekipy wykonawcze mogą bez problemu wybierać preferowane przez siebie typy central.
Również z drugiej strony przewodów rozprowadzających powietrze istnieje wolność wyboru: profi-air nie wymaga określonych form zaworów, w puszkach rozprężnych (podejściach pod anemostaty) mogą być montowane wszystkie znane na rynku anemostaty (zawory) o średnicy 125 mm. Eksperci wentylacji mogą także wybrać dowolny rodzaj rury.
W zależności od sytuacji na budowie decydują się oni na rurę okrągłą profi-air classic lub rurę płaską profi-air tunnel. Mogą także łączyć ze sobą bez problemu oba rodzaje rur.

Płaska i elastyczna: rura profi-air tunnel

Mała wysokość rury, zaledwie 52 mm sprawia, że można bardzo elastycznie podchodzić do wykonywania instalacji: czy to na stropie konstrukcyjnym, czy w ścianie, czy przy suficie, rura tunnel wpasowuje się dyskretnie w otoczenie.
Klamry łączące z otworami kontrolnymi dodatkowo mocują rurę i gwarantują prawidłowy montaż. Specjalne elementy łącząco-uszczelniające łączą kształtki i rury w sposób łatwy i pewny. Można łączyć ze sobą dwie kształtki za pomocą elementu łączącego – odcinek rury między dwoma złączkami nie jest potrzebny. Instalatorzy nie muszą przed przycięciem mierzyć głębokości, na którą rura wsuwa się w kształtkę, co bardzo ułatwia wykonywaie instalacji. Dzięki swojej płaskiej formie rura profi-air tunnel jest przystosowana do przenoszenia znacznych obciążeń i bez problemu można po niej chodzić.
Wersja okrągła – rura classic występująca w średnicach 75 i 90 mm jest, ze względu na prosty sposób łączenia, idealna do układania w betonie konstrukcyjnym. Rura karbowana jest tak elastyczna, że można bez dodatkowych kształtek wyginać ją w łuki przy bardzo małych promieniach gięcia.

 

Duże strumienie przepływu

Gładka powierzchnia wewnętrznej warstwy rury pozwala uzyskać w rurach okrągłych classic przepływ do 45 m3/h dla średnicy 90 mm i 30 m3/h dla średnicy 75 mm. Gładka warstwa wewnętrzna i pozbawione ostrych krawędzi kształtki profi-air tunnel pozwalają bez trudu osiągnąć przepływ do 45 m3/h. Zoptymalizowane ze względu na przepływ kształty obu rur gwarantują małe straty ciśnienia i związane z tym niskie zużycie energii. Izolacja akustyczna w skrzynkach rozdzielaczy i ułożenie przewodów w formie gwiazdy powodują, że tłumiki są całkowicie zbędne. Wysokiej jakości rury wentylacyjne FRÄNKISCHE nie budzą zastrzeżeń pod wzglądem ich higieniczności. Zawierają one dodatki antystatyczne i antybakteryjne i można je łatwo czyścić z rozdzielacza. Dla ochrony przed wpływami zewnętrznymi rury już w fabryce pakowane są pojedynczo.

Przez dotyk do celu

Nowe centrale rekuperacyjne umożliwiają komfortową regulację pracy instalacji. Użytkownicy są w stanie „jednym paluszkiem” osiągnąć cel: sterują i kontrolują swoją wentylację bezpośrednio na funkcjonalnym ekranie dotykowym z przejrzystym układem menu. Jeżeli centrala połączona jest kablem sieciowym LAN z routerem WLAN, może być obsługiwana z każdego dowolnego smartphonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego działającego w obrębie domowej sieci internetowej.

Duża wydajność i efektywność energetyczna

Niski poziom hałasu, duża wydajność i efektywność energetyczna to główne cechy obu nowoczesnych wentylatorów EC-RadiCal,które pracują w środku centrali wentylacyjnej.
Filtr powietrza wpływającego F5 i powietrza odprowadzanego G4 spełniają standardy poprawnej pracy. Dla alergików lepsza może być opcja zastosowania na wlocie powietrza filtra F7, który skuteczniej chroni przed pyłkami i innymi niekorzystnymi wpływami środowiska.
Display centrali profi-air touch informuje o konieczności okresowej wymiany filtra.

Przystosowany do każdej temperatury

Wbudowany krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła jest w stanie odzyskać maks. 91% ciepła w przypadku centrali profi-air 250 touch i maks. 90% ciepła w przypadku centrali profi-air 400 touch. Nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej powietrze doprowadzane po przejściu przez wymiennik osiąga prawie temperaturę panującą w pomieszczeniach, co zapobiega zjawisku przeciągu.
Nowe centrale są przystosowane do każdej temperatury. Termostatyczna ochrona przed zamrożeniem skutecznie zapobiega uszkodzeniom urządzenia w zimie. Jest również zabezpieczenie na wypadek gorących dni. Dzięki automatycznemu by-passowi letniego trybu pracy chłodne powietrze napływające z zewnątrz omija wymiennik ciepła. Powietrze zewnętrzne po oczyszczeniu na filtrze nie jest podgrzewane i w ten sposób świeże powietrze chłodzi gorące w czasie upałów pomieszczenia.

Dobór i układanie

Opcjonalnie można stosować regulatory ciągłego przepływu, które oszczędzają czas pracy instalatora i koszty podczas równoważenia poszczególnych kanałów. Regulatory dobiera się w zależności od potrzebnej ilości powietrza, montuje się je w odejściach rozdzielacza i otrzymuje się w przyszłości stałe strumienie w poszczególnych nitkach rozprowadzających powietrze. Nastawy wstępne nie mogą więc np. zostać zmienione przez nieuwagę podczas czyszczenia. Również tutaj wykonawca instalacji może dokonać wyboru: alternatywnie może manualnie wyregulować
przepływ za pomocę zaworu talerzowego (anemostatu) przy puszce rozprężnej.
System rozprowadzania powietrza profi-air przekonuje do siebie elastycznością zastosowań, prostym sposobem łączenia i zoptymalizowanymi
przepływami.
Nowe centrale rekuperacyjne mają wysoką wydajność, są efektywne energetycznie i wygodne w obsłudze. Wentylacja FRÄNKISCHE
oferuje wszystkie komponenty z jednego źródła, pozwala jednak instalatorowi na wybór: on decyduje o rodzaju rury i centrali rekuperacyjnej,
o zaworach wylotowych i o metodzie regulacji.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017