Pompy ciepła NIBE – najniższe koszty ogrzewania i najwyższe dotacje

Pompy ciepła w ostatnim czasie odnotowują rekordową sprzedaż. Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim rosnącymi kosztami energii konwencjonalnej, ale również coraz większymi możliwościami uzyskania dofinansowania zakupu pompy ciepła. To wszystko sprawia, że ogrzewanie pompą ciepła jest najbardziej oszczędnym rozwiązaniem, a inwestycja w pompę ciepła przy wsparciu finansowym państwa, staje się najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Kalkulator oszczędności NIBE

Jak wobec tego wyliczyć koszty eksploatacji pompy ciepła? To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę nibe.pl i za pomocą kalkulatora oszczędności (kliknij) wyliczyć roczne oszczędności z pompą ciepła NIBE w stosunku do innych urządzeń grzewczych. Przykładowo dla przeciętnego domu o powierzchni 150 m2 zamieszkiwanego przez 4 osoby roczny koszt c.o. i c.w.u. kształtuje się od 2900 do 3600 zł w zależności od rodzaju i efektywności wybranej pompy ciepła, a nasze oszczędności mogą sięgać od 3300 zł aż do ponad 10 000 zł rocznie (rys.). Kalkulator w uproszczony sposób umożliwia również zasymulowanie kosztów dla budynku starszego, dla urządzeń o różnej sprawności oraz po zmianie cen nośników energii.

Najniższe koszty eksploatacji

Inwestycja w pompę ciepła jest zawsze opłacalna, bo jest to jedyna dostępna technologia, która we współpracy z instalacjami OZE wytwarzającymi energię elektryczną do jej zasilania, takimi jak np. systemy fotowoltaiczne, umożliwia niemal darmowe ogrzewanie i, co najważniejsze, również chłodzenie budynków.
Koszt eksploatacji pompy ciepła NIBE można również w uproszczony sposób wyliczyć bez użycia kalkulatora, jednak trzeba znać roczne zapotrzebowanie na energię budynku. I tak przy założeniu, że budynek ma zapotrzebowanie na poziomie 20 000 kWh, dzieli się tą wartość przez sprawność pompy ciepła, np. SCOP 5 dla najnowszej i najbardziej efektywnej powietrznej pompy ciepła NIBE F2125 i otrzymuje 4000 kWh, co oznacza, że tyle pompa ciepła będzie potrzebowała energii elektrycznej do zasilania sprężarki. Wartość tą mnożymy przez aktualny całkowity koszt 1 kWh energii elektrycznej np. 0,73 zł brutto w taryfie weekendowej G12w i otrzymuje się roczny koszt eksploatacji na poziomie 2920 zł/rok. Jeżeli cena energii elektrycznej wzrośnie o 40% to koszt wzrośnie do ok. 4080 zł/rok.

Porównanie rocznych kosztów eksploatacji pomp ciepła NIBE z innymi urządzeniami grzewczymi

Najwyższe dotacje

Aktualnie w Polsce dostępnych jest kilka rządowych programów wsparcia inwestycji (kliknij) w pompy ciepła oraz inne działania termomodernizacyjne. Właściciel istniejącego budynku ogrzewanego starym kotłem stałopalnym, może sięgnąć po dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Może również skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, w ramach której odliczy wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne i zakup pompy ciepła (maksymalnie 53 000 zł) od podstawy opodatkowania. Maksymalna łączna kwota dotacji na działania termomodernizacyjne łącznie z montażem pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze nie może przekroczyć 30 000/37 000/69 000 zł w zależności od zarobków, natomiast zestawienie wysokości maksymalnych progów dotacji przeznaczonych wyłącznie na montaż pompy ciepła przedstawiono w tabeli. Z kolei inwestorów budujących lub planujących wybudować nowy dom, zachęcamy do skorzystania z programu Moje Ciepło, w ramach którego na pompę gruntową można uzyskać aż 21 000 zł, a na pompę powietrzną 7000 zł.
Do uzyskania dofinansowania, urządzenia muszą mieć kompletną dokumentację i spełniać określone wymogi techniczne. Wybierając pompy ciepła renomowanej marki NIBE, można mieć pewność, że kryteria te zostaną spełnione. Ponadto można ubiegać się o maksymalny możliwy poziom dotacji, ponieważ pompy ciepła NIBE mają najwyższe klasy efektywności A++ a nawet A+++ i plasują się w grupie pomp ciepła o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów), która powstała w celu ułatwienia urzędnikom oceny wniosków o dotację.
Ze względu na tak wysoką efektywność pompa ciepła NIBE ułatwi również osiągnięcie wymaganego podwyższonego standardu energetycznego budynku, co jest wymogiem wsparcia w programie Moje Ciepło. W przyszłym roku ten standard będzie jeszcze bardziej zaostrzony: EP<55 kWh/(m2×rok).
Inwestując w pompę ciepła, warto również rozważyć montaż instalacji fotowoltaicznej, która wyprodukuje energię elektryczną i z jej sprzedaży pokryty zostanie koszt energii potrzebnej do zasilania pompy ciepła. W tym przypadku z pomocą przychodzi program Mój Prąd z którego można uzyskać od 4000 do 20 500 zł w zależności od kompleksowości przedsięwzięcia.

Tabela  Maksymalna wysokość dotacji na montaż pompy ciepła NIBE i systemu NIBE PV w ramach rządowych programów wsparcia

Bezpłatna prenumerata