Ogrzewanie oraz wentylacja dużych obiektów

W tym obiektów kubaturowych

Duże obiekty komercyjne lub przemysłowe charakteryzują się nie tylko specyficznym zapotrzebowaniem na ciepło, ale również ich konstrukcja wymaga specjalnego projektowania i wykonania systemów grzewczych i wentylacyjnych. Jest to swego rodzaju wyzwanie. Jednak efekty pracy takich systemów mogą w przyszłości przynieść użytkownikom i inwestorowi wymierne korzyści. 

Galerie handlowe

Jako pierwszy przykład przeanalizujmy galerie handlowe: wymagają zazwyczaj doprowadzenia powietrza niezależnie do wielu lokali – niezależnie zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Zrealizowanie takiej funkcji możliwe jest dzięki wstępnemu przygotowaniu powietrza świeżego w centrali wentylacyjnej, która dostarcza niezbędne dla lokali ilości powietrza, a następnie lokalne dostosowanie temperatury za pomocą klimakonwektorów. Ponieważ obciążenie cieplne poszczególnych lokali użytkowych jest zmienne w czasie i niezależne od innych (np. różne liczby klientów, różne godziny otwarcia itp.) zastosowanie lokalnie sterowanych klimakonwektorów podnosi komfort i ekonomiczność takiego rozwiązania, nie zakłócając przy tym parametrów powietrza dostarczanych centralnie do pozostałych części obiektu. Dodatkowym atutem klimakonwektorów w porównaniu z ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikowym jest szybsza reakcja na zmieniające się warunki – zmiana, która musi zajść poprzez konwekcję w przypadku tradycyjnych grzejników, w przypadku klimakonwektorów wymuszana jest pracą wentylatora – komfort cieplny jest szybciej osiągany i dodatkowo może być kontrolowany przez użytkownika.

Hale produkcyjne

Drugim przykładem mogą być hale produkcyjne, gdzie ze względu na gabaryty sprzętu potrzebnego w procesie wytwarzania, pomieszczenia zazwyczaj mają bardzo duże wymiary – w szczególności wysokość. W tego typu budynkach rozwiązania oparte o konwekcję również mają wadę – ciepłe powietrze unosi się do góry i ogrzewa zazwyczaj część kubatury, w której nie przebywają ludzie, nie są prowadzone procesy technologiczne wymagające regulacji temperatury, a w związku z tym cała energia w pierwszej kolejności trafia tam, gdzie zupełnie nie jest potrzebna. Przy wykorzystaniu systemu grzewczo-wentylacyjnego opartego o centrale wentylacyjne z nawiewnikami kierunkowymi (szczelinowe, dysze dalekiego zasięgu) można ukierunkować przepływ przygotowanego w centrali powietrza, aby trafiało dokładnie w te miejsca, w których trzeba utrzymać temperaturę na określonym poziomie.

Sprawdź ofertę Buderus dla obiektów komercyjnych

Kotły Logano plus KB372 dla obiektów komercyjnych

Jak widać na powyższych przykładach w niektórych przypadkach dobrze znane ogrzewanie konwekcyjne (które doskonale sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym) może ustępować miejsca bardziej wydajnym alternatywom. Systemy grzewczo-wentylacyjne są doskonałą alternatywą pod warunkiem, że są traktowane właśnie jako system – jako zespół urządzeń współpracujących ze sobą i wzajemnie wpływających na warunki pracy pozostałych elementów całego systemu. Ciekawą propozycją w przypadku rozwiązań grzewczych dla dużych budynków są nowe kotły Logano plus KB372 marki Buderus, które charakteryzują się możliwością pracy z pełną mocą nawet z różnicą temperatury zasilenia i powrotu do 50 K i niskimi oporami przepływu przez wymiennik. Te dwie cechy umożliwiają instalację kotła w wielu przypadkach bez separacji hydraulicznej, co obniża nakłady inwestycyjne oraz upraszcza instalację. Kotły te mogą obsłużyć zarówno obiegi wysokotemperaturowe, jak i niskotemperaturowe wykorzystując jednocześnie zjawisko kondensacji, czyli wykorzystując maksymalną sprawność kotła.

Współpracujące ze sobą systemy grzewcze i wentylacyjne w dużych obiektach dają wiele ciekawych możliwości w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych użytkowników i zapewnieniu komfortu w pomieszczeniach na najwyższym poziomie.

Co więcej, zapewniając elastyczność w użytkowaniu, umożliwiają również oszczędność poprzez pracę na minimalnych parametrach w czasie, gdy pomieszczenia nie są użytkowane. Jednak warunkiem sukcesu jest współpraca wszystkich niezbędnych elementów – a ta musi być przewidziana jeszcze na etapie projektowania.

Obejrzyj prezentację kotła Buderus Logano plus KB372

Nowy modułowy Buderus Logamatic 5000

Systemy grzewcze często integrują w sobie kilka źródeł ciepła, m.in. olej, gaz, energię słoneczną czy paliwa stałe. Zapewnienie skutecznego współdziałania tych elementów to duże wyzwanie, konieczne jest bowiem sterowanie nimi z jednego punktu centralnego. Modułowy system sterowania Logamatic 5000 na nowo definiuje sterowanie instalacją grzewczą w domach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych.

Priorytetem dla jego konstruktorów była przyjazna obsługa, dlatego urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz. Z jego pomocą każdemu obiegowi grzewczemu można nadać inną nazwę, co ułatwia kontrolowanie poszczególnych części systemu. Instalatorzy i serwisanci docenią wygodną i szybką instalację oraz liczne moduły rozszerzające funkcjonalność. Projektanci – możliwość elastycznej integracji w systemie grzewczym różnych źródeł ciepła, takich jak jednostka kogeneracyjna czy pompa ciepła oraz seryjne wyposażenie systemu sterowania w interfejs Modbus. Umożliwia on zintegrowanie systemu grzewczego z nadrzędnym systemem zarządzania budynkiem.

Duży, 7-calowy ekran dotykowy ułatwia podgląd całego systemu. W menu można sprawdzić wszystkie jego elementy: parametry kotła, obiegu grzewczego, c.w.u. oraz podstacji. Na ekranie można np. wyświetlić schemat hydrauliczny konkretnego obiegu grzewczego. Wysoka rozdzielczość ułatwia obsługę i monitorowanie systemu, a dotykowy panel przypomina obsługę smartfona lub tabletu. Kolejna nowość to pasek stanu LED: dzięki kolorowym diodom użytkownik na pierwszy rzut oka widzi, czy system działa prawidłowo, czy też konieczna jest konserwacja lub doszło do awarii. W ten sposób pracownicy administracji budynku mogą szybko sprawdzić status instalacji.

Możliwość zdalnej obsługi systemu grzewczego
Instalację można obsługiwać także zdalnie, korzystając z bezpiecznego połączenia z aplikacją dostępną online. Ekran dotykowy modułowego systemu sterowania jest wówczas odwzorowany 1:1 w przeglądarce internetowej na komputerze lub tablecie, a partnerzy serwisowi mogą skontrolować wszystkie powiązane systemy grzewcze wraz z ich wszystkimi komponentami. Odpowiedni standard ochrony danych zapewnia koncepcja bezpieczeństwa opracowana przez markę Buderus. Cała komunikacja jest szyfrowana, a indywidualny dostęp wymaga loginu i hasła.

W obrębie systemu grzewczego komunikacja odbywa się za pośrednictwem standardowego kabla sieciowego oraz magistrali Buderus. Blok grzewczo-energetyczny Buderus można np. połączyć kablem sieciowym z modułowym systemem sterowania Logamatic 5000. Zoptymalizowana została także sama konstrukcja sterownika zarówno jeśli chodzi o okablowanie, jak i dostęp do kabli. Dla wysokiej jakości modułów dodatkowych przewidziano specjalne prowadnice. Sterowniki można zamontować na górze czy z boku kotła lub na ścianie.

Bezpieczeństwo inwestycji dzięki technice modułowej
Dwie wersje nowego modułowego systemu sterowania pokrywają szeroki zakres zastosowań: Logamatic 5313 jest przewidziany do kotłów grzewczych Buderus w wersji Unit, a Logamatic 5311 będzie przewidziany dla kotłów grzewczych z palnikiem nadmuchowym lub palnikiem obcym. Także w przypadku podstacji sterownik Logamatic 5313 będzie odpowiednim wyborem. W podstawowej wersji wyposażenia system Logamatic 5000 ma identyczny zakres funkcji i jest przeznaczony do sterowania podgrzewaniem c.w.u., obiegiem kotła lub alternatywnie obiegiem grzewczym z mieszaczem. Do tego dochodzą funkcje poprawiające efektywność, np. modulowane sterowanie pompami w obiegu kotła lub funkcja mieszania dla obiegów, a także funkcje serwisowe, np. rejestracja danych przez port USB.

System sterowania Logamatic 5000 oferuje ponadto cztery wolne miejsca dla modułów funkcyjnych, co umożliwia dalsze rozszerzenie funkcji. System można uzupełniać, jeżeli instalacja grzewcza ulegnie rozszerzeniu lub zostanie podłączone odnawialne źródło ciepła. Funkcje, które aktualnie nie są dostępne można będzie wgrać, aktualizując oprogramowanie z karty SD.

Zobacz Buderus Logamatic 5000 – nowy wymiar sterowania

Bezpłatna prenumerata