Nowości 2024 Prandelli w systemach ogrzewania podłogowego

Nowa konstrukcja rotametru i regulowany Mixer

W systemach ogrzewania podłogowego znaczącą rolę odgrywają elementy odpowiedzialne za właściwą pracę podłogówki, w tym odpowiedni przepływ czynnika grzewczego w pętlach zapewniający komfort cieplny w każdym pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest też temperatura zasilania, a ta w układzie z coraz popularniejszymi pompami ciepła jest niższa niż w układzie z kotłem. Aby sprostać tym wymaganiom Prandelli unowocześnił konstrukcję rotametrów w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. Kolejną nowością wprowadzoną także w 2024 roku jest mieszacz z regulowanym rozstawem przyłączy, dzięki któremu pasuje on do większości rozdzielaczy ogrzewania podłogowego spotykanych na rynku.

Udoskonalone rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

Prandelli wprowadził znaczące modyfikacje w swoich rozdzielaczach do podłogówki, które mają na celu zapewnienie jeszcze większej kontroli nad systemem grzewczym.

Nowy zawór napełniająco-spustowy.
Został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie instalatorów i użytkowników. Ulepszona konstrukcja zaworu umożliwia regulację na dwa sposoby – ręcznie (pokrętłem) lub jak dotychczas za pomocą imbusa.

Nowa konstrukcja rotametrów – precyzyjna regulacja w zakresie 0-2,5 l/min.
Coraz większą popularność jako źródło ciepła w budynkach z ogrzewaniem podłogowym zyskują pompy ciepła. Zastosowanie tych urządzeń powoduje konieczność obniżenia temperatury na zasilaniu układu, a także potrzebę dokładniejszej regulacji poszczególnych pętli grzewczych.
Chcąc pozwolić na lepszą i dokładniejszą regulację przepływu w każdej pętli grzewczej, firma Prandelli zmieniła konstrukcję rotametru.
W nowych przepływomierzach zastosowano bardziej czuły system pomiarowy bez zmiany wielkości przepływu w porównaniu z dotychczasową konstrukcją o wskazaniu 0-3,5 l/min. Jest to dużą zaletą szczególnie w instalacji z pompą ciepła, gdzie pompa obiegowa często pracuje w systemie modulacyjnym i tradycyjne przepływomierze mogą mieć problem z pokazaniem właściwego wskazania przepływu. Nowe rotametry wskazują przepływ w zakresie od 0 do 2,5 l/min. i pozwalają na bardziej dokładny odczyt. Przy małych przepływach bezwładność poprzedniego przepływomierza często utrudniała odczyt wskazania. W nowego typu rotametrze problem ten zniknął, a reakcja jest szybsza i dokładniejsza.
Przy zastosowaniu rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego z rurami typu PEX o średnicy 16, 17, 18 mm nie ma potrzeby, a nawet nie zaleca się, aby przepływ w rurach był większy niż 2,5 l/min.
Warunkiem koniecznym, aby zapewnić samoodpowietrzenie instalacji, jest przepływ większy niż 0,7 l/min. Natomiast przepływ maksymalny (aby nie przekroczyć dopuszczalnej straty ciśnienia w pętli 20 kPa) powinien wynosić 2,5 l/min. Wg wyliczeń projektowych optymalny przepływ w jednej pętli powinien zawierać się pomiędzy 0,8-1,8 l/min., w zależności od zapotrzebowania na ciepło.
Nowy przepływomierz to także zmieniony nypel, ze specjalnym oznaczeniem, który tworzy komplet nowej wersji rotametru.
Zmiana dotyczy zarówno rotametrów magnetycznych, jak i sprężynkowych (fot. 3).

Nowość – Mixer regulowany

Mixer do ogrzewania płaszczyznowego reguluje temperaturę wody zasilającej i dzięki temu zabezpiecza podłogę przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Dostosowany jest do podłączenia rozdzielacza ogrzewania podłogowego np. RP-R.
Ostatnio w Mixerze (fot. 4) wprowadzono znaczącą innowację: regulowany rozstaw przyłączy.
Nowa konstrukcja pozwala na regulację wysokości w zakresie 209-220 mm.
Dzięki temu mieszacz idealnie dopasowuje się do większości renomowanych rozdzielaczy dostępnych na rynku, bez względu na to, czy mają one rozstaw belek 210 mm czy 220 mm.
Przeznaczony do maks. 160 m2 powierzchni grzewczej.

Przejdź  Więcej o nowym mieszaczu Mixer

Przejdź  Więcej o nowym rozdzielaczu do ogrzewania podłogowego

Bezpłatna prenumerata