Nowoczesna automatyka sterowania strumieniem powietrza: VAV kontra CAV

Funkcja sterowania zmiennym strumieniem powietrza (VAV) do systemów wentylacji na żądanie

W trybie sterowania zmiennym strumieniem powietrza (tryb VAV) praca urządzenia wentylacyjnego zależy od aktualnego zapotrzebowania na powietrze w poszczególnych pomieszczeniach. W tym trybie urządzenie wentylacyjne dostarcza do wentylowanych pomieszczeń tylko taką ilość powietrza, jaka w danym momencie jest niezbędna, znacznie zmniejszając tym samym koszty eksploatacyjne i przedłużając żywotność jednostki m.in. poprzez zmniejszenie zabrudzenia filtrów.
Funkcja VAV została opracowana w celu zredukowania kosztów eksploatacji urządzenia. System ten, przy częstej zmianie zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne, w sposób zauważalny zmniejsza zużycie energii i związane z nią koszty eksploatacji jednostki. Przeprowadzone testy wykazały, że zredukowanie intensywności wentylacji o 30% skutkuje zredukowaniem zużycia energii elektrycznej przez wentylatory nawet o 60%.

Zasadę funkcjonowania sterowania VAV ilustrują rysunki  1 i 2.

Sterowanie VAV oferowane jest w dwóch wersjach: sterowanie dwoma strumieniami (rys. 3), oraz sterowanie pojedynczym strumieniem (rys. 4).

Możliwe rozwiązania sterowania systemem VAV

W trybie VAV system wentylacyjny funkcjonuje w oparciu o niezależny system sterowania, określający zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w poszczególnych pomieszczeniach. Może on obejmować przepustnice powietrza z siłownikami elektrycznymi, czujniki jakości powietrza, czujniki ruchu i inne elementy sterownicze, monitorujące w sposób ciągły zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne.

 • Sterowanie ręczne, nieciągłe
  Przykład: przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane zwykłym przełącznikiem
 • Sterowanie automatyczne z nastawą czasową
  Przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane za pomocą regulatora czasowego z nastawami tygodniowymi
 • Automatyczne sterowanie cyfrowe
  Przykład: przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane za pomocą czujnika ruchu
 • Automatyczne sterowanie z modulacją
  Przykład: przepustnice powietrza z własnym napędem, sterowane za pomocą zewnętrznego sterownika, komunikującego się z różnymi czujnikami (np. CO2, wilgotności, jakości powietrza, itp.)

Funkcja stałego strumienia powietrza (CAV)

Tryb stałego strumienia powietrza (CAV) polega na doprowadzaniu i wywiewaniu z pomieszczenia stałej, nastawionej przez użytkownika ilości powietrza, niezależnie od zachodzących w systemie wentylacyjnym zmian procesowych. Strumień powietrza jest automatycznie regulowany do poziomu określonego przez nastawę użytkownika.

Porównanie systemów

W układach CAV wentylujemy wszystkie pomieszczenia niezależnie od zapotrzebowania,natomiast w układzie VAV wentylujemy pomieszczenia, w których aktualnie jest zapotrzebowanie na powietrze.

Systemy VAV są coraz częściej spotykane w nowych realizacjach, także w niedługim okresie czasu powinny stać się jeszcze bardzie popularne i przyczynić się do oszczędności energii oraz minimalizować koszty eksploatacyjne.

Przejdź: więcej na www.ventia.pl

 

Odpowiedzi udzielił:

Wojciech Krawczyk
Kierownik Produktu Centrale Wentylacyjne
Ventia

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017