Przeglądasz:Ogólna

OPALIA – najnowszy gazowy podgrzewacz wody marki Saunier Duval

Nowoczesny przepływowy podgrzewacz wiszący OPALIA C 11 E to urządzenie z otwartą komorą spalania o mocy 8,6–19,2 kW. Bardzo istotnym atrybutem OPALII są jej niewielkie wymiary, szczególnie w porównaniu z wcześniejszymi wersjami podgrzewaczy. OPALIA w krótkim czasie zapewnia przygotowanie ciepłej wody o wymaganej temperaturze – wydatek c.w.u. to 11 l/min dla Δt 25°C. OPALIA C 11 E to doskonale...

Dotacje celowe z gmin i powiatów na zakup instalacji kolektorów słonecznych

W dniu 21 grudnia 2010 r. weszło w życie nowe, zmienione Prawo ochrony środowiska, które umożliwiło przyznawanie przez gminy i powiaty dotacji celowych (np. dotacji dla mieszkańców na zakup kolektorów słonecznych) podobnie, jak miało to miejsce wcześniej w przypadku finansowania ze zlikwidowanych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponieważ w wyniku przyjętej 20 listopada 2009 r. zmianie...

Systemy podgrzewania muraw sztucznych i naturalnych aquatherm–Polska na stadionach na Euro 2012

Mijający rok zaowocował kolejnymi realizacjami aquatherm–Polska w obszarze budownictwa sportowego. Włączając się w przygotowania do Euro 2012, zrealizowaliśmy kolejne instalacje ogrzewania murawy, a wśród nich pierwszy w Polsce stadion ze sztuczną murawą przeznaczony do rozgrywek rugby – Arka Gdynia, oraz kolejny z murawą naturalną stadion piłkarski Arki Gdynia i Hutnika Kraków. Technologia firmy...

Wymogi prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków

Autor: dr inż. Katarzyna Umiejewska Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Autorka pracy doktorskiej pt. Racjonalne rozwiązania unieszkodliwiania ścieków powstających na terenach położonych poza zasięgiem kanalizacji. Współautorka podręczników akademickich pt. Technologia osadów ściekowych oraz Oczyszczanie ścieków...

Immergas dobrze urządzony na rynku i… w nowej siedzibie

Historia Immergas Polska to już blisko 15 lat. Firma ta jako jedna z pierwszych wprowadzała na polski rynek kotły kondensacyjne, w chwili obecnej może pochwalić się 12% udziałem w rynku w segmencie kotłów gazowych. Nowa siedziba Immergas prezentuje się naprawdę nowocześnie i przestrzennie. Porozmawiajmy więc o jej początkach: impulsie do zmiany i wyborze lokalizacji… Większa „przestrzeń...

Hybrydowa oczyszczalnia Sotralentz przy obiekcie hotelowym

Firma Sotralentz podjęła się opracowania kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w dwóch budynkach hotelowych firmy ECCO-RESORT położonych na działce nr 820 w Nieborowie przez zainstalowanie lokalnej, biologicznej oczyszczalni typoszeregu BIO. Dlaczego BIO DUO MAX? Użycie tego typu urządzenia w takim obiekcie było możliwe, ponieważ emitowane nieczystości płynne z omawianych budynków...

"Chochliki" regulacji statycznej i dynamicznej, czyli o błędach równoważenia

Regulator różnicy ciśnienia 4002, zakres nastaw 5–30 kPa, rurka impulsowa w komplecie Regulacja hydrauliczna instalacji jest ostatnią czynnością w procesie wykonywania systemu np. grzewczego czy wody lodowej. Często jest więc upraszczana lub wręcz zaniechana dla dotrzymywania terminu przekazania instalacji. Oszczędność lub brak czasu na tym ostatnim etapie realizacji instalacji może być przyczyną...

Wpływ błędów w doborze instalacji z pompą ciepła na wartość SPF

Poniższy przykład pokazuje, jak istotne jest staranne zaprojektowanie instalacji z pompą ciepła i jak duży jest jego wpływ na wartość SPF. Korzystając z komputerowego programu symulacyjnego WP-OPT do doboru instalacji grzewczej z pompami ciepła (rys. 1), otrzymano wynik symulacji dla przykładu z następującymi założeniami: pompa ciepła typu solanka/woda o mocy 10,3 kW i wartości COP równej 4,3 (wg...

Rozdział powietrza z zastosowaniem dysz nawiewnych

Dysze SCHAKO o średnicy podejścia 800 mm w hali sportowej w Łodzi Dysze dalekiego zasięgu przeznaczone są do układów w wentylacji i klimatyzacji obiektów budownictwa ogólnego, takich jak: hale wielofunkcyjne, hale sportowe, baseny, sale teatralne, sale koncertowe, muzea, hale wystawowe, centra handlowe. Znajdują również zastosowanie w obiektach przemysłowych np. w magazynach wysokiego składowania,...

Dyrektywa 2010/31/UE – najważniejsze zmiany wraz z komentarzem

19 maja 2010 roku została przyjęta przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Głównym jej celem jest długotrwały proces realizowany przez poszczególne kraje członkowskie prowadzący do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a tym samym całego sektora budownictwa. Przepisy...

Rury PE-RT w ogrzewaniu płaszczyznowym KAN-therm

Systemy mocowania rur KAN-therm Systemy wodnego, niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego, wykorzystujące jako źródło ciepła powierzchnie posadzek lub ścian, zdobywają coraz większą popularność. Poszukiwanie komfortu oraz wzrost cen energii mobilizują użytkowników do stosowania instalacji i urządzeń nowoczesnych, energooszczędnych, wytwarzanych i eksploatowanych w zgodzie z wymogami...
Strona 51 z 53««...505152...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017