Nowe klapy odcinające EK-JZ od TROX-BSH

Wielopłaszczyznowa klapa odcinająca EK-JZ ze znakiem CE i deklaracją właściwości użytkowych to zaawansowany technologicznie i unikatowy pod względem funkcjonalnym produkt, przeznaczony do stosowania w systemach oddymiania i systemach mieszanych z wentylacją bytową, z klasyfikacją zgodnie z PN-EN 13501-4 jako EI 120/90 (Vedw i <-> o) S1000 C10.000 MA multi.

Klapa odcinająca dedykowana jest do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej (w tym systemów oddymiania, nadciśnieniowych czy powietrza kompensacyjnego), a także do systemów mieszanych wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej. Może być montowana zarówno w przegrodach, jak i w/na kanałach oddymiających.

Gdzie i jak zamontować?

Klapa zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu w szachtach oddymiających, a biorąc pod uwagę możliwość transferu dużych wydatków powietrza, doskonale sprawdza się np. w strumieniowych systemach oddymiania garaży. Niewielka długość klapy pozwala na zabudowę w ścianie szachtu oddymiającego oraz w krótkich odcinkach przewodów oddymiających o dużym wydatku.
Klapy EK-JZ mogą być również instalowane na powierzchni bocznej kanału oddymiającego, a wraz z certyfikowanymi akcesoriami (kratki maskujące, lamele poziome i skośne) są wygodnym rozwiązaniem zastępującym tradycyjny układ elementów końcowych kratka-przepustnica/klapa, często kłopotliwy ze względu na wymagane dokumenty.

Dzięki termicznej osłonie siłownika klapa EK-JZ ma potwierdzoną badaniami, certyfikowaną i oznaczoną klasyfikacją MA unikatową cechę jaką jest możliwość przesterowania klapy w czasie pożaru. Cecha ta umożliwia zastosowanie klapy w obiektach o dwustadiowym scenariuszu pożarowym, czyli wszędzie tam, gdzie dopuszcza się ingerencję straży pożarnej w system wentylacji pożarowej dokonywaną po jego automatycznej aktywacji AA (np. zmiana kierunku oddymiania w rewersyjnych systemach strumieniowych). Co więcej, klapa EK-JZ zgodnie z przeznaczeniem wynikającym wprost z zapisu zharmonizowanej normy produktowej PN-EN 12101-8, jest urządzeniem właściwym do stosowania w systemach dostarczania powietrza kompensacyjnego, a więc może (i powinna) być stosowana jako klapa transferowa dostarczająca powietrze świeże np. do korytarzy ewakuacyjnych przylegających do klatek schodowych. Po automatycznej aktywacji (do pozycji otwartej na kondygnacji objętej pożarem) może zostać powtórnie zamknięta (cecha MA) w momencie wzrostu temperatury przy klapie lub pojawienia się dymu (sygnał z odrębnej czujki temperatury lub dymu).

Klapa EK-JZ przeznaczona do systemów wielostrefowych z powodzeniem może być wykorzystywana również w przypadku instalacji jednostrefowych. Specjalna ramka stanowiąca dodatkowe wyposażenie klapy zapewnia proste połączenie z kanałami stalowymi.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, urządzenia objęte normami zharmonizowanymi nie powinny być stosowane na drodze jednostkowego dopuszczenia, a ich cechy muszą być potwierdzone badaniami określonymi w normie i następnie wpisane w deklarację właściwości użytkowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, najnowsza deklaracja klap EK-JZ umożliwia zastosowanie ich w baterii tj. bez zachowania minimalnego odstępu między urządzeniami.
Dzięki zaawansowanej technologii i precyzji wykonania oraz zastosowanym materiałom klapa EK-JZ spełnia wymagania 3 klasy szczelności przegrody (w położeniu zamkniętym) oraz klasy C szczelności obudowy, określonych zgodnie z PN-EN 1751.
Poza standardowym rozwiązaniem sterowania otwórz-zamknij (siłownik 230V lub 24V wyposażony w styczniki krańcowe) klapa EK-JZ może być opcjonalnie doposażona w szereg elementów zasilających, sterujących i monitorujących stan urządzenia dostosowanych do integracji z systemem obiektowym BMS.

Doskonałym uzupełnieniem…

…do klapy EK-JZ są inne produkty firmy TROX do systemów wentylacji pożarowej, czyli certyfikowane klapy typu EK-EU oraz EKA-EU, jak również wentylatory oddymiające X-Fans np. BVAXN, BVAXO, BVD, BVDAX oraz wentylatory strumieniowe BVGAX/ BVGAXN.

Dane techniczne i cechy wyróżniające klapy EK-JZ

Klasyfikacja wg PN-EN 13501-4 EI 120/90 (Vedw i <-> o) S1000 C10.000 MA multi
–  obudowa i lamele klapy wykonane z Promatu
klasyfikacja „Vedw” umożliwiająca montaż klapy zarówno w przegrodach budowlanych („w=wall”), jak i w przewodach i szachtach oddymiających („d=duct”)
długość klapy wynosząca jedynie 250 mm;
wielkości od 200×430 do 1200×2030 mm
–  Vmax. do 87,700 m³/h (24,360 l/s)
poziom ciśnienia 2, (–1000 do 500 Pa)
aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego przesterowania (MA)
C10.000 do oddymiania i funkcji wentylacyjnej w systemach mieszanych
szczelność w pozycji zamkniętej, klasa 3 (PN-EN 1751)
szczelność obudowy, klasa C (PN-EN 1751)

 

 

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017