Nowa aplikacja Dimplex Smart Room Heating

Po prostu większy komfort. Po prostu mniej marnotrawstwa.

Więcej ciepła czy większa oszczędność? Do tej pory użytkownik systemu grzewczego miał – najogólniej ujmując – dwie możliwości: wybierał pomiędzy komfortem a wydajnością. Teraz wszystko może wyglądać inaczej, dzięki nowej aplikacji Smart Room Heating firmy Dimplex.

Szacuje się, że dziś udział oprogramowania w technologii pomp ciepła wynosi około 20%. Wg Tino Bär, kierownika produktu w Dimplex, za pięć lat będzie to już 40%. Dlaczego? Obieg chłodniczy jest znany od XIX wieku i prawdopodobnie przez następne sto lat nic się w tej technologii nie zmieni. Również potencjał tkwiący w komponentach mechanicznych jest ograniczony: pewnego dnia sprężarka zostanie maksymalnie zoptymalizowana. Nie można przechytrzyć fizyki. Dlatego zajmowanie się oprogramowaniem jest coraz ważniejsze. A ponad 80% wszystkich pomp ciepła w Niemczech nie jest właściwie wyregulowanych. W zależności od instalacji, możliwe jest potencjalne zwiększenie wydajności od 4 do 30%.

Koniec ery krzywej grzewczej!

Większość dzisiejszych systemów regulacji temperatury pomieszczeń działa na podstawie danych o temperaturze zmierzonej w pomieszczeniu referencyjnym. Oznacza to, że jeśli nastawiona temperatura w tym pomieszczeniu zostanie osiągnięta, to mimo zainstalowania termostatów w pozostałych pomieszczeniach – w żadnym z nich nie będzie możliwe dostarczenie większej ilości ciepła. Co więcej, w zależności od preferencji klienta, instalator zwykle ustawiał krzywą grzewczą pompy ciepła możliwie na najniższą wartość lub o kilka stopni wyżej. W efekcie zdarzało się, że użytkownik odczuwał przyjemne ciepło, licząc się z wyższymi kosztami lub od czasu do czasu zakładał dodatkowy sweter. Teraz nie trzeba już wybierać, ponieważ Dimplex Smart Room Heating łączy najwyższy możliwy komfort z najwyższą wydajnością.

Jak to działa?

Bardzo łatwo: regulacja za pomocą termostatu nie jest już konieczna, można bowiem komunikować się z pompą ciepła bezpośrednio za pomocą smartfonu. Korzystając z aplikacji Dimplex Smart Room Heating, każdy może indywidualnie regulować temperaturę, aż w dziesięciu pomieszczeniach. Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta i sprowadza się do wprowadzenia podstawowych parametrów, jak np. komfortowa temperatura dla każdego pomieszczenia. Osiągnięcie zadanej temperatury w którymkolwiek z pomieszczeń nie ma wpływu na temperaturę w pozostałych. Zasada działania systemu Smart RTC+ jest niezwykle prosta – automatyka pompy ciepła wraz z zainstalowanymi regulatorami RTM Econ A/U mierzy temperaturę w każdym pomieszczeniu i za pomocą siłowników na rozdzielaczach otwiera obwody odpowiedzialne za dystrybucję ciepła do poszczególnych pomieszczeń niezależnie od pozostałych. Priorytet mają pomieszczenia o największym odchyleniu od zadanej temperatury. Zawsze można przy tym wykorzystać maksymalną wydajność. Niezależnie od tego, czy użytkownik czuje się najbardziej komfortowo przy 18°C czy 23°C, pompa ciepła (a dokładniej jej sterownik, który steruje całą instalacją grzewczą) ustala najniższą możliwą, a tym samym najbardziej wydajną i oszczędną temperaturę zasilania (w celu osiągnięcia najwyższej sprawności pompy ciepła) dla żądanej temperatury pomieszcenia.

Czy to pewnego rodzaju rewolucja?

Dzięki nowej aplikacji Dimplex to nie krzywa grzewcza decyduje, czy jest wystarczająco ciepło, lecz każdy z mieszkańców. Dla instalatorów oznacza to nową technikę regulacyjną. Wystarczy, że jednorazowo ustawi się maksymalną potrzebną temperaturę, czyli punkt końcowy obecnej krzywej grzewczej, i gotowe. Resztę użytkownik reguluje samodzielnie. Za pomocą aplikacji wpływa on na pracę pompy.

Zalety aplikacji:
·    Dba o najwyższy komfort! W każdej chwili indywidualne odczucie temperatury, a nie ustawiona wcześniej krzywa grzewcza, decyduje, czy jest wystarczająco ciepło w pomieszczeniu.
·    Dba o najwyższą wydajność! Pompa ciepła zawsze określi najniższą możliwą temperaturę zasilania.
·    Zapewnia łatwą obsługę! Interfejs jest intuicyjny i łatwo można regulować docelową temperaturę. Ciepło w poszczególnych pomieszczeniach można rozpoznać po kolorach, pod kontrolą jest więc informacja, czy i w jaki sposób pompa ciepła aktualnie pracuje.
·    Zapewnia przejrzystość! W każdej chwili dostępny jest podgląd w czasie rzeczywistym: po prostu wiesz, jaka temperatura panuje w każdym pokoju oraz w jaki sposób i kiedy pracuje pompa ciepła.
·    Gwarantuje indywidualną regulację temperatury w 10 pomieszczeniach.
·    Aplikacja umożliwia także regulowanie systemu wentylacji.
·    Umożliwia różne scenariusze użytkowania! Ponieważ można utworzyć indywidualne profile temperatury dla każdego pomieszczenia i na każdy dzień.
·    Dba o kondycję pompy ciepła! Właściwie ustawiona przez aplikację Dimplex Smart Room Heating pompa ciepła w każdej chwili pracuje wydajnie i efektywnie, a więc wykazuje znacznie mniej oznak zużycia, a tym samym jest znacznie mniej podatna na usterki.

O innowacyjności, aplikacji i sposobie jej użytkowania

Aplikacja Smart Room Heating cieszy się zainteresowaniem klientów – dlaczego? W różnych pomieszczeniach chcemy utrzymywać różne wartości temperatury, ponieważ każdy z domowników ma inne potrzeby. Jednocześnie chcemy, aby praca pompy ciepła była dopasowana do zadanych parametrów danego pomieszczenia. Jeżeli w danej chwili w danym pomieszczeniu chcemy osiągnąć 24°C, pompa ciepła jako źródło dostosowuje się do tego.
Na koszty eksploatacyjne pompy ciepła wpływa temperatura zasilania systemu grzewczego. Zasadą projektowania pomp ciepła jest to, aby pracowała ona z tak niską temperaturą zasilania, jak tylko jest to możliwe, przez cały czas. Na przykład: w określonych dniach tygodnia chcemy w danym pomieszczeniu osiągnąć temperaturę 24°C, podczas gdy zwykle panuje tam temperatura 20°C. Urządzenie, które nie współpracuje z aplikacją Smart Room Heating, nie wie, kiedy zażyczymy sobie mieć cieplej w pokoju, dlatego non-stop utrzymuje wyższą temperaturę, aby możliwe było podniesienie temperatury w chwili, kiedy tylko inwestor zażąda tego od urządzenia. Nie współpracując z aplikacją, pompa musi non-stop „stać na straży” wyższej temperatury. Z aplikacją Smart Room Heating sterujemy temperaturą tak, jak chcemy, ale jest ona innowacyjna w technologii pomp ciepła, dlatego że kiedy zażądamy podwyższenia temperatury, w tym momencie pompa zaczyna pracować na wyższą temperaturę zasilania systemu grzewczego. Jeżeli ktoś nagle obniży tę temperaturę, pompa – otrzymując kolejny sygnał, obniża temperaturę zasilania, aby pracować ekonomiczniej. Smart Room Heating łączy kilka elementów – zaspokaja potrzeby inwestora, zapewniając utrzymanie różnych wartości temperatury w pomieszczeniach. Jednocześnie zapewnia najwyższą sprawność działania systemu grzewczego opartego na pompie ciepła.
Dziś dostępne są na rynku systemy, które pozwalają na utrzymanie różnych wartości temperatury w pomieszczeniach, brakuje im jednak komunikacji z urządzeniem grzewczym. Pompa musi wtedy utrzymywać wysoką temperaturę zasilania. Innowacyjność aplikacji Dimplex polega na tym, że sterujemy parametrem temperatury w pomieszczeniach z jednoczesną komunikacją z pompą ciepła. Ponadto, aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby jedynym zadaniem inwestora było ustalenie żądanej temperatury, którą system mu zapewni. Dodatkowo aplikacja na Android i iOS umożliwia lokalizację inwestora w domu/mieszkaniu i ustawienie temperatury. Pracę z aplikacją można porównać do prowadzenia samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Inwestor nie musi umieć „zmieniać biegów”, bo aplikacja zmienia je za niego.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017