Viessmann przestawia część produkcji

W walce z pandemią COVID-19, Grupa Viessmann rozszerza swoje działania w ramach tak zwanej odpowiedzialności społecznej. Rodzinne przedsiębiorstwo przekształciło część swoich obiektów produkcyjnych i wytwarza obecnie – poza wiodącymi rozwiązaniami dotyczącymi klimatu i energii – także wentylatory płucne, mobilne bloki intensywnej opieki medycznej, maski do oddychania oraz środki do dezynfekcji.

Max Viessmann, dyrektor zarządzający firmy Viessmann: – Walka z aktualną pandemią wymaga spójności, ducha zespołu i kreatywności, aby jak najlepiej poradzić sobie w bieżącej trudnej sytuacji. Jestem niezmiernie dumny, że mogę, wraz z około 12 300 członkami rodziny Viessmann, doświadczać tych wartości każdego dnia. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej w czasach kryzysu i teraz, po raz kolejny dajemy temu dowód. Problem pandemii pokonamy dopiero wtedy, gdy zagrożenie skończy się dla każdego – na całym świecie. Sposób, w jaki radzimy sobie z koronawirusem dzisiaj, zdeterminuje to, jak będziemy pamiętać ten czas w przyszłości – miejmy nadzieję, że osiągnięty nowy wymiar solidarności sprawi, że mimo wszystko będziemy mogli o nim myśleć ze dumą.

Jedna z linii do produkcji wiszących kotłów gazowych, znajdująca się w siedzibie głównej firmy w Allendorf (Eder), została w ciągu kilku dni przestawiona na wytwarzanie wyrobów medycznych do intensywnej opieki. Sam fakt, iż w ogóle możliwe było opracowanie uproszczonego wentylatora płucnego w tak krótkim czasie wynika z wykorzystania projektu wiszących urządzeń grzewczych. Do wykonania wentylatora można było bowiem przystosować wiele komponentów tych produktów, takich jak elektroniczne przyłącze gazu i powietrza. Ponadto, Viessmann posiada niezmiernie elastyczny obiekt produkcyjny, który można w bardzo krótkim czasie dopasować do nowych wymagań.

Inżynierowie Viessmann ściśle współpracują z lekarzami z intensywnej opieki medycznej, którzy towarzyszyli im w procesie opracowywania urządzeń. Zespół jest ponadto aktywnie wspierany przez prof. dra Müllera z Centrum Badawczego E.ON Energy przy Uniwersytecie RWTH. Wentylatory płucne umożliwiają indywidualną regulację odpowiednich poziomów ciśnienia, jak również tempa oddychania i pozwalają na zmienną domieszkę tlenu. Spełniają one wymagania inwazyjnej wentylacji pacjentów cierpiących z powodu COVID-19. Te kompaktowe wentylatory płucne są przenośne i niezależne od infrastruktury technicznej szpitala – można z nich korzystać za pośrednictwem szpitalnej sieci zaopatrzenia w tlen, albo przez podłączenie butli z tlenem. Wielka Brytania, Włochy, Rosja, Hiszpania i wiele innych krajów ma aktualnie ogromny niedobór wentylatorów płucnych. Firma Viessmann jest już w kontakcie z władzami tych krajów w celu zbadania możliwości ich lokalnego zastosowania. Aktualnie dokładane są wszelkie starania mające na celu uzyskanie szybkiego zezwolenia na stosowanie tych wentylatorów w Niemczech.

Firma Viessmann będzie również oferować modułowe bloki do intensywnej opieki medycznej. Dzięki prefabrykowanej i modułowej konstrukcji, bloki mogą być szybko instalowane. Urządzenia są dostępne w wersjach dla jednego lub dwóch pacjentów. Przewoźne bloki do intensywnej opieki medycznej (przy zapewnieniu odpowiedniej osłony) mogą być ustawiane w różnego rodzaju budynkach, na przykład w halach wystawowych lub arenach sportowych.

Firma Viessmann przywiązuje ogromną wagę do szkolenia młodych ludzi. W rezultacie oni także wykazują się ogromną inicjatywą i odpowiedzialnością przy wspieraniu walki z pandemią. Dzięki ich pracy w centrum szkoleń technicznych Grupy Viessmann w Allendorf (Eder), powstała linia produkcyjna do wytwarzania wysokiej jakości masek do ochrony układu oddechowego dla sektora medycznego. Maski te zostały już przekazane do lokalnych szpitali i instytucji opiekuńczych w okręgu Waldeck-Frankenberg.

Każdego roku pracownicy Grupy Viessmann składają około 150 000 pomysłów i sugestii ulepszeń. Aktualnie wiele pomysłów wiąże się bezpośrednio z kryzysem spowodowanym koronawirusem. Na przykład, produkcja własnego środka do dezynfekcji została wdrożona po sugestii pracowników. Na apel firmy Viessmann odpowiedziało ostatnio ponad 250 partnerów, którzy zadeklarowali chęć połączenia sił w celu okazania solidarności w mediach i wspólnego przezwyciężenia kryzysu. Pierwsze partie wytwarzanego środka do dezynfekcji zostały udostępnione do użytku zewnętrznego w lokalnych szpitalach i instytucjach opiekuńczych.

Bezpłatna prenumerata