Tomasza Aftyka – Dyrektor rozwoju rynku SBS Sp. z o.o.

SBS z nowym działem i jego szefem
Tomasz Aftyka w styczniu 1999 r. ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Już na ostatnim roku studiów podjął pracę w firmie Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., początkowo jako przedstawiciel handlowy, następnie menadżer regionu. W tym czasie odpowiadał za realizację sprzedaży oraz działania marketingowe na terenie Polski centralnej. W 2006 r. rozpoczął pracę w firmie Rurex Sp. z o.o. – hurtowni systemów infrastrukturalnych – uruchamiając nowy oddział tej firmy w Łodzi. Do jego zadań należała bieżąca współpraca z dostawcami i odbiorcami materiałów instalacyjnych branży wod-kan.W firmie SBS od 1 sierpnia br. pełni funkcję dyrektora rozwoju rynku. Zajmuje się negocjowaniem umów z głównymi producentami systemów do budowy podziemnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Jego pasją jest lotnictwo cywilne i fotografia lotnicza.

Tomasza Aftyka

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017