Dotychczasowe efekty wdrażania dopłat do kolektorów słonecznych

Wypłacono już ponad 15 mln zł na ponad 2500 wniosków (stan na 10.04.2011)

NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. W ramach pierwszego naboru, z budżetem środków 200 mln zł na zawieranie umów kredytu w latach 2010-2012, ogłoszonego w 2010 r. podpisano umowy z 6 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010 r. Do kwietnia br. złożono w bankach 4375 wniosków na kredyt z dopłatą, a 2506 beneficjentom wypłacono już dopłatę w łącznej wysokości 15,1 mln zł.

Rys. 1 Liczba wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW

Łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów wynosi 18,8 tys. m2. Jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,29 tys. zł przy max zaplanowanym 2,5 tys. zł.
Najczęściej klienci kupują po trzy kolektory na budynek (średnia zamawiana powierzchnia kolektorów: 6,04 m2). Na zestaw kolektorowy średnio uzyskano dotacje w wysokości ponad 6,1 tys. zł (w tym dla wspólnot mieszkaniowych: 31,6 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 13,5 tys. zł na zestaw (w tym dla wspólnot mieszkaniowych: 70,2 tys. zł).
Wnioski złożone w bankach:
• 4 375 wniosków na kwotę kredytu 60 985 tys. zł i kwotę dotacji 27 443 tys. zł
• w tym w 2011 r: 1 674 wniosków
Zawarte umowy kredytu:
• 3 909 umów na kwotę kredytu 53 676 tys. zł i kwotę dotacji 24 154 tys. zł
• w tym w 2011 r.: 1 538 umów
Wnioski złożone przez banki w NFOŚiGW:
• 3 112 instalacji na kwotę dotacji 18 950 tys. zł
• w tym w 2011 r: 1 727 instalacji
Wypłacone dotacje
• 2 506 instalacji na kwotę dotacji 15 126 tys. zł
• w tym w 2011 r: 1 371 instalacji

średnio razem
powierzchnia kolektorów (m2)

– w tym dla wspólnot mieszkaniowych6,0418 800,2429,7789,30okres kredytowania (miesiące)36,8-prowizja (%)3,34%-oprocentowanie (%)9,36%-kredyt na koszty kwalifikowane (zł)

– w tym dla wspólnot mieszkaniowych13 532-70 239210 718dopłata do kredytu (zł)

– w tym dla wspólnot mieszkaniowych6 089-31 60894 823jednostkowy koszt kwalifikowany (zł)2 291-

Rodzaj zastępowanego nośnika energii:
• węgiel kamienny        38,5%
• gaz ziemny                26,3%
• energia elektryczna   25,6%
• inne                              9,6%

Rys. 2 Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju

***
(źródło: NFOŚiGW)
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017