Przeglądasz:Instalacje zewnętrzne

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2018

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2015 - 2017

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2010 - 2014

Technologia SSB – najnowsze przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wśród nowych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków króluje obecnie technologia SBR z osadem czynnym i złożami napowietrzanymi w reaktorach, ale naprawdę całkiem nowatorską jest technologia SBB. Pierwsze takie oczyszczalnie pracują już w Niemczech, ale wchodzą też na rynek polski. Jak pracują, jakie są różnice między SBR a SBB, jak często usuwa się osad? Oferta przydomowych oczyszczalni...

Rozwój technologii oczyszczania ścieków, czyli jakie POŚ montowano wczoraj i …dziś

Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują na rynku instalacyjnym już długi czas. Wciąż bowiem stanowią jedyne racjonalne rozwiązanie problemu ścieków bytowych dla terenów nieposiadających infrastruktury zbiorczej kanalizacji. Tym bardziej, w obliczu obowiązującego europejskiego prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska i wody, w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie...

Archiwum Instalacje zewnętrzne 2018

Publikacje z roku 2018 Skąd problemy z przydomową oczyszczalnią ścieków I Justyna Pytkowska I 4/2018

Gruntowe dolne źródła ciepła – jak badać ich wydajność cieplną?

Wielkość GPWC w zależności od spełnianej podstawowej funkcji

Ogrzewanie obiektów pompą ciepła bezpośredniego działania

Układ ogrzewania z pompą ciepła bezpośredniego działania Acalor polega na współpracy powietrznej pompy ciepła ustawionej na zewnątrz z ogrzewaniem podłogowym w obiekcie wypełnionym tym samym czynnikiem R290, na którym  pracuje pompa. Energia, która pozyskiwana jest na zewnątrz i gromadzona w czynniku roboczym, dociera bez jakichkolwiek dróg okrężnych i strat bezpośrednio do budynku w celu ogrzania...

Deszczówka – jak i w czym magazynować?

Możemy wyraźnie wyróżnić dwie grupy przydomowych systemów magazynowania deszczówki, tzw. pakiety Haustechnik, czyli takie, które umożliwiają zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki na cele użytkowe w budynku oraz systemy Garten – ogrodowe, w których pozyskana woda deszczowa służy do podlewania zieleni. Decyzję o zainstalowaniu systemu zagospodarowania wody deszczowej na cele użytkowe...

Czym ogrzewać wodę dla basenu ogrodowego?

Obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania basenu sezonowego/rozporowego/ogrodowego na ciepło jest niemal niemożliwe, ponieważ oddziałuje na niego wiele czynników mających wpływ na stratę ciepła. Najmocniej związana jest ona z temperaturą, wilgotnością i ruchem powietrza nad taflą wody, bo te właśnie czynniki mają bezpośrednio wpływ na parowanie, konwekcję i promieniowanie cieplne wody. Przeniknie...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków SAPLING SBAR

Deszczówka – dlaczego warto ją magazynować?

W 3-częściowym cyklu artykułów poświęconych deszczówce postaramy się omówić potrzeby zagospodarowania na przykładzie zbiorników przydomowych systemów magazynowania ze względu na 3 argumenty sensowności ich stosowania: 1. w walce z żywiołem; 2. ze względów ekonomicznych; 3. kontra „opłatom” za odprowadzanie kanalizacji. Deszcz, spośród wielu dóbr naturalnych środowiska, jest jedynym...

Pierwszy w Polsce Sezonowy Magazyn Ciepła

Jednym z kluczowych wyzwań dla dalszego rozwoju technologii OZE jest zagadnienie magazynowania energii pochodzącej z tych źródeł. Oprócz systemów magazynowania energii elektrycznej rozwijają się technologie związane z magazynowaniem ciepła. Dobrym przykładem w tym zakresie jest powstały w ubiegłym roku na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy pierwszy tego typu...
Strona 2 z 6123...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017