Jak zainstalować grzejnik kanałowy w podłodze?

1

O grzejnikach kanałowych, ich wariantach, podłączeniach hydraulicznych i elektrycznych pisaliśmy w IR 09/2020 (kliknij).
Kontynuując temat, rozszerzamy go o kilka ciekawych aspektów instalacyjnych.

Z punktu widzenia instalacji grzejnika kanałowego istotne jest, by przewidzieć pewien zapas wolnej przestrzeni w podłodze. Zwykle jest to ok. 4-5 cm doliczonej z każdej strony wanny grzejnika i maksymalnie ok. 3 cm do jego wysokości. Po wypoziomowaniu śrubami poziomującymi, należy przykręcić grzejnik do podłoża nośnego budynku za pomocą dostarczonych kotew systemowych. Są to osadzone wzdłuż długości wanny wygięte płaskowniki z regulacją poziomu i możliwością skręcenia śrubami na stałe.
Ten system montażu jest wystarczający, aby zainstalowany grzejnik był stabilny. Powstałe niewielkie przestrzenie wokół grzejnika wypełnić można niskoprężną pianką montażową lub płynnym betonem, tak aby cały grzejnik po zastygnięciu wypełniaczy stanowił wraz z odpowiednią kratką solidną konstrukcję mogącą w przyszłości przenosić obciążenia od przechodzącego po nim użytkownika. Nie zaleca się stosowania pianki mocno zwiększającej swoją objętość, gdyż istnieje poważne ryzyko wygięcia wanny, a w szczególności jej dłuższego boku.
Następstwem może być brak możliwości rozłożenia na rancie grzejnika kratki maskującej.

2

Grzejniki kanałowe instalowane są najczęściej pod dużymi przeszkleniami i drzwiami balkonowymi. Dlatego też niektórzy producenci oferują specjalne podesty maskujące na czas, gdy grzejnik nie jest wykorzystywany. To rozwiązanie zabezpiecza go przed zanieczyszczeniem piaskiem, ziemią i pyłem.
Grzejniki instaluje się w odległości kilkunastu centymetrów od stolarki okiennej w świetle przeszklenia (fot. 1). Optymalnie jest, gdy grzejnik jest nieco krótszy niż długość okna, z uwagi na względy estetyczne. Zachowanie odległości montażowych wynika przede wszystkim z ewentualnych elementów istniejących w konstrukcji budynku, które mogą uniemożliwić przysunięcie wanny grzejnika bliżej okna.
Ustawienie grzejnika wymusza, by wentylator znajdował się od strony pomieszczenia. Taki układ umożliwia wytworzenie zjawiska tzw. „kurtyny powietrznej”, która niweluje wpływ nawiewanego zimnego powietrza przez ewentualne nieszczelności, wspomaga równomierny rozkład temperatury i wpływa na prawidłową cyrkulację powietrza. Zastosowanie odwrotnej kolejności (obrócenie grzejnika o 180°) spowodowałoby nawiewanie ciepłego powietrza bezpośrednio na pomieszczenie i mogłoby obniżyć komfort cieplny użytkowników. Dlatego też w ofercie producentów, w zależności od potrzeb znaleźć można wersje prawe, jak i lewe grzejników.
Samo zastosowanie grzejnika kanałowego, czy to z wentylatorem, czy bez ma jeszcze jeden wymierny efekt – zapobiega powstawaniu zjawiska parowania szyb – szczególnie na dużych przeszkleniach.
Wannę grzejnika instaluje się w podłodze z uwzględnieniem warstw przyszłej podłogi tak, by jej górny rant był na tym samym poziomie co warstwa wykończeniowa podłoża (deska, panele, płytki).
W przypadku budynków biurowych i stosowania tam podłóg podniesionych – grzejniki kanałowe również sprawdzą się jako źródło ciepła (fot. 2). W ofercie producentów znaleźć można rozwiązania dedykowane do takich konstrukcji, wyposażone w specjalne stelaże z regulacją wysokości grzejnika.

3

Po co są listwy przy kratkach?
Co w sytuacji, w której w ostatniej chwili, inwestor zmienił pomysł na podłogę i zamontowany już grzejnik nie licuje się z nową podłogą?
Producenci przewidzieli taką możliwość i w tym przypadku proponują listwy wykończeniowe do kratek, które np. w profilu typu „Z” – umożliwiają wyrównanie poziomów miedzy nową podłogą a kratką przykrywającą grzejnik. To rozwiązanie skuteczne jest tylko, gdy grzejnik ostatecznie zamontowany został „zbyt głęboko” w stosunku do podłogi (fot. 3).
Kiedy użytkownik nie do końca jest zadowolony z estetyki połączenia między grzejnikiem, a wykończeniem podłogi – np. krzywo docięte, postrzępione płytki – sytuację ratują listwy typu „L”, które tworzą dekoracyjną ramkę wokół grzejnika zasłaniając wszelkie niedoskonałości.
W zależności od oczekiwanych walorów estetycznych oraz rodzaju ostatniej warstwy wykończeniowej podłogi wybrać można również listwę typu „U”, która nakładana na rant wanny grzejnika tworzy subtelną ozdobę.
Źródło zdjęć: PURMO

Odpowiedzi udzielił: Rafał Grochowski
inżynier produktu, Purmo

Bezpłatna prenumerata