ACTIBLOC® – przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym

ACTIBLOC® firmy Sotralentz jest najnowszą przydomową oczyszczalnią ścieków z osadem czynnym, pracującą w technologii SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny). Oczyszczalnia może być użytkowana przez 1 – 50 RLM. Urządzenie zostało poddane badaniom na zgodność z normą PN 12566-3, a uzyskane wyniki redukcji zanieczyszczeń utrzymują się na poziomie aż 97%.
ACTIBLOC znakowany jest europejskim znakiem jakości CE oraz został wyposażony w opatentowany system KlaroEasy®.

 

 

 

 

 

 

 

Jest to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, niewielkich firm, hoteli lub campingów, niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i położonych na działkach o małej powierzchni. Główne zalety oczyszczalni ACTIBLOC to: niewielka powierzchnia wykopu, dobra wydajność nawet przy nierównomiernym zrzucie, mało uciążliwy dla użytkownika cykl serwisowania i brak konieczności wykonywania drenażu. Oczyszczalnia może być zainstalowana w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

Działanie oczyszczalni ACTIBLOC dzieli się na dwa etapy, które odbywają się w dwóch zbiornikach:

  • w osadniku (50% całkowitej objętości), w którym zbierane są elementy pływające i wyrównywana jest nierównomierność zrzutów,
  • w reaktorze biologicznym z osadem (50% całkowitej objętości) poprzez proces sekwencyjny.

Osadnik zbierający osady i elementy pływające pełni następujące funkcje:

  • dekantacja osadów pierwotnych i zbieranie osadów wtórnych pochodzących z reaktora,
  • oddzielanie i zatrzymywanie osadów, ciał stałych i elementów pływających,
  • wyrównanie nierównomiernych zrzutów.

Działanie reaktora podzielone jest na  cztery 6-godzinne cykle dobowe:

  • napowietrzanie wstępnie oczyszczonych ścieków pochodzących z osadnika,
  • dekantacja osadów po napowietrzaniu,
  • odprowadzenie oczyszczonych ścieków,
  • przepompowanie osadu nadmiernego do osadnika.

Schemat działania oczyszczalni ACTIBLOC®

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków ACTIBLOC® pilotowane jest przez znajdujący się w szafie sterowniczej mikroprocesor, który steruje sprężarką i elektrozaworami doprowadzającymi powietrze do poszczególnych pomp mamutowych i dyfuzorów.

ACTIBLOC wyposażony jest w modem, dzięki czemu może być sterowany zdalnie. Użytkownik oraz dwie wybrane osoby mogą być informowane o zbliżających się czynnościach serwisowych. Zdalny system nadzorowania przez modem był przetestowany w CSTB.

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017