Lobbing w instalacjach grzewczych?

Dlaczego tak trudno stworzyć wysokie standardy w instalacjach

W ramach zainteresowań tematycznych PORT PC leżą nie tylko zagadnienia związane z samymi pompami ciepła jako urządzeniami, ale też z jakością projektowania i wykonywania całych instalacji grzewczych, w których pompy ciepła mogą pracować. PORT PC wydał już kilka wytycznych opracowanych na podstawie niemieckich standardów VDI, wytycznych określających najlepsze praktyki w danych dziedzinach, jak chociażby zalecenia dotyczące jakości wody w systemach grzewczych. Wielu jednak zagadnień ciągle jeszcze nie ujęto w wytycznych, np. zasad równoważenia instalacji.
Dlaczego tak trudno wydać kolejne wytyczne? Czy potrzebne jest lobbowanie standardów w instalacjach? Jak zmobilizować potencjalnie zainteresowane strony?
 

Paweł Lachman, prezes PORT PC

wywiad z Pawłem Lachmanem, prezesem PORT PC

Porozmawiajmy chwilkę o wydanych już wytycznych. Skąd pomysł akurat na wytyczne dotyczące jakości wody grzewczej?

Działania wydawnicze stowarzyszenia PORT PC nie ograniczają się tylko do wytycznych branżowych, czyli tematyki pomp ciepła. Do tej pory wydaliśmy wytyczne m.in. dotyczące obliczenia całkowitych kosztów rocznych instalacji (wytyczne PORTPC cz. 6) jak również dwie części wytycznych dot. jakości wody grzewczej opartych o wytyczne VDI 2035 cz. 1 i cz. 2.

Problem jakości wody kotłowej i c.w.u się bardzo mocno nasilił się zarówno z powodu systematycznie pogarszających się parametrów wód powierzchniowych w Polsce, jak i z powodu stosowania coraz mniejszych objętościowo wymienników ciepła (kotły wiszące).  Wytyczne VDI 2035 są powszechnie uznawane za najlepsze wytyczne wśród standardów jakości wody w Europie. Dla przykładu w Czechach zostały uznane jako czeska norma.

 

Słyszałam, że PORT PC w planach ma teraz wydanie wytycznych dotyczących równoważenia hydraulicznego instalacji. Jakie działania w tej sprawie w już zostały podjęte? Dlaczego korzystacie Państwo z VDI?

Dzięki wieloletniej współpracy PORT PC z Niemieckim Stowarzyszeniem Inżynierów VDI (Verein Deutscher Ingenieure) mamy możliwość zakupu licencji na dogodnych warunkach i wydawania wytycznych (po dostosowaniu ich do warunków polskich). Standardy VDI uznawane są za najlepsze standardy techniczne w Europie. W Niemczech, ale też w wielu krajach Europy są traktowane jako aktualny stan techniki. Wytyczne, na których chcemy się oprzeć to wytyczne VDI 2073 cz. I i cz. 2
Kwestia jakości wody, ale też równoważenia hydraulicznego mają podstawowe znaczenie w zakresie efektywności instalacji grzewczych. Te dwie grupy wytycznych idealnie się uzupełniają. Nie ma możliwości przeprowadzenia równoważenia hydraulicznego bez spełnienia minimalnych standardów jakości wody. W wielu przypadkach źle wyrównoważona instalacja może zwiększyć koszt eksploatacji urządzeń grzewczych nawet o 5-15%. Szczególnie jest to istotne w układach z pompami ciepła, gdzie wartość ta może przekroczyć 20%, ale też w instalacjach z gazowymi czy olejowymi kotłami kondensacyjnymi.

 Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie obowiązku równoważenia instalacji grzewczych, chłodniczych czy c.w.u. w polskim prawie budowlanym. Aby można to osiągnąć niezbędne jest stworzenie standardu branżowego, na którym można się oprzeć. Wg nas bez wprowadzenia wytycznych jako standardu nie ma możliwości realnych zmian w prawie.

Czego Państwo jako PORT PC oczekujecie od producentów i dlaczego to poparcie jest tak ważne?

Liczymy na liczne włączenia się branży w stworzenie wytycznych. Bez tego nie ma szans osiągnąć zapisów w prawie budowlanym – odwrotnie mam silne przekonanie, a wręcz pewność, że jeżeli branża się włączy w nasz projekt, to Ministerstwo Infrastruktury mocno wesprze tę inicjatywę.
Wydanie wytycznych wymaga także sporego zaangażowania finansowego związanego z zakupem licencji, tłumaczeniem oraz adaptacją wytycznych do rynku polskiego.

Porozmawiajmy o trudnej sprawie rzeczywistego poparcia wydania wytycznych przez wydawałoby się najbardziej zainteresowaną stroną, jaką są producenci armatury równoważenia hydraulicznego. Jak wiele z firm popiera Waszą inicjatywę? Jeśli są obawy, to przed czym? Jeśli brak zainteresowania, to dlaczego?

Z branży związanej z równoważeniem hydraulicznej w Polsce zainteresowanie wyraziło na do tej pory ok. 30% firm. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać, że nikt za nas tego nie zrobi, ani że nie zrobi się to samo.
Wiele os.b w Polsce wyobraża sobie, że niedługo pojawią się jakieś przepisy unijne w każdej dziedzinie – wg mojej wiedzy tak jednak nie będzie nie tylko w zakresie równoważenia hydraulicznego. Mogę tylko gorąco zaapelować do odpowiedzialności biznesowej szefów firm w Polsce. Jestem przekonany, że wydanie wytycznych dot. równoważenia będzie krokiem milowym w działaniach tej branży i dobrym przykładem dla innych branż. Myślę, że głównym problemem dla wspólnych działań jest bardzo mocne skupienie się firm (co jest w pewien sposób oczywiste) na działaniach handlowych. Często nie starcza już czasu na wspólne inicjatywy branżowe. Zachęcam Państwa do dalszej zmiany podejścia i do współpracy. Jako stowarzyszenie branżowe mamy doświadczenie na wielu polach działań i wiemy, co można realnie osiągnąć. Atutem PORT PC jest to, że udało nam się skutecznie stworzyć poprzednie wytyczne i po kilku latach widzimy też pozytywne efekty na rynku.

Jak w Polsce wygląda „lobbing techniczny” i czym w ogóle jest?

Niestety, pojęcie lobbing jest często w Polsce kojarzone z niegodnym działaniami np. z korupcją, manipulacją itd. Moim zdaniem profesjonalny, a zarazem etyczny lobbing jest czymś czego potrzebują nie tylko branże, ale też sami decydenci. W obecnej rzeczywistości, w której wszystko się zmienia, profesjonalny lobbing jest wręcz niezbędny dla wszystkich stron. W ministerstwach nie ma specjalistów od techniki grzewczej, a już wiedza na temat kierunków zmian jest niestety mglista.
W przypadku zastosowania wymogów równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych duże obniżenie zużycia na poziomie 10% ciepła oznacza również redukcję emisji pyłów zawieszonych w ramach niskiej emisji, co wpisuje się w projekty polityki antysmogowej.

 

Bezpłatna prenumerata