Czy warto przejść do drugiej taryfy, jeśli stosujemy powietrzną pompę ciepła do c.w.u.?

Niższa cena energii elektrycznej niekoniecznie oznacza niższe koszty eksploatacji pompy ciepła. Koszty użytkowania pompy ciepła są zależne od współczynnika efektywności COP pompy ciepła, na którego najbardziej wpływają temperatura, do której ogrzewamy wodę oraz temperatura powietrza zasilającego pompę ciepła.
Zawsze najlepiej pokazać koszty podgrzewu c.w.u. przez pompę ciepła na konkretnych przykładach najczęściej spotykanych
w praktyce. Załóżmy więc zasobniki, a więc i zużycie wody na poziomie 200 i 300 litrów oraz standardowe moce urządzeń na poziomie ok. 2 kW mocy grzewczej (pewne uśrednienie, moc grzewcza bowiem zależy również od temperatury otoczenia).
W takim razie ze względu na moc i wielkość zasobnika musimy przyjąć, że pompa ciepła pracująca w dzień ogrzeje zasobnik :
• 200-litrowy w czasie około 4 godzin,
• 300-litrowy w czasie około 6 godzin.
Podgrzanie zasobnika w nocy do wyższej temperatury (straty ciepła i blokada pracy w dzień wymusza konieczność  zapewnienia komfortu poprzez przegrzanie zasobnika do wyższej niż minimalnie wymagana temperatura wody) będzie
skutkować dłuższą pracą urządzenia.
Jak pokazuje zestawienie analizy kosztów w tabeli poniżej, nie ma oszczędności z wykorzystania drugiej taryfy w przypadku powietrznych pomp ciepła.

 

Kiedy więc opłaca się korzystać z podwójnej taryfy?
A) Zużycie wody mamy niewielkie lub moc pompy ciepła jest wysoka, a więc podgrzew wody będzie dokonywany głównie w drugiej taryfie, ale w okolicach południa, a nie nocy.
B) Temperatura powietrza, z którego odzyskujemy ciepło, jest stała niezależnie od pory dnia (pompa ciepła wykorzystująca
ciepło odpadowe, np. z wentylacji budynku).
C) Wielkość zasobnika, jego izolacja oraz czas pobierania ciepłej wody przez domowników nie wpływają na konieczność przegrzewu zasobnika do wyższej temperatury niż standardowo wymagana.
Oczywiście zawsze trzeba zwrócić uwagę na całkowite potrzeby energetyczne w budynku, nie tylko wynikające z samej pompy
ciepła.

Odpowiedzi udzielił:

Szymon Piwowarczyk
Inżynier ds. pomp ciepła
HEWALEX

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017