Optimax – kotły stałopalne fabrycznie przystosowane do …układów zamkniętych

Nowość w ofercie Nibe-Biawar

Konstrukcja kotłów serii OPTIMAX została dostosowana do dolnego spalania węgla kamiennego sortymentu orzech, niemniej jednak szczapy drewna sprawdzają się w nim równie dobrze. Urządzenia zostało wyposażone w elektroniczne sterowanie, które nie tylko wpływa na optymalizację pracy kotła, ale również na komfort użytkowania. Umożliwia ono sterowanie obiegiem bezpośrednim oraz pompą ładującą wymiennik ciepłej wody użytkowej. Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji kotła zapewniają bezawaryjną i długoletnią pracę, a szeroka gama proponowanych urządzeń sprawia, iż mogą one znaleźć zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania każdego domu.

Cechy praktyczne charakteryzujące kotły Optimax

- szerokie drzwiczki z dużym otworem załadowczym
- dolne spalanie z wielociągowym układem kanałów spalinowych – zwiększające sprawność kotła nawet do 84%
- maksymalnie wydłużony czas spalania jednego załadunku dzięki dużej komorze i wysokiej sprawności
- wbudowany ekonomiczny wentylator o płynnej elektronicznej modulacji prędkości
- wbudowana wężownica bezpieczeństwa umożliwiająca pracę kotła w układach zamkniętych instalacji c.o. (przypominamy: kocioł pracujący w układzie zamkniętym, powinien być wyposażony w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła, zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami : Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 56 POZ 461, Polska Norma PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania)
- specjalnie zaprojektowany wkład ceramiczny
- szeroka gama urządzeń: 12, 15, 18, 21, 25, 30 kW
- elektroniczny sterownik PID z bardzo bogatym zakresem funkcji
- nowoczesny estetyczny design

Sterowanie

Kotły serii OPTIMAX zostały wyposażone w mikroprocesorowe sterowanie z dedykowanym wyświetlaczem graficznym. Zarządza ono pracą pompy obiegu bezpośredniego centralnego ogrzewania oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Najważniejszą funkcją sterownika jest utrzymywanie zadanej temperatury kotła. Jest to realizowane poprzez zmienną prędkość obrotową wentylatora.

Realizowane funkcje:  możliwość wyboru algorytmów pracy, automatyczne utrzymanie temperatury kotła, możliwość wybory trybu płynnej elektronicznej modulacji prędkości obrotowej wentylatora, funkcja priorytetu ciepłej wody lub pracy równoległej, praca w trybie lato/zima, współpraca z termostatem pokojowym, dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne, chroniące przed przegrzaniem kotła.

Wężownica bezpieczeństwa

Wbudowana fabrycznie w całym typoszeregu kotłów OPTIMAX wężownica schładzająca ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru ciepła w taki sposób, aby maksymalna temperatura wody w kotle nie została przekroczona. Zastosowanie takiego rozwiązania jest jednym z warunków umożliwiających podłączenie urządzenia do układu zamkniętego instalacji centralnego ogrzewania.

Wysoka sprawność

Kotły Optimax to urządzenia przystosowane do spalania dolnego, o trójciągowym układzie komór spalinowych (25 kW i 30 kW). Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny o sortymencie orzech. Jako paliwo zastępcze może być również wykorzystywane drewno. Należy jednak zwrócić uwagę na jego wilgotność. Powinna być ona niższa od 20%. Zarówno taka konstrukcja, jak i zastosowana automatyka zapewniają wysoką sprawność oraz wydłużony czas spalania pojedynczego załadunku.
Bardzo ważnym elementem optymalnej pracy kotła jest odpowiedni dobór mocy urządzenia do zapotrzebowania jak również zastosowanie bufora akumulującego nadmiar wyprodukowanego ciepła.

Zamiast sterowania tradycyjnego –zdalne, jako opcja

Firma NIBE-BIAWAR wdrażając typoszereg kotłów Optimax postawiła nacisk zarówno na jakość i funkcjonalność samego urządzenia, jak i na komfort użytkowania całego systemu w jakim kocioł pracuje. Jednym z dodatkowych elementów SYSTEMU GRZEWCZEGO BIAWAR jest Ecoster 200. Jest to zdalne sterowanie z wyświetlaczem graficznym i systemem obsługi TOUCH &PLAY. Ecoster 200 współpracuje z regulatorem zastosowanym w kotłach serii Optimax jako programowalny termostat pokojowy. Wyposażony został w czujnik temperatury pomieszczenia.

 Realizowane funkcje

- bardzo prosty i efektywny sposób sterowania temperaturą pomieszczenia
- ustawianie harmonogramu temperatury dziennej i nocnej dla całej doby w przedziałach czasowych co 30 min.
- możliwość programowania różnych stref czasowych na każdy dzień tygodnia
- funkcje panelu dodatkowego do sterowania kotłem – regulacja i podgląd podstawowych funkcji kotła
- różne tryby pracy: ekonomiczny, komfortowy, wietrzenie, wyjście, party, urlop
Informacja o alarmach

Kocioł Optimax + …pompa ciepła na c.w.u. lub układ solarny

Idealnym dopełnieniem oferty kotłów na paliwo stałe SYSTEMU GRZEWCZEGO BIAWAR jest połączenie ich z pompą ciepła OWPC BIAWAR do produkcji ciepłej wody użytkowej, zasilaną powietrzem wentylacyjnym lub zewnętrznym. Wbudowany w pompie zasobnik ciepłej wody wyposażony jest w wężownicę do współpracy z dodatkowym źródłem ciepła, którym może być kocioł serii Optimax. Takie połączenie zapewnia pokrycie strat cieplnych budynków zimą oraz bezobsługową i bardzo ekonomiczną produkcję ciepłej wody latem.

Innym rozwiązaniem SYSTEMU GRZEWCZEGO BIAWAR jest połączenie kotła stałopalnego z instalacją solarną. W takim przypadku NIBE-BIAWAR proponuje zestawy kolektorów słonecznych płaskich lub próżniowych z wymiennikami dwuwężownicowymi.

Umożliwiają one podłączenie do jednego wymiennika dwóch niezależnych źródeł ciepła (kotła i kolektorów słonecznych). Podobnie jak w przypadku pompy ciepła OW-PC BIAWAR zimą ciepła woda użytkowa produkowana jest w większości prze kocioł, latem zaś otrzymujemy ją dzięki kolektorom słonecznym.

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017