Przeglądasz:Instalacje zewnętrzne

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2018

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2015 - 2017

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2010 - 2014

Instalacje w hipopotarium i akwarium morskim w Warszawskim ZOO

Na wiosnę 2010 roku nastąpiło w Warszawskim zoo otwarcie, mieszczących się w jednym obiekcie, hipopotarium i akwarium morskiego, wyposażonych w nowoczesne, nowatorskie i jedyne w Polsce tego rodzaju instalacje przygotowania wody i powietrza. Obiekt służy do hodowli i ekspozycji hipopotamów nilowych oraz dużych, drapieżnych ryb morskich (druga, popularna nazwa akwarium to rekinarium). * dr inż. Anna...

Jak „zainstalowano” Stadion Narodowy?

Budowę Stadionu Narodowego śledziły uważnie oczy milionów Polaków. Ten olbrzymi stadion wybudowany na działce 18 ha, o kubaturze 1 mln m3 budził wiele emocji – nie tylko piłkarskich (te już podczas EURO 2012), ale też „budowlanych” na etapie projektowania i wykonawstwa.  Dla naszej branży jednak najciekawsze są systemy instalacyjne, czyli to co pracuje na potrzeby aż 204 tys. m2 powierzchni...

Zbiorniki na olej napędowy

Dlaczego oczyszczalnia SL-BIO

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w codziennej eksploatacji

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w skrócie Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń służących do oczyszczania nieczystości ciekłych, powstających w pojedynczych domach lub ich zbiorowiskach. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania. Na procesy mechaniczne składają się sedymentacja, filtracja i flotacja. Cząstki...

System zagospodarowania wody deszczowej dwa kroki od pasa startowego

Roissy-Charles de Gaulle, z liczbą 57,9 milionów pasażerów rocznie, jest bez wątpienia największym paryskim lotniskiem. W 2010 r. SOTRALENTZ Habitat rozpoczął tam dużą inwestycję w zakresie zagospodarowania wody deszczowej: instalację dwóch zbiorników częściowo zagłębionych w gruncie o pojemności po 35 000 litrów każdy, w celu zaopatrzenia w wodę deszczową nowego budynku łączącego terminale...

Oczyszczalnia we współpracy z systemem EIB

Dzięki EIB (European Instalation Bus – Europejska Magistrala Instalacyjna) możliwe jest sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, oczyszczalnią itp. za pomocą jednego systemu zastępującego oddzielne urządzenia i układy sterowania. Firma Sotralentz może poszczycić się mianem lidera w zakresie produkcji oraz doboru oczyszczalni współpracujących z systemem EIB. Pierwsze urządzenie...

Systemy podgrzewania muraw sztucznych i naturalnych aquatherm–Polska na stadionach na Euro 2012

Mijający rok zaowocował kolejnymi realizacjami aquatherm–Polska w obszarze budownictwa sportowego. Włączając się w przygotowania do Euro 2012, zrealizowaliśmy kolejne instalacje ogrzewania murawy, a wśród nich pierwszy w Polsce stadion ze sztuczną murawą przeznaczony do rozgrywek rugby – Arka Gdynia, oraz kolejny z murawą naturalną stadion piłkarski Arki Gdynia i Hutnika Kraków. Technologia firmy...

Wymogi prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków

Autor: dr inż. Katarzyna Umiejewska Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Autorka pracy doktorskiej pt. Racjonalne rozwiązania unieszkodliwiania ścieków powstających na terenach położonych poza zasięgiem kanalizacji. Współautorka podręczników akademickich pt. Technologia osadów ściekowych oraz Oczyszczanie ścieków...

Hybrydowa oczyszczalnia Sotralentz przy obiekcie hotelowym

Firma Sotralentz podjęła się opracowania kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w dwóch budynkach hotelowych firmy ECCO-RESORT położonych na działce nr 820 w Nieborowie przez zainstalowanie lokalnej, biologicznej oczyszczalni typoszeregu BIO. Dlaczego BIO DUO MAX? Użycie tego typu urządzenia w takim obiekcie było możliwe, ponieważ emitowane nieczystości płynne z omawianych budynków...

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2015

Publikacje z roku 2017 Rozpoznawanie warunków gruntowo-wodnych pod budowę POŚ I Justyna Pytkowska I 08/2017 Czy w każdym gruncie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków i drenaż? I Justyna Pytkowska I 08/2017 Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym I Justyna Pytkowska I 07/2017 Ecolift XL – najkrótsza droga odwadniania I Anna Stochaj I 3/2017 Biologiczna POŚ – sporne...
Strona 6 z 7««...567
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017