Kongres PORT PC 2021 online: Pompy ciepła na fali renowacji

17 czerwca 2021 r. odbędzie się IX Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy w formie online. IX Kongres będzie szczególnie ważnym momentem w 10-letniej historii stowarzyszenia i historii pomp ciepła w Polsce. Kongres PORT PC to najważniejsze, coroczne wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce, w każdym roku gromadzące kilkaset osób z branży techniki grzewczej i budynkowej. Warto wspomnieć, że w 2020 r. wydarzenie zgromadziło ponad 600 uczestników.

W czasie IX kongresu PORTPC planowane są cztery sesje tematyczne:
· Europejski Zielony Ład i rola pomp ciepła w sektorze ciepła i chłodu w Polsce
· Pompy ciepła w istniejących budynkach
· Pompy ciepła w nowych budynkach plusenergetycznych
· Dolne źródła dla pomp ciepła

Wiodącym zagadnieniem IX Kongresu PORT PC będzie pokazanie znaczenia elektrycznych pomp ciepła w świetle unijnej strategii fali renowacji jako głównego kierunku prowadzącego do neutralności klimatycznej sektora ciepła i chłodu w Unii Europejskiej. Wynika on bezpośrednio z już opublikowanych dokumentów i strategii Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE dotyczącej sektora budynków Fali Renowacji.
Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia będą taksonomia w efektywności energetycznej budynków ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła, możliwość zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach i w nowych budynkach plusenergetycznych, oraz nowe standardy branżowe PORT PC dotyczące dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła.
Przedstawione zostaną też nowe prognozy PORT PC dotyczące rynku pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2040 roku.
Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC – praktycznie wszystkie prognozy dotyczące przyszłości zastosowania pomp ciepła znalazły potwierdzenie w kluczowym znaczeniu w obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej i Europejskim Zielonym Ładzie. Co jest też istotne, dotyczy to również niedawno opublikowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest szybki i możliwie harmonijny rozwój branży producentów pomp ciepła i osprzętu w Polsce. Będzie to jeden z najważniejszych tematów IX Kongresu PORT PC.

Nowy Zielony Ład i taksonomia w efektywności energetycznej budynków
W pierwszej sesji Kongresu, którą poprowadzi dr inż. Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes zarządu PORT PC, goście specjalni z Komisji Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawią znaczenie pomp ciepła w transformacji energetycznej budynków i Polityce Energetycznej Polski do 2050 roku.
W trakcie tej sesji przedstawione zostaną zmiany w projektach głównych aktów prawnych Zielonego Ładu w tym dyrektywy RED III (OZE) i EED oraz taksonomii zrównoważonego finasowania.

W trakcie VIII Kongresu PORTPC w Kielcach w ramach targów ENEX w 2020 r. brało udział ponad 600 uczestników

Pompy ciepła w istniejących budynkach
Wiodącym tematem IX Kongresu PORT PC będzie zastosowanie pomp ciepła w budynkach istniejących. Sesję poświęconą temu tematowi poprowadzi dr Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE. W ramach dyskusji w tej części na temat istniejących budynków w Polsce głos zabiorą m.in. Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego oraz mecenas dr Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego – ds. integracji sektorów energetycznych.
Jak twierdzi Marek Miara, czołowy ekspert z Fraunhofer ISE – Każde kolejne opracowanie, scenariusz czy prognoza na temat przyszłego systemu energetycznego w krajach Unii Europejskiej, jasno mówi o bardzo ważnej, lub nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbonizacji systemów grzewczych. Aby osiągnąć tak konieczną dla przyszłości neutralność klimatyczną, kluczowe będzie stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji dwutlenku węgla w ogrzewaniu budynków. Dotyczy to w szczególności istniejących budynków. Systemy grzewcze nieoparte na paliwach kopalnych należą wciąż do zdecydowanej mniejszości. Ta sytuacja musi ulec w najbliższych dekadach diametralnej zmianie. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach indywidualnych, jak i w sieciach ciepłowniczych, są technologią kluczową dla spełnienia tego celu.

Pompy ciepła w nowych budynkach
Sesję poświęconą temu tematowi poprowadzi Paweł Lachman – prezes PORT PC. W dyskusji w tej części na temat nowych budynków plusenergetycznych w Polsce zabiorą m.in. dr hab. inż., prof. PW Anna Bogdan – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Paweł Wróbel – ekspert regulacyjny Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej.
Od 1 stycznia 2021 obowiązują wyższe wymogi Warunków Technicznych 2021. W tej części Kongresu porozmawiamy o zwiększeniu znaczenia budynków plusenergetycznych w świetle nowych wymogów budynków. Przedstawione zostaną też analizy ekonomiczne pokazujące opłacalność zastosowania budynków plusenergetycznych z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki. Porozmawiamy też o tym, jakie efekty przyniosła akcja społeczna „Dom bez rachunków” oraz jak powinien wyglądać optymalny program dofinasowania budynków plusenergetycznych w Polsce.

Płytka geotermia – nowe standardy branżowe oraz potencjał Polski na tle Europy
W trakcie kongresu Jakub Koczorowski – przewodniczący komisji dolnych źródeł ciepła, członek zarządu PORT PC – przedstawi uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł do pomp ciepła. W tej sesji Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny) przedstawi również analizę potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju rynku do 2030 r. Ponadto Mrek Hajto – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – omówi wyniki raportu EGEC (Europejskiego Stowarzyszenia Geotermalnego) oraz przedstawi możliwe synergie głębokiej i płytkiej geotermii.

Nowe poradniki i standardy branżowe PORT PC
W trakcie kongresu planowane jest wydanie zmienionych wytycznych pomp ciepła cz. 1 oraz trzech poradników na temat zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych oraz na temat taksonomii zrównoważonego finasowania, poradnika PORT PC dla certyfikatorów i audytorów energetycznych w kontekście nowych warunków technicznych budynków (WT 2021).

Skrótowe informacje
• Wydarzenie odbędzie się online, 17 czerwca 2021 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, pod warunkiem wcześniej rejestracji na wydarzenie.
• Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz z informacją o rejestracji na Kongres znajdują się na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.
• Do udziału w kongresie PORT PC gorąco zapraszamy instalatorów, projektantów, audytorów i certyfikatorów energetycznych, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządów i innych przedstawicieli branży grzewczej, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.
Źródło: PORT PC

Bezpłatna prenumerata