Nowa taryfa elektryczna ME antidotum na smog?

Zdaniem PORT PC taryfa ta nie pomoże w działaniach antysmogowych w Polsce

W połowie listopada 2017 r. Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia specjalnej taryfy elektrycznej służącej do taniego ogrzewania elektrycznego. Propozycja zakłada wprowadzenie 8-godzinnego, nocnego okresu taniej energii (50% ceny kosztów energii i dystrybucji w godzinach 23:00-7:00). Wśród najważniejszych rekomendacji KERM ze stycznia 2017 r. w sprawie niezbędnych działań antysmogowych było „zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania…”. Przeprowadzone szczegółowe analizy dot. propozycji nowej taryfy elektrycznej przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pokazują, że niestety nie stwarza ona podstaw do uzyskania taniego ogrzewania. Istniejące już na rynku  taryfy elektryczne są w wielu przypadkach bardziej korzystne finansowo oraz zapewniają dłuższy okres taniej taryfy elektrycznej niż nowa propozycja Ministerstw Energii. Takim przykładem są istniejące taryfy G12, G13 firmy Tauron czy taryfy weekendowe G12w.
 

W ramach społecznych konsultacji projektu rozporządzenia organizacje branżowe PORT PC i SPIUG mocno wspierają wspólną propozycję rozszerzenia taryfy G13 na wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce i uważają, że propozycja 8-godzinnej taryfy elektrycznej jest daleko niewystarczająca. Dla przekazania i zakumulowania w ciągu 8 godzin odpowiedniej ilości ciepła na potrzeby ogrzewania budynku przez całą dobę wymagane jest ponad trzykrotne zwiększenie mocy urządzenia grzewczego (z uwzględnieniem przygotowania c.w.u.). Przykładowo dla domu pow. 150 m2, w którym wystarczające byłoby zastosowanie kotła o mocy 10 kW niezbędne byłoby urządzenie o mocy co najmniej 30 kW. Wiązałoby się to ze znacznymi przebudowami przyłączy elektrycznych budynków. Z uwagi na spadek temperatury zewnętrznej w czasie zimowych popołudni oraz potrzebę podgrzania wody do mycia przed wieczorną kąpielą trzeba się liczyć z masowym uruchamianiem tysięcy urządzeń grzewczych w godzinach 18.00-20.00 czyli w godzinach największego szczytu poboru energii elektrycznej.

Najlepszym rozwiązaniem antysmogowym byłoby wdrożenie taniej taryfy 20-godzinnej, tak jak jest to skutecznie stosowane w Czechach lub na Słowacji. Na stronie internetowej www.portpc.pl dostępna jest pełna 21-stronicowa analiza dotycząca najbardziej optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej.

W analizach dotyczących nowej taryfy elektrycznej przeprowadzonych przez PORT PC założono, że urządzenie grzewcze (kocioł elektryczny, piec akumulacyjny, pompa ciepła) może pracować odpowiednio przez:
● tylko 8 godzin na dobę (bezpośrednie odniesienie do proponowanej przez Ministerstwo Energii taryfy elektrycznej G11 z 8h taniej energii (rys. 1),
● 10 godzin na dobę  (odniesienie do istniejących taryf elektrycznych G12 – rys. 2),
● 14 godzin na dobę  (odniesienie do istniejących taryf weekendowych G12w i specjalnej taryfy elektrycznej G12r firmy Energa, rys. 3),
● oraz 16 godzin na dobę (odniesienie do taryfy weekendowej G13 firmy Tauron, rys. 4) .

W takich reżimach pracy 10 do 16 godzin na dobę pracuje większość istniejących elektrycznych urządzeń grzewczych w Polsce (np. kotły elektryczne, piece akumulacyjne czy pompy  ciepła) i to zarówno w nowych i starych budynkach. Jest to też punktem odniesienia przygotowanej analizy do specjalnej taryfy elektrycznej proponowanej przez Ministerstwo Energii.
Poniższe obliczenia zostały przeprowadzone dla założenia, że zużycie energii elektrycznej dla budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 130 m2 na cele grzewcze wynosi 13600 kWh rocznie + 4000 kWh zużycia na cele gospodarstwa domowego  rocznie (razem 17600 kWh/rok). W obliczeniach występuje projekcja ceny średniej nowej taryfy elektrycznej (na podstawie założeń propozycji rozporządzenia Ministerstwa Energii i aktualnych cen G11 dla założonego zużycia energii elektrycznej w  przypadku poszczególnych operatorów sieci energetycznej i dostawców energii).

Porównanie kosztów 1 kWh pracy urządzeń grzewczych tylko przez… 

…8 godzin na dobę

Zaproponowana przez Ministerstwo Energii taryfa 8-godzinna nie zapewnia wystarczającego czasu na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne. Może to w bardzo wielu przypadkach powodować, że moc przyłącza elektrycznego budynku będzie zbyt niska, aby zapewnić ogrzewanie przy projektowej temperaturze zewnętrznej. W przypadku budynków o stosunkowo słabej izolacji rozwiązanie nie zapewni wystarczającego komfortu cieplnego w budynku. Brak tanich 2 godzin w ciągu dnia będzie często prowadzić do załączeń urządzeń grzewczych w okolicach godz. 18.00, powodując zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach wieczornego szczytu.

…10 godzin na dobę (odniesienie do istniejących taryf elektrycznych G12)

Taryfa z 10-godzinną tańszą energią podobnie jak wyżej omówiona taryfa z 8-godzinną tańszą energią może nie zapewnić wystarczającego czasu na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne w budynkach o gorszej izolacji. Istniejące obecnie taryfy G12 pozwalają na realizację 10 godzin taniej energii – 8 godzin w nocy i 2 godziny po południu. W budynkach o dobrej izolacji nie będzie to powodować zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach wieczornego szczytu.

…14 godzin na dobę (odniesienie do istniejących taryf weekendowej o oznaczeniu G12w)

Taryfa z 14 h taniej energii na dobę może pozwolić na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne w budynkach o przeciętnej izolacji cieplnej. W przypadku obiektów o stosunkowo słabej izolacji cieplnej rozwiązanie ciągle nie zapewni wystarczającego komfortu cieplnego w budynku. Istniejące taryfy elektryczne G12w pozwalają na realizację średniodobowo 14 h taniej energii – 8 godzin w nocy i 2 godziny po południu w dni robocze oraz przez 24 godziny na dobę w weekendy czy w święta.

…16 godzin na dobę (odniesienie do istniejącej taryf weekendowej G13 firmy Tauron)

Taryfa elektryczna z 16-godzinną tańszą energią na dobę pozwala na skuteczne ogrzewanie akumulacyjne w budynkach o gorszej izolacji. Istniejąca tylko w Małopolsce i Górnym Śląsku taryfa G13 pozwala na realizację statystycznie ok. 16 godzin taniej energii na dobę – 13 godzin w nocy i rano w okresie zimowym i 15 godzin na dobę w okresie letnim (w dni robocze) oraz 24 godziny w weekendy (czasami też w święta).

Pełna wersja artykułu do pobrania w PDF. 

POBIERZ: Analiza PORT PC dotycząca wprowadzenia optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej przeznaczonej do elektrycznych urządzeń grzewczych 

POBIERZ: Pełne zestawienie istniejących taryf G i nowej taryfy G11 z 8 h

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017