Koszty wytwarzania 1 kWh ciepła z …gazu, oleju, prądu

Koszty ogrzewania domu wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowią przeciętnie od 70 do 80% rocznych kosztów eksploatacji domu. Tak więc od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większość stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.
Koszty ogrzewania domu zależą od wielu czynników, w pierwszym rzędzie od jego standardu izolacyjności cieplnej, a następnie od rodzaju paliwa i sprawności systemu grzewczego. W zależności od wyboru paliwa czy nośnika energii, można porównać z dużym przybliżeniem koszty wytworzenia 1 kWh ciepła i tym samym ogrzewania budynku.

Założenia do porównania kosztów ogrzewania:

 • ceny paliw i energii elektrycznej: stan na lipiec 2013 r.;
 • cena gazu ziemnego – rzeczywista (w zależności od ilości zużywane gazu); wg aktualnych taryf jednego ze sprzedawców należącego do grupy PGNiG ( wg taryfy W-3.6 z uwzględnieniem opłat przesyłowych stałych i zmiennych); w analizowanym domu: kocioł starego typu: 2,09 zł brutto/m3 (dla zużycia gazu: 3520 m3/rok), kocioł tradycyjny: 2,13 zł brutto/m3 (dla zużycia gazu: 2900 m3/rok), kocioł kondensacyjny: 2,20 zł brutto/m3 (zużycie gazu: 2370 m3/rok);
 • olej opałowy – ceny detaliczne z lipca 2013 r: 3,87 zł brutto/litr (za: olej-opałowy.pl)
 • gaz płynny – cena gazu płynnego może zmieniać się w ciągu roku i na przestrzeni kilku lat. Cena zakupu zależy również od wybranego dostawcy paliwa. W lipcu 2013r. średnia cena gazu płynnego w kraju wynosi 2,99 zł/litr (za: cena propanu.pl);
 • węgiel – ceny rynkowe zakupu paliw o potwierdzonej jakości (polscy producenci); „ekogroszek”: 900 zł brutto/tonę,miał: 500 zł brutto/tonę;
 • drewno opałowe – cena zależy od rodzaju drewna i jego jakości, do porównania przyjęto cenę drewna: 180 zł brutto/m.p., peletu: 850 zł brutto/tonę
 • energia elektryczna – ceny średnie, aktualne na 07.2013: pompa ciepła gruntowa, taryfa G12 (noc/dzień w proporcji 60/40% zużycia energii rocznie); pompa powietrzna, taryfa G11; grzejniki akumulacyjne, taryfa G12 w proporcji noc/dzień: 80/20%;
 • uwaga! Ceny energii elektrycznej (koszty ogrzewania), zależą w dużym stopniu od sprzedawcy prądu i wyboru taryfy – różnice mogą wynieść od kilkunastu do ponad 1000 zł/rok. Przykładowo, dla powietrznej pompy ciepła (taryfa G11, zużycie prądu 8100 kWh/rok), najniższe koszty prądu: 4418 zł brutto/rok, najwyższe: 5577 zł brutto/rok;
 • każdy właściciel domu może wybrać sprzedawcę prądu. Warto więc sprawdzić od kogo najlepiej kupować energię elektryczną. Łatwo można to zrobić kalkulatorem Urzędu Regulacji Energetyki – na stronie: www.maszwybor.ure.gov.pl (link bezpośredni do kalkulatora).

Rys. Koszty wytworzenia 1 kWh ciepła, zł/kWh/ Viessmann

 

Rys. Roczne koszty ogrzewania domu 160 m2 wraz z wodą użytkową/ Viessmann

Wnioski wynikające z porównania kosztów ogrzewania:

 • najniższe koszty eksploatacji uzyskuje system z pompą ciepła gruntową;
 • rozpiętość kosztów wynosi ponad 3,6 razy między najtańszą, a najdroższą formą ogrzewania
 • olej opałowy oraz gaz płynny stanowią paliwa, dla których ceny podlegają znacznym wahaniom;
 • przyjazną środowisku alternatywą przy braku dostępu do gazu ziemnego są kotły opalane różnymi formami drewna. Można dodatkowo polecić jako ich uzupełnienie, zastosowanie kolektorów słonecznych, aby w okresie letnim wyłączyć kocioł;
 • niemal takie same koszty eksploatacji, przy zdecydowanie wyższym komforcie użytkowania i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, daje zastosowanie w miejsce kotła na węgiel – gazowego kotła kondensacyjnego (gaz ziemny) z kolektorami słonecznymi
 • węgiel nie jest wcale tanim paliwem, a przy tym należy uwzględnić trudności z dostępnością dobrej jakości paliwa w sezonie grzewczym, wahania cen, niski komfort użytkowania i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także bliskiego otoczenia (poruszane np. przez użytkowników zabrudzenie komina, dachu).

Komentarz do porównania kosztów ogrzewania

Przyjęte do porównania kosztów ogrzewania sprawności źródeł ciepła wynikają z szacunków.
Znaczne obniżenie sprawności kotłów na paliwo stałe może wynikać ze stosowania paliwa nienajlepszej jakości i niewłaściwie dobranej mocy kotła do potrzeb cieplnych budynku.
Szczególnie w przypadku kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) zachodzi znaczne obniżenie sprawności w okresie letnim i przejściowych, mające wpływ na sprawność średnioroczną. Obniżenie sprawności kotłów na paliwo stałe następuje wówczas w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie zapotrzebowanie na ciepło występuje sporadycznie w ciągu dnia. Duża pojemność wodna kotłów na paliwo stałe wymusza podgrzanie schłodzonej wody kotłowej (straty rozruchowe), a następnie oddawanie zbędnego ciepła do otoczenia (straty postojowe).

  Źródło: www.viessmann.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017