Przeglądasz:Raporty

Archiwum Raporty

I kwartał 2016 r. w branży instalacyjnej

W bloku czy domy jednorodzinnym – gdzie mieszka więcej Polaków?

W ramach działań Intytutu Ekonomii Środowiska – Inicjatywy Efektywna Polska powstał ciekawy raport „Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje” (Kraków, luty 2016). W raporcie tym gros uwagi poświęcono możliwości wsparcia finansowania programów termomodernizacji budynków. Jednym jednak z ciekawszych rozdziałów i zarazem na pewno...

Ile i jakich kotłów, pomp ciepła… sprzedano w 2015 w Polsce

Podczas targów INSTALACJE 2016 SPIUG zorganizował 25 kwietnia III Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych. Jak zwykle jedną z najciekawszych prezentacji, na którą wielu słuchaczy czekało, było podsumowanie trendów rynku w Polsce po roku 2015. Prezentację tę wygłosił Paweł Biśta, członek zarządu SPIUG, dyrektor generalny Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. Podstawą opracowanych zestawień sprzedaży...

Jak zmienią się standardy instalacyjne już za parę miesięcy?

Trendy rynku instalacyjno-grzewczego w 2015

Spektakularny wzrost rynku powietrznych pomp ciepła w 2015 r.

Polacy oczekują zwiększenia wsparcia domowych instalacji OZE

Co przedstawiciele rynku OZE sądzą o systemie wsparcia w ustawie OZE?

Branża o wytycznych dot. jakości wody – VDI 2035 cz. 1 i 2

W numerze grudniowym InstalReportera zamieściliśmy dwa artykuły omawiające jak ważne są kwestie jakości wody w instalacjach grzewczych i c.w.u.  Publikacje te powstały na bazie „Wytycznych PORT PC cz. 4 i 5 (VDI 2035 cz. 1 i 2) Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła dotyczące zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda.”...

Etykiety energetyczne SOLERGY dla kolektorów słonecznych

Według wielu reprezentantów głównie środowiska branży energetyki solarnej (termicznej) w Europie Zachodniej, wprowadzony w życie we wrześniu 2015 roku system nadawania etykiet efektywności energetycznej, nie przyznaje należytej pozycji kolektorom słonecznym. Klienci nie są wyraźnie poinformowani o potencjale, jaki leży w wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji ciepła, a instalacja solarna...

Nowe wytyczne PORT PC dot. jakości

Strona 3 z 10««...234...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017