Moduły świeżej wody, czyli ciepła woda bez zasobnika

Moduły świeżej wody Regumaq X Oventrop są gotowymi do montażu i uruchomienia urządzeniami podgrzewającymi wodę w trybie przepływowym – „just in time”, czyli tylko wtedy, kiedy w instalacji wystąpiło na nią zapotrzebowanie.

Dlaczego podgrzew wody w trybie przepływowym?

Przygotowanie i dystrybucja wody pitnej podlegają w naszym kręgu cywilizacyjnym szczególnie ścisłej kontroli. Kosztuje to czasami dość dużo, ale dzięki temu każdy z nas – na gruncie prywatnym i wspólnym – może być pewny, że do domowego przyłącza wodociągowego dociera woda czysta i dobrej jakości. Ale co dzieje się za wodomierzem w instalacji wewnętrznej wykonanej na tradycyjny u nas sposób w układzie kocioł – zasobnik? W podgrzanej, pozostającej godzinami w stagnacji wodzie (w zasobnikach i w rurach instalacji) powstają idealne warunki do namnażania się niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów. Należy wśród nich wymienić najbardziej groźną – bakterię Legionella. Wywołuje ona chorobę zwaną legionellozą (lub „chorobą legionistów”), charakteryzującą się bardzo ciężkim przebiegiem i stosunkowo wysokim współczynnikiem śmiertelności.
Użytkownik instalacji z zasobnikiem ciepłej wody powinien regularnie sprawdzać jakość wody w tejże instalacji i regularnie ją dezynfekować. Tylko staranne dotrzymanie reżimu wykonawczo-eksploatacyjnego obniża ryzyko wystąpienia problemów. W ustawodawstwie niektórych państw zachodnich na właścicieli obiektów służących do pobytu ludzi (hoteli, pensjonatów, restauracji itp.) nakłada się obowiązek regularnych przeglądów takich instalacji, urzędowego sprawdzania jakości wody i protokołowania czynności związanych z utrzymaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej we właściwym stanie higienicznym. Wszystko to ma służyć ograniczeniu ryzyka wystąpienia przypadków zachorowań wśród gości i innych użytkowników wymienionych obiektów. Pamiętajmy, że to na właścicielach ciąży odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu względnie utratę życia klienta/gościa z przyczyn leżących po ich stronie. Cena polis ubezpieczających właścicieli od odpowiedzialności cywilnej za opisane zdarzenia zależy wprost od jakości zabezpieczeń zastosowanych w obiektach – rygory towarzystw ubezpieczeniowych są nie mniejsze od tych wymaganych przez ustawodawcę. Zapobieganie kosztuje, ale jest mimo wszystko tańsze, niż walka ze skutkami.

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się rozwiązania, w których zasobniki ciepłej wody – i związane z ich stosowaniem, wyżej wymienione problemy – nie występują. Są to instalacje, w których podgrzew wody wykonywany jest w trybie przepływowym. Firma Oventrop należy do grona dostawców oferujących odpowiednie dla takich instalacji urządzenia pod wspólną nazwą Regumaq X. Moduł świeżej wody, czyli grupa armaturowo-pompowa z wymiennikiem ciepła, umożliwia higieniczne podgrzanie wody w trybie przepływowym.

Regumaq X – zasada działania

Regumaq X to gotowe do montażu i uruchomienia urządzenie podgrzewające wodę w trybie przepływowym. Dzięki temu użytkownik instalacji ma w każdej chwili dostęp do ciepłej, świeżej i biologicznie nieskażonej wody. Urządzenie przystosowane jest do montażu w instalacjach wyposażonych w bufor ciepła (fot. 1). Źródłem ciepła mogą być kolektory słoneczne, pompa ciepła lub kotły na paliwo stałe, gaz lub olej.

1

Regumaq X – budowa

Wydajny, płytowy wymiennik ciepła skonstruowany jest w sposób wymuszający zawirowanie (turbulencję) przepływu, co zapewnia w dużym stopniu jego samooczyszczanie się. Jeżeli – np. ze względu na jakość wody – zachodzi potrzeba wykonania instalacji o podwyższonej odporności, zaleca się użycie modułu z wymiennikiem zabezpieczonym na całej powierzchni krzemową powłoką Sealix. Powłoka chroni wymiennik przed kamieniem, korozją i zamuleniem, istotnie obniżając bieżące koszty konserwacji.
Inne podstawowe elementy składowe to: elektronicznie regulowana pompa obiegu pierwotnego, zawory odcinające, zawór bezpieczeństwa, sterownik cyfrowy i inne drobne elementy. Sterownik i inne elektryczne składniki urządzenia okablowane są „na gotowo”. Kompletne urządzenie, zmontowane fabrycznie na płycie nośnej, dostarczane jest wraz z estetyczną łupiną izolacyjną. W instalacji, w której pożądana jest funkcja cyrkulacji ciepłej wody – można zastosować wariant wyposażony dodatkowo w pompę cyrkulacyjną montowaną na stronie wtórnej.

Regumaq X – regulacja

Otwarcie poboru w dowolnym punkcie instalacji wywołuje impuls włączający pompę obiegu pierwotnego (między buforem a wymiennikiem). W zależności od zadanej temperatury ciepłej wody regulator dobiera odpowiednie obroty wirnika pompy. Wydatek ciepłej wody i procesową różnicę temperatur Δt można ustawiać indywidualnie, dopasowując je do zastanych parametrów instalacji. Ta funkcjonalność sprawia, że każdy moduł można łatwo wkomponować w instalację opartą na niskotemperaturowym źródle ciepła (lub bazującym na energii odnawialnej). W razie rozbudowy modułu o funkcję cyrkulacji sterownik umożliwia jej zaprogramowanie. Jeżeli wydatek pojedynczego urządzenia nie zaspakaja potrzeb – kolejne można włączać do instalacji równolegle, zwiększając tym sposobem wydajność podgrzewu nawet do 500 litrów na minutę.
Fabryczny sterownik Regtronic KM-TCP można integrować z nadrzędną automatyką budynku. Sterownik obsługuje m.in. funkcje przegrzewu dezynfekcyjnego, optymalizacji parametrów i komunikacji błędów.

Regumaq X – modele

Regumaq X-25 – do domu jednorodzinnego. Parametryzacja przy użyciu przełączników DIP. Szybka reakcja dzięki użyciu czujnika turbinowego i pompy w technologii LIN (fot. 2).
Regumaq X-45 – do domu dwurodzinnego, żłobka, przedszkola, pensjonatu. Sterownik z ekranem dotykowym w pokrywie modułu obsługujący – poza prostą parametryzacją – liczne funkcje dodatkowe. Szybka reakcja dzięki użyciu czujnika turbinowego i pompy w technologii LIN (fot. 3).
Regumaq X-80 – do obiektów sportowych, hoteli, szkół, domów opieki, urzędów, pomieszczeń socjalnych w biurach i zakładach przemysłowych, budynków wielorodzinnych itp. Szybki sterownik Regtronic RQ może być połączony z rejestratorem danych Datalog CS-BS celem parametryzacji, monitorowania i wizualizacji zdalnej (również przez internet lub z poziomu automatyki budynku). Płynna, stabilna regulacja już od wydatku na poziomie 1 l/min. (fot. 4).
Źródło: materiały Oventrop

Zalety systemu z modułem świeżej wody Regumaq X:

• instalacja c.w.u. bez zasobnika, czyli stały dostęp do świeżej, nieskażonej biologicznie ciepłej wody. Tylko tyle wody jest podgrzewane, ile się jej aktualnie zużywa. Eliminacja warunków do rozwoju np. bakterii Legionella;
• obniżenie strat ciepła o te wynikające z konieczności magazynowania ciepłej wody;
• oszczędności na zużyciu energii koniecznej np. na przeprowadzenie dezynfekcji termicznej urządzeń zasobnikowych;
• możliwość uzyskania dużej wydajności z pojedynczego urządzenia;
• intensywne schładzanie czynnika grzejnego na stronie pierwotnej umożliwia efektywne łączenie z instalacją solarną;
• wysoka efektywność już przy niskiej temperaturze zasilania, wydajna współpraca
z niskotemperaturowymi źródłami ciepła;
• zwarta konstrukcja ułatwiająca integrację w istniejącej instalacji z buforem ciepła;
• rozbudowany typoszereg umożliwiający dopasowanie urządzenia do obiektu, w którym ma być montowany;
• łatwość montażu i obsługi;
• możliwość przepłukania wymiennika bez konieczności demontażu;
• regulacja elektroniczna obrotów pompy na stronie pierwotnej i wykonanie w opcji z cyrkulacją umożliwiają dopasowanie wydajności do indywidualnych wymagań.

Bezpłatna prenumerata