DAB Pumps Poland – maseczki dla szpitala

FIrma DAB Pumps Poland, włączając się w pomoc szpitalom w walce z koronawirusem, w kwietniu przekazała 1000 maseczek chirurgicznych do szpitala MSWiA w Warszawie.

Bezpłatna prenumerata