Systemy hybrydowe

Przeglądy:

Hybrydy lub inaczej systemy hybrydowe w instalacjach grzewczych oznaczają instalacje, w których na potrzeby wytwarzania ciepła wykorzystuje się co najmniej dwa rodzaje paliw, w tym także energię elektryczną albo łączące kilka urządzeń grzewczych. Generalnie więc każda instalacja będąca połączeniem różnych źródeł energii cieplnej może być nazwana instalacją hybrydową. Kolejnym wariantem są urządzenie hybrydowe, czyli rodzaj centrali grzewczej z kompaktową obudową, pod którą współpracują połączone ze sobą źródła ciepła, a nad wszystkim czuwa automatyka w optymalny sposób zarządzająca ich pracą.

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się układy hybrydowe, w których jedno źródło ciepła stanowi pompa ciepła najczęściej powietrze-woda typu split, a drugie to kocioł gazowy bądź np. peletowy.  Dodatkowo wystarczy wyposażyć układ hybrydowy w zasobnik c.w.u. , by komfortowo korzystać też z ciepłej wody w celach sanitarnych, a w optymalnym wariancie także w bufor wody grzewczej.

Bezpłatna prenumerata