Kotły kondensacyjne 2019, czyli… dopasowane do obiektu i w pakietach

Nowości ostatnich 3 lat

Dziś standardowym rozwiązaniem jest kocioł kondensacyjny, w najwyższym stopniu wykorzystujący energię zawartą w spalanym gazie lub oleju opałowym. Obecny zakres oferty tego typu urządzeń jest znacznie szerszy i o wiele lepiej dopasowany do zróżnicowanych potrzeb budynków.

Prawie cztery lata temu, 26 września 2015 r., weszły w życie przepisy zaostrzające wymagania w zakresie zwiększenia sprawności energetycznej i emisji spalin dla kotłów gazowych i olejowych o mocy do 400 kW. Wówczas w sprzedaży dominowały najbardziej przystępne cenowo kotły atmosferyczne oraz modele wyposażone w zamkniętą komorę spalania, lecz niewykorzystujące techniki kondensacyjnej.
Urządzenia te wybierano głównie ze względu na niską cenę zakupu, a w przypadku modernizacji instalacji również w celu zredukowania kosztów przebudowy systemu, np. adaptacji komina. Na przestrzeni ostatnich nastąpiła znacząca zmiana na rynku urządzeń grzewczych.

Małe kotły „modernizacyjne”

Dziś standardowym rozwiązaniem jest kocioł kondensacyjny, w najwyższym stopniu wykorzystujący energię zawartą w spalanym gazie lub oleju opałowym. Obecny zakres oferty tego typu urządzeń jest znacznie szerszy i o wiele lepiej dopasowany do zróżnicowanych potrzeb budynków. Przykładowo pojawiły się modele o niższej mocy, wyposażone w energooszczędną pompę obiegową dopasowaną do typowej instalacji w mieszkaniu czy budynku o powierzchni do 100-150 m2. Cena tego typu urządzeń jest dziś niewiele wyższa od ceny wielu oferowanych kilka lat temu kotłów atmosferycznych czy tradycyjnych kotłów z zamkniętą komorą spalania. To szczególnie ważne podczas wymiany starych kotłów atmosferycznych. W tym przypadku prócz ceny nowego kotła trzeba pamiętać również o modyfikacji komina. Racjonalna modernizacja instalacji grzewczej przy rozsądnej cenie pozwala uzyskać niższe koszty eksploatacji, wyższy komfort termiczny i brak ryzyka wypływu spalin do pomieszczenia, np. w przypadku wystąpienia wstecznego ciągu.

Kotły „na bogato”, czyli mała kotłownia w jednej obudowie

Z drugiej strony pojawiły się kotły o szczególnie bogatym wyposażeniu. Tego typu kocioł prócz wymiennika ciepła, pompy, zespołu palnika i zaworu przełączającego może zawierać również separator powietrza, rozbudowany układ kontroli procesu spalania z czujnikiem jakości spalin, a także sterownik pogodowy, często również moduł zdalnego dostępu do systemu.
W przypadku rozbudowanej instalacji, np. popularnego w ostatnich latach połączenia grzejników i instalacji podłogowej znacznie szersza jest dopasowana do takich budynków oferta kotłów, szczególnie stojących, wyposażonych w gotowe zestawy pompowe do niezależnej kontroli temperatury w dwóch, a czasem nawet w trzech obiegach grzewczych. Dzięki temu instalacja jest o wiele bardziej estetyczna, ponieważ większość osprzętu, wraz z naczyniami wzbiorczymi c.o. i c.w.u. czy pompą cyrkulacji c.w.u., znajduje się w obrębie obudowy kotła.

Oferty promocyjne kotłów

Praktycznie co roku wielu producentów i dystrybutorów wprowadza promocyjną ofertę kotłów i akcesoriów. Często do dyspozycji mamy różne rodzaje kotłów, sterowników i wyposażenia dodatkowego. Poszukując przystępnej ceny zestawu zawsze warto mieć na uwadze również przydatność oferowanych kotłów i wyposażenia do potrzeb budynku. Poniżej przedstawimy ogólny opis oferowanych zestawów wraz z ich obszarem zastosowania.

Kotły dwufunkcyjne – mieszkania lub domy jednorodzinne z jedną łazienką
Część producentów oferuje w okresie promocji pakiety kotłów dwufunkcyjnych, np. ze sterownikiem pokojowym, konsolą podłączeniową wyposażoną w zawory odcinające czy jednym lub dwoma wariantami przewodów powietrzno-spalinowych. Kotły tego typu nie mają z reguły wbudowanego zasobnika ciepłej wody. Przygotowują ją na bieżąco w trakcie poboru.
W związku z tym warto je stosować przede wszystkim w mieszkaniach lub domach wyposażonych w jedną łazienkę, najlepiej, gdy sąsiaduje ona z kuchnią. W miarę możliwości kocioł powinien być zamontowany w jednym z tych pomieszczeń, by ograniczyć czas oczekiwania na ciepłą wodę.
Kotłów tego typu nie stosujemy w przypadku, gdy łazienka została wyposażona w wannę o dużej pojemności czy panel prysznicowy wymagający znacznego przepływu wody, czasem nawet powyżej 20 l/min.

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem c.w.u. – domy, mieszkania z komfortowym wyposażeniem łazienki
Najbardziej popularnym i dostępnym rozwiązaniem w trakcie akcji promocyjnych są zestawy kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ciepłej wody. Z reguły do wyboru mamy co najmniej kilka kotłów o zróżnicowanej mocy oraz zasobniki c.w.u. o różnej pojemności. Najczęściej jest to od 100 do 160 l.
Tego typu zestawy stanowią korzystne rozwiązanie dla budynku jednorodzinnego, wyposażonego w dwie lub więcej łazienek. Możliwość zgromadzenia w zasobniku zapasu ciepłej wody pozwala na okresowe równoległe korzystanie z kilku punktów poboru. Poza tym w przypadku, gdy poszczególne łazienki i kuchnia są znacznie oddalone od zasobnika wówczas mamy możliwość wykonania instalacji cyrkulacji c.w.u. dla zredukowania czasu oczekiwania na ciepłą wodą.
Zestaw kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem może być również korzystnym rozwiązaniem dla mieszkania, w którym łazienka została wyposażona w wannę o dużej pojemności czy panel prysznicowy wymagający znacznego przepływu ciepłej wody.

Kotły kompaktowe, z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. – domy, mieszkania z komfortowym wyposażeniem łazienki – gdy dostępna przestrzeń instalacyjna jest ograniczona
W wielu ofertach promocyjnych znajdziemy również kotły kompaktowe wyposażone we wbudowany zasobnik c.w.u. Są to urządzenia stojące z zasobnikami o pojemności od 50 do 150 l lub kotły wiszące z zasobnikami o pojemności rzędu 20-50 l.
Kompaktowe kotły stojące są stosowane szczególnie w sytuacji, gdy dążymy do ograniczenia ilości osprzętu instalacyjnego w pomieszczeniu kotłowni. Wiele urządzeń tego typu ma na wyposażeniu naczynia wzbiorcze, a czasem również możliwość zabudowy osprzętu hydraulicznego do obsługi kilku obiegów grzewczych. Dzięki temu można dobrze wykorzystać dostępną przestrzeń instalacyjną. Za to kompaktowe kotły wiszące to rozwiązanie stosowane wszędzie tam, gdzie z jednej strony wymagana jest wysoka wydajność w zakresie ciepłej wody, a z drugiej brak jest miejsca na typowy zestaw kotła jednofunkcyjnego z osobnym zasobnikiem o większej pojemności. Są to często mieszkania z łazienką wyposażoną w wannę o dużej pojemności czy deszczownicę, czasem też domy jednorodzinne. Wysoka wydajność tego typu kotłów w trybie ciepłej wody wynika przede wszystkim z wysokiej mocy palnika. Z reguły jest to co najmniej 25 kW, czasem nawet do 35 kW. Uzupełnieniem jest zasobnik o pojemności od 20 do 50 l, który skraca czas oczekiwania na ciepłą wodę po dłuższej przerwie. Zasobnik zapewnia również stabilną temperaturę wody w trakcie krótkotrwałego równoległego poboru ciepłej wody w kilku punktach, np. kuchni i łazience. 

Sterowniki dostępne w pakietach

Najczęstszym elementem dodatkowym pakietów promocyjnych jest sterownik. Ważne, byśmy wybrali pakiet wyposażony w sterownik dopasowany do projektowanej instalacji. Część pakietów jest wyposażona w prosty sterownik do obsługi jednego obiegu grzewczego i ewentualnie zarządzanie pracą układu przygotowania ciepłej wody. To korzystne rozwiązanie w przypadku mieszkania czy domu o niewielkiej powierzchni wyposażonego w jednolitą instalację grzewczą. Jeśli jednak w budynku przewidywany jest podział instalacji, np. na kilka obiegów grzewczych, wówczas należy poszukiwać pakietu wyposażonego w sterownik, który zapewnia możliwość zarządzania taką instalacją.
Czasem niezbędne będzie dokupienie dodatkowego modułu czy czujników temperatury.
Jeśli interesuje nas zdalny dostęp i nadzór nad pracą instalacji, wówczas warto skorzystać z pakietów zawierających tego typu rozwiązania lub spytać o możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia.

System powietrzno-spalinowy

Bardzo ważną częścią instalacji z kotłem kondensacyjnym jest system powietrzno-spalinowy. Część pakietów dostępnych w ramach akcji promocyjnych zawiera główne elementy tego systemu. Trzy najbardziej popularne rozwiązania to prowadzenie przewodów:
– poziomo przez ścianę zewnętrzną,
– pionowe przez konstrukcję dachu,
– lub tzw. system do szachtu, czyli podłączenie się do istniejącego komina.

Zgodnie z aktualnym przepisami przewody poziome możemy stosować w budynku jednorodzinnym wyposażonym w kocioł o mocy do 21 kW. Są to, więc z reguły kotły jednofunkcyjne. Rozwiązanie to może być stosowane również w przypadku kotłów o wyższej mocy w budynkach magazynowych, przemysłowych lub hali widowiskowej. Wymagana wówczas odległość wyrzutu spalin z oknami to 12 m, od granicy działki 8 m, a od poziomu gruntu 3 m.
System pionowy stosujemy w przypadku, gdy nie ma do dyspozycji komina, a moc lub lokalizacja kotła nie pozwala zastosować przewodu poziomego.
W przypadku możliwości wykorzystania komina, np. po usuwanym kotle atmosferycznym stosujemy tzw. „system do montażu w szachcie kominowym”. Pomiędzy kotłem a kominem montujemy dwupłaszczowy zestaw podłączeniowy. Rura wewnętrzna ma z reguły średnicę 60 lub 80 mm, a zewnętrzna – 100 lub 125 mm. Dalej wewnątrz komina umieszczamy pojedynczą rurę spalinową, np. 80 mm, a wewnętrzna powierzchnia komina stanowi płaszcz, którym płynie powietrze. Na górnej powierzchni komina montujemy nasadę, która rozdziela strumień spalin od pobieranego powietrza.
Zestawy promocyjne zawierają z reguły podstawowe elementy systemu poziomego lub pionowego ewentualnie zestaw podłączeniowy do szachtu, a czasem również 5 m rury przeznaczonej do montażu w szachcie. Tego typu kompletacja pozwala zredukować koszt inwestycji i skraca czas doboru elementów systemu. W prostych przypadkach dostępne w pakiecie wyposażenie będzie wystarczające, czasem niezbędne jest jedynie zamówienie dodatkowych odcinków rur dwupłaszczowych czy spalinowych.

Zestawy podłączeniowe, akcesoria hydrauliczne

W przypadku zestawów kotłów jednofunkcyjnych z zasobnikami oferta rynkowa jest zróżnicowana. Część z nich zawiera jedynie kocioł, zasobnik, ewentualny czujnik temperatury ciepłej wody i sterownik. Inne mogą być dostarczane z zestawami rur do połączenia kotła i zasobnika. Pozwala to skrócić czas i zredukować koszty montażu instalacji.

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie potrzeb współczesnych instalacji pakiety oferowane w ramach akcji promocyjnych dostępne są w wielu wariantach. Wykorzystanie tego typu rozwiązań pozwala zredukować koszty inwestycji, a czasem również czas montażu. Ważne, by wybierać odpowiedni kocioł dla danego rodzaju budynku i instalacji. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pakietową producentów na kolejnych stronach.

Bezpłatna prenumerata