Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 4000 S i Aqua 8000i S

Jak rozwiązać problem twardej wody? Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem jest zastosowanie stacji zmiękczania wody np. Bosch Aqua 4000 S lub Aqua 8000i S. Urządzenie montowane jest na głównym przyłączu wody do gospodarstwa domowego, dzięki temu cała woda użytkowa poddawana jest procesowi zmiękczania.

Jak działa stacja?
Podstawowym elementem stacji zmiękczania wody jest złoże jonowymienne popularnie zwane żywicą. Podczas procesu zmiękczania woda przepływa przez złoże, które odpowiada za usunięcie z niej twardości. Proces ten polega na usunięciu z wody jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za jej twardość i zastąpienie ich jonami sodu. Podczas procesu zmiękczania wody złoże może przyjąć określoną ilość jonów wapna i magnezu. Gdy złoże już całkowicie się nimi wypełni, musi być zregenerowane, aby woda mogła być dalej zmiękczana.
Regeneracja złoża polega na przepłukaniu go roztworem solanki, dzięki czemu jony wapnia i magnezu zgromadzone w żywicy zastępowane są jonami sodu. Po zakończeniu regeneracji roztwór odprowadzany jest do kanalizacji. W tym czasie urządzenie nie produkuje zmiękczonej wody, dlatego najlepiej proces przeprowadzać, gdy nie pobiera się wody, np. w nocy. W stacjach zmiękczania wody Bosch Aqua proces ten jest w pełni zautomatyzowany. Steruje nim zaawansowana elektronika.

Ochrona przed kamieniem i korozja
Aqua 4000 S i Aqua 8000i S Bosch chronią instalację wodną przed szkodliwym odkładaniem się kamienia i korozją. Przekłada się to na mniej awarii i kosztownych napraw urządzeń AGD (takich, jak np. pralka czy zmywarka) i ich dłuższą żywotność. Dodatkowe oszczędności przynosi brak potrzeby stosowania soli w zmywarkach oraz środków zapobiegających osadzaniu się kamienia w pralkach. Zużycie proszku do prania, płynów do zmywania oraz innych detergentów również jest znacznie mniejsze.

Stacje zmiękczania Bosch Aqua zostały wyposażone w zabezpieczający zawór przelewowy, który działa na zasadzie pływaka. Gdyby zdarzyło się tak, że poziom wody w urządzeniu jest niebezpiecznie wysoki, zawór przelewowy (niezależnie od elektroniki) odetnie dopływ wody, zabezpieczając pomieszczenie przed zalaniem.

Łatwa obsługa z opcją łączności
Urządzenie mierzy, jaka dokładnie ilość wody została już zmiękczona i w jakim stopniu złoże zostało zużyte. Na tej podstawie nie przeprowadza regeneracji całego złoża, ale tylko tej części, która tego wymaga. Dobiera odpowiednio ilość soli, która jest potrzebna do tego procesu oraz odpowiednią ilość wody.
Urządzenie również automatycznie prognozuje czas regeneracji. Użytkownik sam decyduje, w jakich godzinach urządzenie może się regenerować. Na podstawie historii zużycia wody inteligentny sterownik oblicza, na ile jeszcze czasu wystarczy złoża i kiedy należy przeprowadzić regenerację tak, żeby zachować zdolność wytwarzania miękkiej wody zawsze, kiedy jest potrzebna. Konieczność uzupełnienia soli sygnalizowana jest na wyświetlaczu, a podczas uzupełniania soli wbudowane sito zapobiega ewentualnym zanieczyszczeniom.Ponadto stacje zmiękczania wody Bosch oferują opcję inteligentnego sterowania. Aqua 8000i S można niezwykle łatwo połączyć z aplikacją do zdalnego sterowania urządzeniami Bosch HomeCom Easy.

Jaka woda najlepsza?
Zaleca się, aby twardość wody do celów spożywczych nie była niższa niż 3-4odH. Bardzo miękka woda może być również agresywna dla materiałów, z których jest wykonana instalacja. Woda przepływająca przez złoże jonowymienne jest praktycznie całkowicie pozbawiona twardości. Dlatego konieczne jest zmieszanie jej z wodą, która nie była zmiękczana, aby finalnie uzyskać zakładaną twardość. Stopień zmieszania, czyli ostatecznie twardość wody, ustawiana jest na specjalnym by-passie dostarczanym standardowo z urządzeniem. Dodatkowo w komplecie znajduje się również wąż odprowadzający popłuczyny po regeneracji do kanalizacji.

Bezpłatna prenumerata