Afriso wprowadza nową generację kurków manometrycznych AMC

W ofercie AFRISO pojawiła się nowa generacja kurków manometrycznych AMC, przeznaczonych do instalacji grzewczych, chłodzących i wodociągowych. Poprzednia generacja tych produktów, ułatwiająca montaż manometrów i podnosząca komfort użytkowania instalacji, spotkała się z pozytywnym odbiorem na rynku. Jednocześnie biorąc pod uwagę rozwój technologiczny oraz oczekiwania odbiorców, AFRISO zdecydowało się odświeżyć gamę kurków manometrycznych AMC.

Nowa generacja kurków zawiera najpopularniejsze i najczęściej używane konfiguracje gwintów – również takie, których zabrakło w pierwszej generacji. Do wyboru są wersje kurków 2- oraz 3-drogowych. Kurki manometryczne AMC umożliwiają odpowietrzenie odcinka od instalacji do manometru – wystarczy ustawić rączkę kurka w konkretnej pozycji i odkręcić korek odpowietrzający, co doprowadzi do kontrolowanego odpowietrzania przez gwint. Służą też do odłączania urządzeń pomiarowych od instalacji, celem ich kontroli albo wymiany. Parametry techniczne nowej generacji kurków zostały zachowane na niezmiennym, wysokim poziomie – PN25 oraz Tmax 120°C.

Budowa nowej generacji kurków manometrycznych AMC
Działanie nowej generacji kurków manometrycznych AMC

Nowe kurki manometryczne AMC wyposażono w rączkę z czytelnym oznaczeniem kierunku przepływu. W ten sposób instalator zawsze ma wskazówkę, w jakim położeniu powinna znajdować się rączka.
Kurki manometryczne AMC pomagają również w kontroli wskazania punktu zero przy odciążonym manometrze, a 3-drogowa wersja kurka umożliwia sprawdzenie poprawności wskazań za pomocą przenośnego urządzenia pomiarowego.
Na kurkach umieszczono strzałkę, która wskazuje przepływ od instalacji do manometru. Pozwala to podłączyć manometr we właściwe przyłącze.
W zestawie z kurkami manometrycznymi AMC dostępne są uszczelki, które zapewniają szczelność połączenia kurka do instalacji. Dodatkowo kurek jest skutecznie chroniony przed uszkodzeniem przez osłonę gwintu przyłącza kontrolnego.

Trzy najczęściej występujące przypadki aplikacji kurka manometrycznego AMC
Odpowietrzanie za pomocą kurka manometrycznego AMC

Nową generację kurków manometrycznych AMC można stosować w instalacjach, w których czynnikiem roboczym jest woda lub mieszaniny wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50%. Warto nadmienić, że produkty mają atest higieniczny wydany przez NIZP – PZH i są zbudowane z materiałów nadających się do kontaktu z wodą użytkową oraz bezpiecznych dla użytkowników.

Przejdź Więcej informacji o kurkach manometrycznych AMC

Bezpłatna prenumerata