Akademia Viessmann – ósmy rok akademicki rozpoczęty

Z życia szkoły

Wykład inauguracyjny dla nowych słuchaczy szkoły

Policealna Szkoła Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann o uprawnieniach szkoły publicznej jest jedyną tego typu szkołą prowadzoną przez producenta w Polsce i jedyną szkołą policealną firmy Viessmann na świecie. Powstała z inicjatywy dyrektorów firmy Viessmann, Artura Ulricha i Rolanda Krause, a organizatorami przedsięwzięcia byli Waldemar Ałdaś, Ryszard Gorynia, Ireneusz Jeleń i Wiesław Zawadzki.

7 lat na rynku

Szkoła stanowiła w 2003 roku pierwsze takie rozwiązanie na rynku polskim. Po spełnieniu szeregu wymagań, jakie stawia się szkołom o uprawnieniach publicznych, przyszedł czas na nabór słuchaczy. Trzeba pamiętać, że początek roku 2003 przypadł na jeden z najgłębszych okresów zastoju w branży budowlanej (dane GUS). Wówczas reklamowano szkołę hasłem „Zawód z przyszłością”. Mimo że szkoła była absolutną nowością na rynku, w bardzo krótkim czasie swoje zaufanie wyraziło ponad 100 osób, kompletując grupy pierwszych słuchaczy szkoły. Oczywiście kończąc naukę, pierwsi absolwenci wkroczyli już w dynamicznie rozwijający się rynek, nie mając najmniejszych problemów z podjęciem pracy w zawodzie.
Branża grzewcza jak mało która jest odporna na zawirowania gospodarcze, ciepło jest bowiem nieodzowną potrzebą człowieka, a w Polsce pracuje około 4 miliony systemów grzewczych, dając szansę na pracę nie tylko przy nowo budowanych obiektach, ale przede wszystkim podczas ich modernizacji.

Program nauczania

Zakres nauczania szkoły oparty jest na programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obejmując wyłącznie przedmioty zawodowe, takie jak ogrzewnictwo i wentylacja, czy sieci gazowe oraz wodociągowe. Przy obecnym rozwoju technologii budownictwa i coraz bardziej energooszczędnych budynkach, nie sposób jest mówić o systemach grzewczych w oderwaniu od niektórych zagadnień, stąd też prowadzone są zajęcia z budownictwa ogólnego, a także z dokumentacji technicznej czy kosztorysowania. Całość programu uzupełniają zajęcia z zakresu ekologii oraz ekonomii.
Program zajęć obejmuje także zajęcia praktyczne, specjalizację i praktykę zawodową. Niezmiernie ważną „wartością dodaną” dla słuchaczy jest pozyskiwanie wiedzy od kolegów, którzy już pracują w branży grzewczej. Sama nauka w szkole owocuje przy okazji wymianą takiej wiedzy między słuchaczami, nawiązywaniem trwałych kontaktów, a w późniejszej perspektywie wspólną pracą na rynku, np. w prowadzonej razem firmie wykonawczej.

O Akademii Viessmann świadczą liczby:
- oddziały: 4 (Wrocław, Poznań, Mysłowice, Piaseczno)
- absolwenci: ponad 650
- obecnie studiujący słuchacze: 260
- nauczyciele: 30
- godziny nauki w 2-letnim cyklu nauki: 700

Cenna nauka

Nauka w szkole wiąże się z kosztami oraz poświęconym czasem. Nierzadko słuchacze dojeżdżają na zajęcia z odległości nawet kilkuset kilometrów, a nawet… dolatują z Wielkiej Brytanii, gdzie na co dzień pracują. Znamienne jest jednak to, że absolwenci są „zaskoczeni końcem szkoły”, tak szybko mija im okres 2-letniej nauki. Poświęcenie czasu i kosztów na naukę w szkole jest nagrodzone pespektywami zawodowymi, jakie na nich czekają. Świadczą o tym dziesiątki absolwentów, szczególnie tych, którzy nie pracując wcześniej w zawodzie, podejmują pracę zgodną z uzyskanymi kwalifikacjami. Wśród absolwentów są zarówno późniejsi pracownicy firmy Viessmann, firm partnerskich i salonów firmowych Viessmann, jak też właściciele takich firm partnerskich, a nawet salonów firmowych. O potrzebach rynku – firmy Viessmann i jej partnerów świadczy liczba ogłoszeń o pracę, jaka jest zamieszczana na stronie firmowej (dział „Praca”).

 

„Pokaż mi swojego nauczyciela, a powiem ci, co umiesz”, czyli struktura szkoły
Kadrę wykładowców stanowi grono około 30 osób z całej Polski, są to zarówno aktywni w zawodzie nauczyciela wykładowcy przedmiotów zawodowych, jak też pracownicy firmy Viessmann prowadzący przede wszystkim zajęcia praktyczne.
Jak mówi Elżbieta Maksymow – nauczyciel dyplomowany (staż dydaktyczny 25 lat) – w Akademii Viessmann panuje miła i życzliwa atmosfera. Relacje między słuchaczami, a prowadzącymi oparte są na partnerstwie. Prowadzący zajęcia otwarci są na potrzeby i problemy słuchaczy. Zajęcia prowadzone są na zasadzie dyskusji, wymiany doświadczeń zawodowych, rozwiązywania problemów branżowych. Wykładowcy stosują nowoczesne metody kształcenia, wzbogacają zajęcia teoretyczne pokazami multimedialnymi. Doświadczenie zdobyte w szkole procentuje w pracy zawodowej słuchaczy. Elżbieta Maksymow współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie. Jest autorką zadań egzaminacyjnych w branży budowlanej i instalacyjnej oraz egzaminatorem w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, murarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, zbrojarz-betoniarz i stolarz.
Wykładowcami w szkole są nie tylko nauczyciele szkół i uczelni, ale także czynni fachowcy branży grzewczej, jak np. Alina Jeszke-Tymkowska, która pracując na co dzień jako projektant, wie jak ważne jest dobre przygotowanie zawodowe oraz opanowanie części teoretycznej i, jak mówi, „zrobi wszystko, aby „wypuścić” na rynek wykwalifikowanych specjalistów”. Alina Jeszke-Tymkowska dodaje: „Uczę w szkole od ponad 5 lat. Nauczanie to moja praca, przyjemność, ale przede wszystkim ogromna pasja. Moim zadaniem jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu zawodowego, pozwalającego uzyskać tytuł technika urządzeń sanitarnych oraz przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań nowoczesnych technik grzewczych. Na zajęciach korzystamy z programów komputerowych, ale liczymy również ręcznie, posługując się nomogramami i tabelami, tak aby przyszły instalator umiał poradzić sobie w różnych sytuacjach”.

Świadectwa i certyfikaty

Absolwenci szkoły otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej Akademii Viessmann, jednak najważniejszy dokument ze względu na możliwości wykonywania zawodu, stanowi dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Słuchacze szkoły są starannie przygotowywani do egzaminu zawodowego, który zdają przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Egzamin prowadzony jest w całym kraju na zasadach egzaminu maturalnego – według jednakowych reguł, dzięki czemu można zweryfikować poziom kształcenia w szkołach uczących tego samego zawodu.
W zawodzie technika urządzeń sanitarnych szkoła Akademii Viessmann ma najwyższą zdawalność egzaminu w Polsce – od 80 do 100%. Dla porównania przeciętna w kraju wynosi ok. 15-20%. Pozytywny wynik egzaminu daje absolwentowi pełne prawo wykonywania zawodu poprzez uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Co istotne, ten sam dyplom wydawany jako Europass jest uznawany w krajach Unii Europejskiej, a także w wielu innych państwach. Daje to szansę absolwentom na podejmowanie pracy nie tylko na rodzimym rynku.
Absolwenci szkoły dodatkowo otrzymują Paszport Specjalistyczny firmy Viessmann z wydłużonymi 3-letnimi uprawnieniami do montażu i uruchamiania urządzeń firmy Viessmann.

Niestandardowe sposoby nauczania

Od początku działalności szkoły słuchacze biorą udział w specjalnych wyjazdach do ośrodków szkoleniowych Akademii Viessmann w Niemczech. Podczas wyjazdów do siedziby głównej Viessmann w Allendorfie, słuchacze mają okazję zapoznać się z rozwiązaniami centrali grzewczej Efektywność Plus, wykorzystującej wszystkie nowoczesne źródła ciepła, jak np. technikę kondensacyjną, systemy kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, czy też skojarzone wytwarzane ciepła i energii elektrycznej ze spalania gazu ziemnego, biogazu lub drewna. Ośrodek w Allendorfie stanowi dla słuchaczy niepowtarzalną możliwość zapoznania się z produkcją urządzeń grzewczych, szczegółami ich budowy, a także z rozwojem nowoczesnej techniki grzewczej – w muzeum Via Temporis firmy Viessmann. Od 2003 roku już niemal 30 wyjazdów dało szansę na pogłębienie wiedzy zarówno słuchaczom, jak i wykładowcom szkoły.
Rok 2008 był przełomowy w kwestii wdrożenia innowacyjnej formy kształcenia na odległość „on-line”. Od tego czasu wykłady prowadzone są na żywo dla słuchaczy wszystkich oddziałów szkoły w tym samym czasie. Pozwalają na udział słuchaczy z dowolnego miejsca, bez ograniczeń, łącznie z zadawaniem pytań wykładowcy w czasie rzeczywistym. W ten sposób prowadzonych jest około 10% wykładów teoretycznych oraz dodatkowe szkolenia. Korzyści tej formy wykładu to oszczędność czasu słuchaczy na dojazdy, a także możliwość zaproszenia wykładowcy, np. specjalisty z wąskiej dziedziny, do poprowadzenia zajęć dla szerokiej grupy wszystkich słuchaczy w kraju w tym samym czasie.

Akademia doceniona

Niewątpliwie do dużego zainteresowania nauką w szkole, przyczynił się fakt wyróżnienia jej w 2009 r. w konkursie „Teraz Polska” w kategorii „Przedsięwzięcia Innowacyjne”, jako jedynej szkoły w historii konkursu. Wcześniej szkoła została odznaczona wyróżnieniami branżowymi, takimi jak Złoty Instalator oraz Verba Docent. Jest to z jednej strony docenienie pracy, jaką wykładowcy szkoły wkładają w kształcenie zawodowe na rynku polskim, a z drugiej uwiarygodnienie szkoły w oczach jej przyszłych słuchaczy.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017