Przeglądasz:Raporty

Archiwum Raporty

Złote Medale targów INSTALACJE i KOMINKI 2012 przyznane!

Rynek instalacyjno-grzewczy w 2011 r.

Zdaniem większości aktywnych uczestników rynku, rok 2011 w branży instalacyjno-grzewczej był umiarkowanie udany. Stopień wzrostu zależał głownie od palety sprzedawanych produktów. Podkreślano przede wszystkim spłaszczenie tzw. „krzywej sprzedaży”. Większość ocenia, że 2011 rok był na podobnym poziomie co 2010 rok, ze wskazaniem na nieznaczny wzrost,  rzędu 5%. Zgodnie z danymi ogłoszonymi...

Dziś i jutro doradztwa energetycznego

Doradztwo energetyczne w zakresie budynków działa w Polsce obecnie w dość wąskim zakresie. Nowe wymagania, którym będą musiały odpowiadać budynki, stwarzają także nowe potrzeby w dziedzinie doradztwa energetycznego, które powinno objąć szeroki zakres problemów efektywnego wykorzystania energii. Audytorzy i certyfikatorzy, czyli… różne specjalności i cele działania Termomodernizacja realizowana...

Stanowisko PORTPC w sprawie projektu ustawy o OZE

Wspieranie rozproszonych źródeł energii, będące założeniem projektu ustawy o OZE, to pożądany kierunek działania. W przypadku konsekwentnej realizacji byłby rzeczywiście przełomem w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Główne zastrzeżenia PORTPC to właśnie brak dostatecznej konsekwencji w realizacji tego założenia. Obawy PORTPC związane są z brakiem w projekcie ustawy narzędzi do promocji...

„Polski hydraulik”, czyli jak dziś kształceni są monterzy instalacji…

    Polski hydraulik narobił parę lat temu dużego zamieszania w Europie;  nowoczesny, przystojny, z uśmiechem na twarzy wkroczył na salony pokazując zupełnie inny obraz pracownika ze Wschodu.  Jednych zachwycił, innych przestraszył, wszystkim jednak dał wiele do myślenia,  zwracając uwagę na dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę.  Jak wygląda w praktyce kształcenie...

Rynek budowlany i instalacyjno-grzewczy w III kwartale 2011 r.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, jak co kwartał, przedstawia ocenę sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego i branży instalacyjno-grzewczej. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie po zakończeniu III kwartału 2011 r. jest bardziej pesymistyczny niż w ostatnich miesiącach, czy rok temu. Z takim stanowiskiem można było się także spotkać podczas rozmów z firmami...

Rozmowa o rozwoju, barierach, edukacji i promocji rynku pomp ciepła

Na początku trzeba powiedzieć, że sytuacja pomp ciepła w różnych krajach europejskich jest bardzo niejednolita. Prawie każdy kraj ma swoją własną charakterystykę dotyczącą tego tematu. Dla przykładu, Szwecja, Szwajcaria i Austria to kraje, w których technologia ta jest bardzo szeroko rozpowszechniona. Udział pomp ciepła w budynkach nowo budowanych sięga nawet 90%. W Niemczech rynek pomp ciepła...

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC – potrzeba stworzenia mocnej organizacji

Logotyp stowarzyszenia: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC powstała w styczniu 2011 r., jako naturalna kontynuacja ponad 2-letnich prac realizowanych w ramach grupy roboczej d/s pomp ciepła Klastra Technologii Energooszczędnych PNT „Eurocentrum” w Katowicach. PORT PC jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp...

Polski rynek kolektorów słonecznych – kierunki rozwoju, producenci, ceny i… gwarancje

Rys. 1. Udział procentowy krajowych rynków w sprzedaży instalacji słonecznych Polski rynek kolektorów słonecznych należy do jednych z najbardziej rokujących rynków europejskich, obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych wejściem na rynek polski, jak również zauważalny jest przyrost polskich firm produkujących instalacji słoneczne, jak też firm instalacyjnych,...

Dotychczasowe efekty wdrażania dopłat do kolektorów słonecznych

NFOŚiGW zarezerwował 300 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. W ramach pierwszego naboru, z budżetem środków 200 mln zł na zawieranie umów kredytu w latach 2010-2012, ogłoszonego w 2010 r. podpisano umowy z 6 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010 r. Do kwietnia br. złożono w bankach 4375 wniosków na kredyt z dopłatą, a 2506...

Rynek pomp ciepła w Polsce

Czy w Polsce doczekamy się systemu wsparcia inwestycji w pompy ciepła? Niestety na to pytanie nie uda mi się odpowiedzieć w niniejszej publikacji, ale warto pokusić się o analizę aktualnego stanu rynku pomp ciepła i malutką symulację, jak polski rynek mógłby wyglądać, gdybyśmy zaczerpnęli wiedzy od doświadczonych w tym zakresie sąsiadów. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana...
Strona 9 z 10««...8910
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017