Hydrosolar, czyli jak to 20 lat temu zaczęło się od małej 3-osobowej firmy

Piotr Sobierajewicz

Jan Dudek

Początki, czyli wspólna idea trzech rodzin z Krakowa

Trzy rodziny: Bobolowie, Dudkowie i Sobierajewiczowie – wszyscy znali się towarzysko, mieszkali w pobliżu. Podczas wspólnych spotkań głównym tematem rozmów stały się możliwości i szanse stworzone przez nową sytuację w Polsce. W końcu postanowiono wykorzystać „stary” kontakt Jana Dudka z niemiecką
firmą instalacyjną Heinricha Vitta. Rozeznanie potrzeb na usługi instalacyjne wypadło pozytywnie, pojawił się pierwszy klient chętny na kompleksową realizację w nowo wybudowanej rezydencji w Krakowie… Nie można było dalej czekać– zdecydowano się na niezwłoczną rejestrację działalności.

Centrala firmy HYDROSOLAR w Krakowie

16.11.1991 – rejestracja działalności – umowa spółki cywilnej. Udziałowcami stali się: Ewa Dudek,
Marek Bobola i Piotr Sobierajewicz.
Za pośrednictwem niemieckiego instalatora Henryka Vitta – przyjaciela Jana Dudka – nawiązano kontakt z niemieckim producentem kotłów Schäfer, który szukał możliwości dystrybucyjnych w Polsce. Wizyta w firmie SCHÄFER w Neunkirchen wypadła świetnie
Hydrosolar otrzymał zadanie certyfikacji kotłów w Polsce wraz z propozycją wejścia do struktury dystrybucyjnej firmy. Początki w działalności dystrybucyjnej byłybardzo trudne. Kotły nie miały jeszcze wszystkich dopuszczeń, potencjalni odbiorcy nieufni, a produkt droższy niż dotychczas stosowane rozwiązania. Aktywność w poszukiwaniu klientów, nieowocująca sprzedażą trwała kilka miesięcy, ale jak pokazała przyszłość była to skuteczna akwizycja – ziarno zostało zasiane… HYDROSOLAR Centrum Techniki Grzewczej ruszył.

Pierwsza siedziba firmy i pierwsze lata działalności
Latem 1992 roku wynajęto pomieszczenia w oddziale Naftobudowy przy ul. Kamieńskiego 1. Powstaje pierwsza siedziba firmy, biuro i zalążek magazynu.
Początki były trudne. Trzyosobowy skład firmy wypełniał wszystkie możliwe funkcje… Piotr i Marek byli przedstawicielami handlowymi, nauczycielami, magazynierami, sprzedawcami, specjalistami od marketingu i PR-u. Ewa zajęła się przede wszystkim formalnościami księgowymi i administracyjno-prawnymi oraz elementami promocji i reklamy. Rok 1992 zamknięto niezłym wynikiem… Sprzedaż tylko 52 900 złotych, ale za to rentowność 13,5%! To był pierwszy sukces.

Poszerzanie oferty handlowej
HYDROSOLAR był jedną z pierwszych firm w Polsce, która promowała nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki grzewczej i materiałów instalacyjnych. Wprowadzała na rynek nowoczesne, mało wówczas znane produkty tych branż. Rozwój oferty produktowej firmy HYDROSOLAR z ww. branż był efektem podjęcia współpracy z wieloma wiodącymi na rynku  europejskim dostawcami. Pierwszym znaczącym dostawcą w roku 1992 była firma Schäfer Heiztechnik produkująca żeliwne i stalowe kotły stojące w szerokim zakresie mocy, zarówno gazowe, jak i olejowe. W tym czasie firma Hydrosolar dystrybuowała także produkty takich dostawców, jak: Grundfos, Körting, Reflex, Schütz, Oventrop, Intermes, Danfoss, Heimeier, Korad, Vasco, Enix, Uponor, BWT, Selkirk. We wrześniu 1993 roku wprowadzono nowy asortyment: kotły Vaillant oraz kształtki i rury miedziane IBP. W miarę rozwoju firmy Hydrosolar oferta produktowa była rozszerzana o kolejnych dostawców i kolejne segmenty branży…

Od 1995… – zmiana siedziby, sp. z o.o. i zmiany w strukturach dystrybucji
Wkrótce w biurach i magazynach przy ul. Kamieńskiego zaczęło brakować miejsca. Od 1993 roku poszukiwano nowej siedziby. Zakupiono obiekty po kolejowych zakładach remontowych przy ul. Stoczniowców 5 i HYDROSOLAR pozyskał nową siedzibę. Obiekt był w fatalnym stanie. Wymagał dużych nakładów pracy i finansów.
W 1995 roku spółka cywilna HYDROSOLAR przekształciła się w spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością. W skład zarządu weszli: Piotr Sobierajewicz – prezes zarządu, Ewa Dudek – wiceprezes zarządu (do grudnia 2007), Roman Marek Bobola – wiceprezes zarządu (do roku 1996).
W roku 1997 mając na celu dalszy rozwój i zaspokojenie potrzeb klientów postawiono na realizację innowacyjnych projektów o dużym znaczeniu dla organizacji. Istotnym działaniem było zastosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Stworzono nowe działy i obszary organizacyjne takie, jak: Pion Techniczny, Logistyczny, Sprzedaży, Magazynu i Transportu, Ekonomiczno-Finansowy oraz Administracyjny.
Dobra współpraca międzydziałowa i dobra komunikacja znalazła odzwierciedlenie w dalszym procesie rozwoju Grupy HYDROSOLAR.
W roku 1999 dołączył do zarządu, obok Ewy i Piotra – jako wiceprezes zarządu Jan Dudek.

Sieć sprzedaży – budowa spółek zewnętrznych i… konsolidacja w jeden podmiot

Od 1995 roku rozpoczęto budowę sieci sprzedaży bazujących na oddziałach zewnętrznych. Ówczesna polityka firmy stawiała na samodzielność jednostek i zainteresowanie zarządzających wynikiem ich działalności.
Pierwsze zewnętrzne oddziały zostały zorganizowane w formie spółek z o.o.:
1994 r. – HYDROSOLAR-2 z siedzibą w Rzeszowie, na czele z Tomaszem Tasiorem,
1998 r. – HYDROSOLAR-3 z siedzibą w Żorach, na czele z Krzysztofem Żebrowskim,
1997 r. – HYDROSOLAR-4 z siedzibą w Kielcach, na czele z Antonim Poradziszem,
2004 r. – HYDROSOLAR-5 z siedzibą we Wrocławiu, na czele z Grzegorzem Popławskim
W 2004 roku krytycznie oceniając dotychczasowe efekty odrębnego funkcjonowania spółek i dążąc do lepszej skuteczności zarządzania, podjęto decyzję o konsolidacji grupy w jeden podmiot HYDROSOLAR Sp. z o.o. w Krakowie. Uporządkowano organizację, tworząc regiony na bazie wcześniejszych spółek z o.o. Konsolidację zakończono w 2006 roku.

Partnerstwo z niemiecką Grupą GC

Świadoma barier dalszego samodzielnego finansowania dynamicznie rozwijającej się firmy i aby zapewnić nieprzerwany wzrost i powiększanie udziałów rynkowych, Grupa HYDROSOLAR podjęła decyzję o pozyskaniu strategicznego partnera. W 2007 roku udziałowcem i partnerem HYDROSOLARU została niemiecka Grupa GC Cordes & Graefe. Ten alias pozwolił firmie na wejście do jednej z największych organizacji handlowych w branży w Europie.

Zarządzający Grupą HYDROSOLAR i zarządzający GC

Grupa GC jest największą niemiecką organizacją handlu hurtowego w naszej branży. Założona w 1921 roku firma Röhrenhandlung Cordes&Graefe w Bremie zajmowała
się na początku handlem rurami i produktami stalowymi. W 1975 roku przekształciła się w organizację handlową o nazwie GC Sanitär und Heizungs-Handels-
-Contor GmbH, której największymi udziałowcami zostali Cordes&Graefe Brema i Gienger Monachium, przyjmując znane dziś logo GC-Gruppe.
Dynamiczny rozwój sprawił, że dziś w grupie na samym terenie Niemiec działa 90 samodzielnych partnerów zatrudniających 14 000 pracowników.
W Europie GC związała się z kilkunastoma partnerami w Polsce, Czechach, Węgrzech, Bułgarii, Austrii, Francji, Holandii i Ukrainie. Partnerami GC w Polsce są BIMS PLUS i HYDROSOLAR. Grupa GC łącznie z działem elektrycznym i sieciami zewnętrznymi przekroczyła 5 mld euro.

Samoobsługowe Hurtownie Instalacyjne

Od 2008 roku w Grupie Hydrosolar tworzone są Samoobsługowe Hurtownie Instalacyjne (SHI) dedykowane do fachowych instalatorów, prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa.
Taka forma handlu z instalatorem efektywnie aktywizuje sprzedaż. Wszystko w zasięgu ręki, szybki dostęp do każdego produktu, sprawna obsługa, bogaty asortyment (około 3 tys. produktów z zakresu instalacji, techniki grzewczej i sanitarnej), łatwy i bezkolizyjny dojazd, jednolity standard wyposażenia – to cechy charakterystyczne systemu w SHI, gwarantujące ofertę fachową, szybką i łatwo dostępną.
Ze względu na lokalizacje, samoobsługowe punkty sprzedaży zostały podzielone na dwa rodzaje:
- o charakterze miejskim utworzone w dużych miastach, przy głównych trasach przelotowych, odpowiednio zlokalizowane, o dużej ilości miejsc parkingowych,
- pozamiejskie zlokalizowane w małych miejscowościach gdzie najczęściej krzyżują się drogi instalatorów lub znajdują się ich siedziby.
Asortyment znajdujący się w tych lokalizacjach jest wystarczający, aby zapewnić płynność prac instalatorskich i awaryjnych.

Obecnie w Grupie HYDROSOLAR działają następujące Samoobsługowe Hurtownie Instalacyjne:
– od 2008 roku – SHI Ostrowiec Świętokrzyski, SHI Zamość, SHI Gorlice, SHI Chrzanów, SHI Racibórz, SHI Tarnobrzeg
– od 2009 roku – SHI Kraków 1, SHI Wrocław 1.
W 2010 roku w wyniku restrukturyzacji firma dokonała przeobrażenia istniejących oddziałów w Opolu, Legnicy, Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej, Radomie i Lublinie w jednostki o charakterze sprzedaży samoobsługowej.
– w 2010 roku uruchomiono SHI Rzeszów 1, SHI Kędzierzyn Koźle i SHI Kraków 2.
– w 2011 roku rozpoczęły działalność dwie hurtownie niskobudżetowe – SHI Puławy i SHI
Kielce 1, które mimo niższych kosztów utrzymania i mniejszej powierzchni handlowej (150-200 m2), utrzymują podobną ofertę asortymentową i równie wysoki poziom obsługi jak pozostałe SHI. W tym samym roku (2011) powstały jeszcze dwa nowe punkty sprzedaży – SHI Dębica i SHI Świdnica.

2011, czyli Hydrosolar dzisiaj

Obecnie firma jest organizacją wielooddziałową.
Tworzy ją 33 placówki handlowe pracujące w obrębie 5 Regionów:
– MAŁOPOLSKA Spółka Komandytowa;
– WSCHÓD Spółka Komandytowa;
– Region PODKARPACIE;
– Region GÓRNY Śląsk;
– Region DOLNY Śląsk.
Grupa zatrudnia około 390 pracowników.
Od stycznia 2008 Grupą HYDROSOLAR kierują: Jan Dudek i Piotr Sobierajewicz – wspólnicy zarządzający.
W skład Centrali Grupy HYDROSOLAR, która od początku ma swoją siedzibę w Krakowie, wchodzą następujące działy organizacyjne: pion finansowo-księgowy, działy personalny,
administracji, marketingu i analiz, promocji, inwestycji i rozwoju, IT.
Podstawowym celem Centrali jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sprzedaży w obszarach rachunkowości i administracji.
Swoje zadania Centrala realizuje poprzez wyspecjalizowane komórki organizacyjne: wewnętrzne biuro rachunkowe, kadry, kontroling, IT, archiwizacja dokumentów, ochrona środowiska. Usługi świadczone przez Centralę na rzecz spółek komandytowych z Grupy HYDROSOLAR mają charakter outsourcing’u.

Grupa RADSON

W 2007 roku w porozumieniu z firmą Rettig Heating Sp. z o.o., która jest częścią koncernu Rettig ICC Group, w ramach struktur HYDROSOLARU została utworzona grupa mająca za
zadanie promowanie marki RADSON. Pracownicy grupy, na czele z Markiem Bartusikiem, inicjują i angażują się w szereg różnorodnych działań służących budowaniu odpowiedniej pozycji marki Radson. Mają znaczący wpływ na fakt, iż produkty Radson (grzejniki płytowe, łazienkowe, dekoracyjne, kolumnowe, kanałowe, konwektorowe) są skutecznie i z sukcesem sprzedawane w Polsce przez firmę HYDROOSOLAR. Partnerem w firmie Rettig jest Janusz Frąckowiak, który swoim doświadczeniem i autorytetem w istotny sposób wspiera działania grupy Radson utworzonej wewnątrz HYDROSOLARU.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017