Ile i jakich kotłów, pomp ciepła… sprzedano w 2015 w Polsce

Dane z rynku instalacyjno-grzewczy zebrane i opracowane przez SPIUG

Podczas targów INSTALACJE 2016 SPIUG zorganizował 25 kwietnia III Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych. Jak zwykle jedną z najciekawszych prezentacji, na którą wielu słuchaczy czekało, było podsumowanie trendów rynku w Polsce po roku 2015. Prezentację tę wygłosił Paweł Biśta, członek zarządu SPIUG, dyrektor generalny Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
Podstawą opracowanych zestawień sprzedaży urządzeń grzewczych w poszczególnych segmentach naszej branży były dane dostarczone przez firmy/członków SPIUGu. Warto tutaj zaznaczyć, że obecnie do tego stowarzyszenia należą główni gracze kształtujący sprzedaż kotłów, podgrzewaczy, pomp ciepła, czy kolektorów słonecznych na polskim rynku. Tak więc ich dane wraz z założeniem, że pozostali  producenci są odpowiedzialni za nie więcej niż kilka procent rynku, nieźle odzwierciedlają rzeczywisty obraz sprzedaży na polskim rynku.

Reprezentacja członków SPiUG w różnych segmentach rynku

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu marki zrzeszone w SPIUG to główni gracze rynku i są to: ACV, Ariston, Beretta, Buderus, De Dietrich, Defro, Ferroli, Hewalex, Immergas, Junkres, Saunier Duval, Stiebel Eltron, Termet, Vaillantt, Viessmann, Wolf.
Jednak na dostarczenie danych na potrzeby opracowania raportu zgodzili się tez inni, którzy nie należą do samego stowarzyszenia, jak: Brotje, Dimplex, Ochsner, Weishaupt. Pozwoliło to na bardziej kompleksowe zestawienie.

Zgodnie z danymi BRG Consult 05.2015 za rok 2014 udział członków SPiUGu (+ marek dostarczających danych) w poszczególnych segmentach rynku gazowych urządzeń grzewczych kształtuje się na poziomie:
- 90% w kotłach gazowych (zarówno standardowych, jak i kondensacyjnych), pozostali producenci dostarczają zaledwie 10% tych urządzeń;
- 95% gazowych przepływowych podgrzewaczach, pozostali zapewniają jedynie 5%.

W ogólnym zaś zestawieniu dostawców ciepła (według tego samego opracowania) członkowie SPIUGu + marki  dostarczające danych mają udział:
- 55% w segmencie ogrzewania pomieszczeń (bez ciepła systemowego),
- 60% w OZE (kolektory słoneczne + pompy ciepła).

Tło rynkowe 2015

Rynek instalacyjny jest głęboko osadzony i zależny od rynku mieszkaniowego, tak więc dane dotyczące budownictwa w ujęciu liczby wydanych pozwoleń na budowę, liczby mieszkań z zakończoną budową czy budową właśnie rozpoczętą pokazuje potencjał także dla instalacji. Generalnie rok 2015 w porównaniu z 2014 był dla budownictwa był umiarkowanie korzystny ze wzrostem liczby mieszkań, których budowę zakończono na poziomie +3% (tabela 1).

Przełożyło się to także, choć nie aż jak można by się było oczekiwać na dość dobrą sytuację na rynku instalacyjno-grzewczym. Tu dodatkowo warto wspomnieć o czynnikach, które także miały niebagatelny wpływ, jak chociażby konsekwentne wdrażanie Dyrektywa ErP  dotyczącej efektywności energetycznej urządzeń.

Wśród innych należy wymienić:
– warunki klimatyczne – łagodne zimy (zarówno sezon 2014/2015, jak i 2015/2016),
– spadek cen paliw kopalnych ,
– stabilna cena energii elektrycznej,
– stabilne kursy walut z lekkim wzrostem w Q4.

Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń

Zmiany rynkowe w innych kategoriach produktów:

- Gazowe podgrzewacze przepływowe                                -7%
- Kolektory słoneczne                                                            +10%
instalacje domowe                                                                 -30%
instalacje wielkopowierzchniowe                                       +25%

- Pompy ciepła do ogrzewania                                             +25%
gruntowe                                                                                  +10%
powietrzne                                                                               +35%

- Pompy ciepła do ciepłej wody                                            +5%

Podsumowanie i prognoza na lata następne

Rok 2015 w pigułce
1.   Umiarkowany wzrost liczby oddanych mieszkań nieznacznie przełożył się na liczbę zainstalowanych urządzeń grzewczych.
2.   Wprowadzenie dyrektywy ErP było akceleratorem zwiększonej sprzedaży kotłów konwencjonalnych. Ich instalacja trwa do dziś.
3.  Nadal szybko rośnie rynek kotłów kondensacyjnych.
4. Rynek kotłów na paliwa stałe ustabilizował się. Rośnie udział zawansowanych technicznie urządzeń w tym klasy V, w stosunku do prostych kotłów „wszystkopalnych”.
5. Łagodne zimy wpłynęły na możliwość prowadzenia prac budowlanych, ale także ograniczyły liczbę urządzeń wymienionych z powodów poważnych awarii.
6. Utrzymał się silnie rosnący trend w sprzedaży grzewczych pomp ciepła z wyraźnym wskazaniem na pompy powietrzne. Nadal rozmiar rynku był skromny.
7. Rynek pomp do ciepłej wody chwilowo nasycił się. Może to być konsekwencją pogłębionej rozbieżności cen paliw kopalnych i prądu, a tym samym wydłużonego okres zwrotu z inwestycji w tego typu pompę.

Co może przynieść nam rok 2016 i lata kolejne

1. Istotny wzrost liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji  mieszkaniowych prognozują rozwój rynku pierwszych instalacji w latach kolejnych.
2. Nadal na rynku znajduje się spora liczba kotłów konwencjonalnych, co może skutkować pewnym opóźnieniem w rozwoju rynku kondensacji.
3. Na rynku pojawią się zupełnie nowe kotły kondensacyjne przewidziane dla rynku budownictwa wielorodzinnego.
4. Zakończenie dużych projektów z wykorzystaniem kolektorów słonecznych może negatywnie wpłynąć na potencjał tego rynku, jeżeli nie podejmie się na czas działań wspierających.
5. Rynek kotłów na paliwa stałe skieruje się mocniej w stronę kotłów na biomasę i węglowych kotłów niskoemisyjnych.
6. Utrzyma się silnie wzrostowy trend sprzedaży zwłaszcza powietrznych pomp ciepła do ogrzewania. Zagrożenie może tu stanowić konieczność uzyskania uprawnień przez instalatorów OZE.
7. Rynek wymian może przyhamować ze względu na ograniczenia techniczne i koszty wymiany z konwencjonalnego na kocioł kondensacyjne. Może to mieć natomiast stymulujący wpływ na rynek serwisowy.

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017