Działania branży w dobie zagrożenia COVID-19

Koronawirus, który dotarł do Polski na początku marca spowodował szereg perturbacji zarówno w społeczeństwie, jak i w gospodarce. Na początku epidemii w Polsce dały się zauważyć oznaki psychozy spowodowanej zagrożeniem. Nie sprzyjał i w dalszym ciągu nie sprzyja negatywny przekaz przedstawicieli rządów zarówno w UE jak i pozaeuropejskich, związanych z nimi ekspertów i przede wszystkim mediów, który skierowany jest na powiększanie obaw w społeczeństwach, a nie jest skierowany na działania pozytywne, mające na celu dopasowanie się gospodarki do nowych warunków brzegowych jakim jest pandemia.

Z jednej strony mamy realne zagrożenie zdrowia obywateli, z drugiej zaś strony zagrożenie ich bytu ekonomicznego, który jest niemniej groźnym zjawiskiem. O ile w wypadku zagrożenia zdrowotnego, jesteśmy zdani na lekarzy i laboratoria, o tyle przestawienie działalności gospodarczej przez dopasowanie jej do nowych warunków zależy od nas samych oraz rządzących. Według wstępnych analiz z początku pandemii w Polsce, 20% MSP działających w naszej branży planowała zawiesić działalność, a kolejne 60% wprowadzało istotne ograniczenia, w tym ograniczenie wyjazdów fachowców do napraw w domach (np. serwisanci też nie byli wpuszczani do domów i jednocześnie sami mieli obawy obawy przy realizowaniu kilku wizyt dziennie).

Z tego powodu, grupa organizacji branżowych działających w ramach POBE – Porozumienia Organizacji Branżowych na Rzecz Efektywności Energetycznej zainicjowała szereg działań, które były konieczne z powodu opanowania niepokoju, który zaistniał w branży z powodu epidemii i pozwoliły pomóc firmom w szybkim dostosowaniu się do nowych warunków działań gospodarczych. Po trzech tygodniach, można śmiało stwierdzić, że ogromna większość firm działających w branży instalacyjno-grzewczej, wprowadziło procedury bezpieczeństwa przeciw zarażeniom COVID-19 i funkcjonuje dalej.

W tym celu zostały przez POBE przygotowane procedury bezpieczeństwa dla serwisantów, instalatorów, firm produkcyjnych i handlowych, które zostały przekazane dalej do firm działających w branży. Podjęliśmy i wdrożyliśmy konkretne działania od początku pandemii w Polsce, aby zagwarantować swobodny dostęp do obiektów wymagających obsługi ekspertom technicznym zatrudnionym w tym sektorze (głównie inżynierom, serwisantom i instalatorom), przy zachowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa, również na wypadek, gdy Unia Europejska i jej kraje członkowskie w tym Polska wprowadziły by bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa, ograniczające możliwość poruszania się swoich obywateli. Zapewniło to utrzymanie i naprawę ważnego osprzętu instalacyjnego, a tym samym zagwarantuje ciągłość dostaw ciepłej wody użytkowej, chłodniczej i sanitarnej, oraz funkcjonowania wentylacji jako elementów infrastruktury krytycznej.

POBIERZ: pełna wersja informacja 

Bezpłatna prenumerata