Przeglądasz:Przeglądy

O aspektach użytkowych instalacji tworzywowych, czyli rynek i jego preferencje

Systemy rozprowadzające ciepłą i zimną wodę są nieodzownym elementem wszystkich budynków. Doprowadzają one ciepłą i zimną wodę użytkową do punktów czerpalnych, a także, w instalacjach grzewczych, transportują ciepłą wodę podgrzaną w źródle ciepła do grzejników znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach i po wychłodzeniu odprowadzają ją z powrotem do źródła ciepła w celu...

Kolektory słoneczne płaskie – wczoraj i …dziś

Kolektory słoneczne są urządzeniami narażanymi na trudne warunki pracy. Podlegają one zarówno działaniu czynników wewnętrznych (po stronie instalacji solarnej), jak i zewnętrznych (z otoczenia). Materiały użyte do jego budowy oraz zastosowane technologie produkcji, odgrywają decydującą rolę w zachowaniu trwałości i sprawności w przewidywanym minimum 20-25-letnim okresie eksploatacji...

Możliwości techniczne i ekonomiczne zastosowania gruntowych pomp ciepła

Pompy ciepła przetwarzają energię ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą zagospodarowywać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, gospodarstw domowych (np. powietrze wyrzutowe) czy gospodarstw i obiektów rolnych (np. ciepło odpadowe z hodowli trzody chlewnej czy bydła). Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii i przyczyniają...

Głowice termostatyczne – funkcje, montaż i spasowanie z grzejnikiem

Dziś praktycznie nie montuje się już grzejników bez zaworów i głowic termostatycznych. Ta bowiem armatura sterująca pozwala na optymalne wykorzystanie ciepła dostarczanego przez czynnik grzewczy do pływajacy do grzejnika bez zbędnych strat.  Wymogi prawne W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych...

Pompy ciepła do produkcji c.w.u.

W ostatnich trzech latach w Polsce zauważa się znaczny wzrost zainteresowania powietrznymi  pompami ciepła, których główną funkcją jest produkcja c.w.u. przy wykorzystaniu ciepła zawartego w powietrzu wewnątrz budynku. Jest to głównie spowodowane ich stosunkowo niską ceną, prostotą montażu i wygodą użytkowania. Urządzenia zapewniają produkcję ciepłej wody w przeciągu całego roku,...

Ciepła woda z kotłów kondesacyjnych

Wybór odpowiednich kondensacyjnych urządzeń grzewczych do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej dla domu przysparza zawsze wiele kłopotów, pochłania sporo czasu spędzanego na rozmowach ze specjalistami, na czytaniu pism fachowych i na wizytach w wielu hurtowniach, oraz zmusza do ciągłych wyliczeń i analizy kosztów. Nie ma bowiem urządzeń idealnych, każdy typ ma swoje zalety i wady. To...

Bufory, czyli sposób na magazynowanie ciepła

Pojedyncze źródła ciepła z możliwością dopasowania mocy do aktualnie występującego zapotrzebowania w zdecydowanej wickości nie wymagają dodatkowego zbiornika do magazynowania ciepła. Sytuacja zmienia się jeżeli do dyspozycji mamy kocioł z palnikiem bez możliwości regulacji mocy np. kocioł stałopalny lub np. kilka źródeł ciepła pracujących na wspólną instalację. Magazynowanie można w...

Rekuperatory – trudne pytania, jasne odpowiedzi

Przeciętny koszt systemu rekuperacji (kanały i rekuperator) dla domu 150 m2 to 15 tys. zł – 35 tys. zł. Koszt wysoki, rozbieżności duże… Czy zgodzi się Pani/Pan z opinią, że systemu wentylacji z rekuperacją nie można rozpatrywać pod kątem okresu zwrotu inwestycji, a głównie jako zwiększenie poziomu komfortu w domu?  Odpowiedzi udzielili: BARTOSZ Robert Butler Doradca...

Rozbieramy rozdzielacze

Tematykę rozdzielaczy chcielibyśmy Państwu zaprezentować w inny niż zazwyczaj sposób: tym razem więc nie ogólny artykuł wprowadzający w temat, a publikacja składająca się z pytań i odpowiedzi. Ta bardzo preferowana przez nas forma poradnicza umożliwia zaprezentowanie przekonań producentów rozdzielaczy i ich sposobu podejścia do rynku. Przekonajmy się więc, jakie jest ich stanowisko w odniesieniu...

Kolektory słoneczne: jak ocenić sprawność, temp. stagnacji?

Na temat sprawności kolektorów słonecznych napisano już wiele, a można zaryzykować stwierdzenie, że „wręcz wszystko”. Tematykę zakresu badań kolektorów poruszono szczegółowo na przykład w opracowaniu [1].  Zagadnieniu badania wydajności kolektorów słonecznych poświęcano w ośrodkach badawczych kilku krajów europejskich bardzo wiele uwagi dążąc do uporządkowania metod...

Pompy obiegowe do c.o. i c.w.u.

Strona 8 z 9««...789
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017