Kanalizacja Geberit SuperTube

Właściciele budynków, architekci i inżynierowie sanitarni na ogół starają się uzyskać jak największą powierzchnię mieszkalną, zatem planowanie instalacji kanalizacyjnej jest szczególnie ważne. Dzięki pomysłowej, zoptymalizowanej pod kątem przepływu technologii Geberit SuperTube, w pionie kanalizacyjnym tworzy się ciągły słup powietrza, co oznacza, że nie jest już potrzebna równoległa rura wentylacyjna, a przepustowość pionu jest znacznie większa. Piony o mniejszych wymiarach, bez równoległych rur wentylacyjnych wymagają znacznie mniejszych szachtów instalacyjnych. W rezultacie system Geberit SuperTube tworzy więcej wolnej powierzchni użytkowej.

W wysokich budynkach piony kanalizacyjne wraz z równolegle prowadzonymi rurami wentylacyjnymi zajmują dużo miejsca. Dzięki nowej technologii Geberit SuperTube można z dodatkowej wentylacji całkowicie zrezygnować. Zamiast tradycyjnego układu, czyli pionu d160 można zastosować pion o takiej samej przepustowości, ale znacznie mniejszej średnicy – d110. Możliwe jest również prowadzenie poziomych odcinków, do sześciu metrów długości, bez spadku.
Uzyskanie ciągłego słupa powietrza w takim pionie kanalizacyjnym jest możliwe dzięki nowej technologii Geberit SuperTube, opartej na trzech kształtkach zoptymalizowanych pod kątem przepływu – kształtka Geberit Sovent stosowana zamiast standardowego trójnika oraz dwa kolana Geberit BottomTurn i Geberit BackFlip stosowane w miejscach przejścia pionu w poziom lub odwrotnie.

W Geberit SuperTube (po lewej) przepustowość wynosi 12 l/s. Technologia umożliwia uzyskanie jednolitej rury kanalizacyjnej o średnicy d110, co oznacza, że nie ma potrzeby stosowania rury wentylacyjnej. Konwencjonalna rura kanalizacyjna (po prawej) osiąga przepustowość 12,4 l/s przy średnicy rury d160 i dodatkowej rurze wentylacyjnej d90

Trzy kształtki stanowią istotną różnicę

Technologia Geberit SuperTube opiera się na doskonałej wzajemnej zależności pomiędzy trzema nowoczesnymi kształtkami i systemową rurą spustową Geberit PE. Razem tworzą innowacyjne rozwiązanie hydrauliczne, które przynosi wyraźne dodatkowe korzyści. Wszystkie elementy są łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. Uzyskane w ten sposób połączenie, które powstaje na poziomie molekularnym, gwarantuje absolutną szczelność całego systemu.

Geberit PE Sovent d110 – wytwarzanie ruchu wirowego w pionie

Zoptymalizowana geometria kształtki Geberit Sovent powoduje, że spływająca woda w pionie, w obrębie kształtki zostaje wprawiona w ruch obrotowy z taką siłą, że przylega mocno do ścianek przewodu, pozostawiając wewnątrz wolną przestrzeń dla powietrza. Dzięki temu możliwe jest zachowanie małej średnicy pionu przy dużej przepustowości dochodzącej do 12 l/s.

Geberit PE BottomTurn – utrzymanie słupa powietrza w przypadku zmiany kierunku

Zawsze, gdy następuje zmiana kierunku przepływu w wysokim pionie, ścieki spiętrzają się u podstawy pionu, blokując przepływ powietrza. Dlatego w takich sytuacjach (przejście pionu w poziom) wymagana jest dodatkowa rura wentylacyjna. W przypadku zastosowania kolana Geberit PE BottomTurn zmiana kierunku powoduje zmianę przepływu pierścieniowego (pion) na przepływ laminarny (poziom), bez zakłócenia słupa powietrza. Takie rozwiązanie chroni przed niepożądanymi wahaniami ciśnienia w pionie kanalizacyjnym. Budowa kolana zapewnia to, że ścieki, opadając, nie tracą swojej energii i mają wystarczająco dużą prędkość, aby bez spadku pokonać prosty odcinek aż do 6m. To daje znaczne oszczędności w przypadku prowadzenia odsadzki w stropie podwieszonym.

Geberit PE BackFlip – bez zakłócania słupa powietrza w kierunku pionowym

Kolano o specjalnie wymodelowanym kształcie – Geberit PE BackFlip – wprawia laminarny przepływ wody w odcinku poziomym odsadzki w ruch wirowy w dalszym odcinku pionu. Wewnętrzny słup powietrza po raz kolejny zostaje utrzymany.

Oszczędność miejsca i moc

Połączenie kształtki PE Sovent z technologią SuperTube umożliwia inżynierom sanitarnym projektowanie pionów kanalizacyjnych z zastosowaniem rur o znacznie mniejszych średnicach, a pozbycie się rur wentylacyjnych umożliwia zmniejszenie szachtów instalacyjnych. Zmniejszeniu ulega również przestrzeń wewnątrz stropów podwieszonych, a także przestrzeń pod stropem w pomieszczeniach gdzie prowadzone są kolektory zbiorcze kanalizacji sanitarnej.

Minimalizowanie nakładu pracy

Technologia Geberit SuperTube przynosi korzyści również dla wykonawcy sytemu kanalizacyjnego w budynku wysokim lub wysokościowym. Mniejsze średnice, mniej pionów, jedna kształtka Sovent zamiast kilku trójników na pionie oznaczają szybszy i prostszy montaż oraz lepszą organizację podejść kanalizacyjnych na tej samej kondygnacji.

Bezpłatna prenumerata