KAN-therm NET – wszechstronny system ogrzewania płaszczyznowego

System KAN-therm NET może być z powodzeniem instalowany na zewnątrz i wewnątrz budynków. Jego charakterystyczną cechą jest wszechstronność – można go zastosować na różnych rodzajach podłoża, takich jak izolacja termiczna na podłożu betonowym, bezpośrednio na podłożu betonowym lub bezpośrednio na gruncie. Konstrukcja grzejnika płaszczyznowego może być różna, ma natomiast zawsze wspólną cechę, jaką jest mocowanie rur do metalowej siatki zbrojeniowej lub maty systemowej. Dzięki temu możliwe jest ogrzewanie płaszczyznowe powierzchni o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

KAN-therm NET doskonale sprawdza się przy realizacji dużych obiektów takich, jak hale magazynowe i produkcyjne, budynki inwentarskie, biurowce, a także w budownictwie mieszkaniowym jako ogrzewanie płyty fundamentowej. Z uwagi na znaczne powierzchnie oraz układ zbrojenia stropu lub płyty grzewczej rury układane są w układzie równoległym, najczęściej w formie podwójnego meandra.
Innym obszarem zastosowania systemu KAN-therm NET są parkingi i zewnętrzne ciągi komunikacyjne, na których wymagane jest zwiększone obciążenie mechaniczne.

System składa się z:
• siatki z drutu stalowego,
• opasek do wiązania siatek
• opasek do mocowania rur,
• rury systemu KAN-therm NET.

System uzupełniają tradycyjne rozdzielacze ogrzewania płaszczyznowego KAN-therm oraz rozdzielacze rurowe KAN-therm układane zgodnie z zasadą Tichelmanna.
W zależności od potrzeb wynikających z projektu w systemie KAN-therm NET można zastosować rury:
KAN-therm bluePERT. Jednorodne rury wykonane w technologii pięciowarstwowej (5L), gdzie wszystkie warstwy są trwale połączone, a dzięki zastosowaniu polietylenu o podwyższonej odporności termicznej PE-RT (typ I) i jego wysokiej elastyczności, rury znakomicie sprawdzają się również podczas montażu w niskiej temperaturze zewnętrznej. Oferta rur KAN-therm bluePERT obejmuje średnice 12-25 mm, w standardowych zwojach długości 200 lub 300 m.b.
PERTAL z warstwą aluminium. Uniwersalne rury polietylenowe wykonane w konstrukcji wielowarstwowej z zastosowaniem warstwy aluminium. Rury PERTAL z warstwą aluminium są dostępne w zakresie średnic 16-20 mm. Oferowane są w standardowych zwojach o długościach 200 lub 100 mb., a najpopularniejsze średnice dostępne w zwojach o długości 600 mb.

System KAN-therm NET jest również wykorzystywany do konstruowania tzw. przegród aktywowanych termicznie takich, jak stropy grzewcze oraz pionowe ściany nośne. Rury systemu KAN-therm NET są mocowane do zbrojenia dolnego lub górnego za pomocą uchwytów lub opasek do mocowania rur, w zależności od przeznaczenia.
Montaż pętli grzewczych z rur KAN-therm dostarczanych w zwojach jest ułatwiony dzięki dedykowanemu rozwijakowi z możliwością regulacji bębna, co przyspiesza i ułatwia prace.
System KAN-therm NET efektywnie wykorzystuje niezbędne do wykonania inwestycji konstrukcje budowlane. Dzięki temu możliwa jest znaczna redukcja późniejszych kosztów inwestycyjnych w obszarze ogrzewania lub chłodzenia budynku.

Przejdź  Więcej o systemie ogrzewania płaszczyznowego KAN-therm NET

Bezpłatna prenumerata