Kierunek EuP – większa wydajność energetyczna pomp

Kierunek EuP – większa wydajność energetyczna pomp – Michał Andrzejewski – wrzesień 2010Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanowiła ogólne zasady ekoprojektu (Energy using Products, w skrócie EuP) dla produktów wykorzystujących energię, w tym wymogów w odniesieniu do pomp ciepłowniczych.

Zgodnie z zapisami dokumentu od dnia 1 stycznia 2013 r. można będzie stosować tylko takie pompy bezdławnicowe, których współczynnik efektywności energetycznej (EEI) nie będzie przekraczał 0,27. W praktyce oznacza to, że w Europie będzie możliwa sprzedaż tylko produktów z grupy pomp o najwyższej sprawności (klasa A), takich jak m.in. typoszereg pomp Wilo-Stratos. Od 1 sierpnia 2015 roku warunki dotyczące wykorzystywania pomp ciepłowniczych zostaną jeszcze bardziej podwyższone i współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp nie będzie mógł przekraczać 0,23.

Około 15% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Europie przypada na pompy. Szczególnie w przypadku nieregulowanych pomp widoczne jest znaczne zużycie energii. Małe pompy, których jest najwięcej, zużywają rocznie 500–800 kWh, pompy zaś najnowszej generacji – tylko 46,5 kWh. Jest to redukcja do 90% energii. Pompy ciepłownicze starego typu nie są postrzegane jako źródło kosztów, co jest związane z ich żywotnością. Często osiągają pokaźny wiek dziesiątek lat.

Przestarzała technika

Krótki wgląd w historię pomp ciepłowniczych pokazuje, z czym mamy do czynienia jeszcze dziś w kotłowniach. Do początku XX wieku powszechne było w budynkach ogrzewanych centralnie ogrzewanie parowe. Z czasem zastąpiło je tzw. ogrzewanie grawitacyjne. Cyrkulacja ogrzewającej wody następowała tam wyłącznie jako skutek różnicy temperatury i grawitacji. Nadal wiele instalacji grzewczych w starych budynkach funkcjonuje w ten sposób.

Od grawitacji do ogrzewania za pomocą pompy wysokiej wydajności

Nieregulowane pompy ciepła charakteryzowała stała wada wynikająca z systemu – brak elastyczności i wysoki poziom zużycia energii elektrycznej. Były one zaprojektowane na maksymalne natężenie przepływu, osiągane jedynie w przeciętnie 2 procentach okresu eksploatacji. Dlatego zaliczały się do największych pożeraczy energii w gospodarstwach domowych.

Zwielokrotnienie stopnia skuteczności, w porównaniu z elektrycznymi i z elektronicznie regulowanymi pompami z konwencjonalnym napędem, nastąpiło wraz z rozwojem pomp wyposażonych w elektronicznie komutowane silniki (ECM). Firma Wilo już w roku 2001 wprowadziła na rynek serię pierwszych pomp o wysokiej wydajności dla ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia – Wilo-Stratos. To był jeden ze wzorów dla klasy wydajności energetycznej A. Z pojawieniem się tych urządzeń zyskało również środowisko. Zaoszczędzona emisja CO2 na jedną osobę, odpowiada ok. 430 kg rocznie, tj. ilości, którą samochód terenowy wydziela, pokonując trasę długości 2430 km.

Zgodnie z regulacjami unijnymi czeka nas szybkie wprowadzanie na rynek technologii ograniczających oddziaływanie pomp ciepłowniczych na środowisko w trakcie ich cyklu eksploatacji. Spowoduje to oszczędności energii elektrycznej do 2020 r. rzędu 23 TWh, odpowiadającej 11 Mt ekwiwalentu CO2 każdego roku.
Dzięki zastosowaniu energooszczędnej technologii pompy Wilo-Stratos PICO już teraz spełniają surowe założenia dwustopniowej dyrektywy EuP, w zakresie pomp ciepłowniczych typu mokrego.

Pompy te wyprzedzają nawet zalecane od drugiego poziomu szczególnie surowe wartości graniczne i gwarantują tym samym absolutnie bezpieczne użytkowanie w przyszłości. Zużywają nawet o połowę mniej energii niż inne urządzenia klasy A.

Test ekonomiczności dzięki analizie LCC

Tak zwana analiza LCC (Life Cycle Cost, czyli analiza kosztów cyklu życia) pokazuje koszty całkowite i ekonomiczność nowej pompy. Badania wykazały, że możliwość obniżenia kosztów energii elektrycznej ze wskaźnikiem do 85% a nawet 90% stanowią czynnik najbardziej wpływający na decyzję inwestycyjną.

Typoszereg Wilo-Stratos
Obecnie typoszereg pomp Wilo-Stratos został poszerzony. W grupie tych urządzeń znajdują się zarówno pompy z przyłączami gwintowanymi, jak i pompy kołnierzowe, pompy z początku obszaru wydajności o najmniejszych parametrach, jak i pompy, które zagęszczają pole wydajności. Ponadto firma WILO oferuje elektroniczne pompy bezdławnicowe w klasie A o króćcach kołnierzowych DN80 i DN100. Szeroka gama produktów pozwala precyzyjnie dobrać pompę do wymaganych parametrów i zmniejszyć koszt zużycia energii elektrycznej. Pompy te są jednocześnie równoważnymi zamiennikami w przypadku urządzeń innych producentów.


Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017