Systherm – mariaż praktyki i nauki

Doświadczeni w chłodnictwie i klimatyzacji

Jubileusz 25-lecia skłania do podsumowań, w tym tych najważniejszych wydarzeń w historii firmy….

Firma Systherm została założona w Poznaniu w 1988 r. Rok później powstały trzy działy: Zagraniczny, Informatyki i Ochrony Środowiska, Chłodnictwa i Klimatyzacji. W 1991r. został powołany do życia dział handlowy i hurtownia. W 1994 roku przekształcono dział remontów i inwestycji w firmę samodzielną działającą dziś jako Systherm D. Gazińska s.j. W 1995 r. dział projektowo -handlowy chłodnictwa i klimatyzacji przekształcił się w samodzielną spółkę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp z o.o. W następnym roku siedziba firmy przeniesiona została na ul. Św. Wincentego 7, gdzie mieści się do dziś.
W kolejnych latach otwierane zostały oddziały terenowe w: Łodzi i Olsztynie, Gliwicach (obecnie oddział Katowice), Koszalinie, Kaliszu, Szczecinie, Białymstoku oraz Lublinie.
Duże znaczenia dla rozwoju firmy miało podjęcie współpracy z najlepszymi producentami jak np. LG Elektroniks, Danfoss, Copeland, RefComp, Hanbell, Widex, Pro Froid oraz Thermokey, Du Pont.

Czy zgodzi się Pan ze mną, że firmę Systherm można nazwać prekursorem klimatyzacji i chłodnictwa w zastosowaniu tych dziedzin na szeroką skalę?

Wprowadziliśmy na polski rynek światowe marki z branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Już w 1990 roku rozpoczęliśmy szkolenia monterów z zakresu budowy i montażu instalacji, budowy i uruchamiania sprężarek Copelanda i Bitzera. Realizowaliśmy zaopatrzenie monterów w narzędzia i urządzenia np. pompy próżniowe, stacje do napełniania najlepszych firm produkcyjnych. Pierwsze klimatyzatory kasetonowe w Poznaniu montowała firma Systherm w restauracji Meridian. Jesteśmy też pierwszą w Polsce firmą, która dostarczała wymienniki ciepła Gűntner. Wprowadzaliśmy i nadal staramy się wprowadzać wiele nowości branżowych na polski rynek. Pracownicy Systhermu opublikowali prawie 200 artykułów technicznych oraz są autorami 6 poradników z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji.

Najciekawsze układy zrealizowane przez firmę, to…..

Układy najciekawsze bardzo często charakteryzują się trudnością w ich zrealizowaniu. Prace wymagały dużej wiedzy i doświadczenia oraz dobrej organizacji prac.

  • Zaprojektowanie prawdopodobnie największej w Polsce instalacji do odzysku ciepła z instalacji chłodniczych z zastosowaniem pomp ciepła w Zakładach Mięsnych Przylep o mocy 2,7 MW. Instalacje zostały wybudowane i uruchomione w 1990r.
  • Pierwsze w Polsce duże instalacje do chłodzenia linii technologicznych do produkcji napoi gazowanych w firmie Legpol w Brzesku i Kunicach. Były to instalacje freonowe o mocy powyżej 500 kW.
  • Projekt i wykonanie komory do testowania specjalnego sprzętu w zakresie od warunków prawie polarnych -40oC do ekstremalnie wysokich 95oC (rok 1996).
  • Wykonanie systemu 26 komór badawczych ( każda specyficzna ) dla Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z regulacją, temperatury, wilgotności, stężenia dwutlenku węgla i intensywności oświetlenia (2002 r.).
  • Projekt i wykonanie badawczych komór chłodniczo-klimatyzacyjnych z precyzyjnym systemem sterowania temperaturą i wilgotnością dla firmy Brigestone w Poznaniu (2012 r.)

Standardowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych było tak wiele, że nie potrafiłbym podać ich liczby. Są to instalacje w supermarketach (miniMal, Carrefour, Piotr i Paweł, Społem, Tesco, Lidl ), bankach, zakładach produkcyjnych np. cukrownie w Nakle, Środzie Wkp. , zakładach mięsnych w Poznaniu, Łodzi, Pabianicach, mleczarniach, urzędach państwowych, placówkach opieki medycznej i w wielu innych lokalizacjach, a nawet w Seminarium Duchownym w Poznaniu – jeden z pierwszych w Polsce systemów VRV firmy Daikin.

 Systherm to trzy firmy pod jednym znakiem…

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.– firma inżyniersko-handlowa, nastawiona na projektowanie. Wykonujemy trudne projekty , kompletujemy  urządzenia i materiały oraz nadzorujemy realizację inwestycji. Jest jednocześnie pierwszą w Polsce hurtownią zaopatrująca firmy monterskie we wszystko, co potrzebują do swojej pracy. Firma prowadzi także szkolenia umożliwiające prowadzenie branżowej działalności zawodowej zgodnie z obowiązującym prawem.

Sytherm D. Gazińska sp. J. – firma montażowa, realizująca inwestycje od projektu poprzez montaż do przekazania do eksploatacji. Prowadzi nadzór nad eksploatacją i prace serwisowe oraz naprawy w czasie użytkowania. Jest więc kompleksowym wykonawcą nawet najbardziej skomplikowanych projektów. W firmie znajduje się także zakład chłodnictwa i klimatyzacji pojazdów. Jest autoryzowaną stacją obsługi firmy CARRIER Transicold Polska, która specjalizuje się w chłodnictwie transportowym. W tym zakresie świadczymy usługi jako ASO już 20 lat (diagnozy, naprawy i montaże na najwyższym poziomie). Ponadto w firmie działa Wydawnictwo, oferujące wiele pozycji z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła, wentylacji i ogrzewnictwa.

Systherrm Technik Sp.z o.o. – nowa firma, z założenia mająca prowadzić prace pomiarowe oraz badawcze. Opracowuje nowe technologie umożliwiające uzyskiwanie maksymalnie sprawnych rozwiązań, zapewniających ogrzewanie i chłodzenie z zastosowaniem OZE ( pomp ciepła, kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych, a także energii pozyskiwanych z wiatru i cieków wodnych). Prowadzi też doradztwo z zakresu funduszy unijnych i sporządzenia wniosków o dotację

Systherm jest organizatorem ogólnopolskich Dni Chłodnictwa, które już od wielu lat na stałe wpisane są w kalendarz najważniejszych wydarzeń branżowych. W tym roku odbędą się w dniach 13-14 listopada w Poznaniu.

Jaką rolę w Państwa firmie odgrywa dział projektowy?

W dzisiejszych czasach klient nie chce się rozdrabniać, korzystać z usług innych firm na kolejnych etapach.. Zatem dział projektowy tworzy głównie podstawę do dalszego działania wielu specjalistów w firmie. Stąd dbamy o kompleksową obsługę inwestycji, od projektu po dostarczenie urządzeń, ich montaż i uruchomienie oraz serwis. Zapewnia to ciągłość działania i znajomość inwestycji od podstaw, możliwość zracjonalizowania kosztów i doboru energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań. Każdy temat inwestycyjny musi mieć swój początek w projekcie. Jednym z pierwszych złożonych tematycznie projektów był projekt instalacji do odzysku ciepłą z instalacji chłodniczej o mocy 2,7 MW z zastosowaniem pompy ciepłą. Skupiamy się aktualnie na projektowaniu optymalnym, co jest wynikiem pracy doświadczonego zespołu specjalistów stosujący nowoczesne oprogramowanie AutoCad Revit. Możemy oczywiście t zaprojektować tylko układy chłodnicze, klimatyzacyjne, czy wentylacyjne, ale wykonywaliśmy również projekty modernizacji całych zakładów np. mleczarskich lub przetwórni mięsa. Projektowaliśmy komory chłodnicze i później najczęściej je wykonywaliśmy, wentylację i klimatyzacje cukrowni (w Nakle i Środzie Wkp.), dla wielu zakładów projektowaliśmy instalacje chłodnicze (zakłady mięsne i wytwórnie produktów z tworzyw sztucznych)…

Jakie najważniejsze zmiany nastąpiły w strukturze firmy w ostatnich 3 latach wpływające na obecną pozycję firmy na rynku?

W 2010 r. w strukturze organizacyjnej firmy wyodrębniliśmy samodzielny Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji Pojazdów. Działalność w tym zakresie prowadzona była w firmie od 20 lat. Były to jednak działania realizowane w istniejących do tej pory działach. Obecnie samodzielny zakład stwarza możliwości rozwoju i rozszerzania oferty – już baza materialna została zwiększona prawie o 100%, zatrudnienie wzrosło 3 razy, a obroty 4-krotnie. Ponieważ chłodnictwo samochodowe to rozwijająca się dynamicznie część transportu , więc związany z tym  rozwój usług w zakresie montażu agregatów chłodniczych ich serwisowania i napraw znacząco wzmacnia pozycję firmy Systherm.

Z jakimi największymi problemami boryka się ten segment branży?

Uważam, że nasz segment boryka się z większym problemem aniżeli zahamowany rozwój gospodarczy. Wiele osób niezwiązanych z branżą zauważyło w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła szansę na szybki zysk. Powstało dużo małych firm, świadczących często usługi wątpliwej jakości. Maksymalne zaniżanie cen spowodowało wzrost nieuczciwej konkurencji: oferty ze zbyt małą mocą urządzeń, instalacje z prymitywnym sterowaniem, brakiem zabezpieczeń. Urządzenia sprzedawane są wręcz „po kosztach”, nikt nie informuje nabywcy, iż np. montaż klimatyzatora przez niecertyfikowanego instalatora pozbawia go gwarancji. Wiele urządzeń sprzedawanych w Internecie sprowadzana jest z innych krajów i charakteryzują się one odmiennymi parametrami np. niższą klasą energetyczną, a więc większym zużyciem energii w eksploatacji.

Powstają słabej jakości układy zmontowane bez projektu dla uzyskania jak najniższej ceny. W układzie użyć można tak samo nazywających się akcesoriów i elementów o zupełnie innych parametrach. Układy takie z kolei nie spełniają oczekiwań inwestora. Część spraw kończy się brakiem zapłaty i sprawami sądowymi. Jako biegły sądowy widzę w wielu sprawach ten sam problem: najpierw inwestor zamawia instalację bez precyzyjnego określenia dzieła, czyli bez projektu, a po jego wykonaniu dochodzi do wniosku, że mu nie odpowiada ze względu na niską jakość zastosowanych elementów.

Także w przetargach kryterium podstawowym to najczęściej tylko cena. Tu sprawdza się przysłowie: chytry dwa razy traci. Koszt modernizacji i serwisowania takich słabych jakościowo układów zazwyczaj przewyższa zaoszczędzoną różnicę. Obecnie jest to jeden z głównych i najbardziej widocznych problemów w branży.

 Systherm: liczby, liczby i …liczby

Liczba adresów, pod którymi prowadzona jest działalność grupy Systherm:      10
Liczba pracowników:     112
Obrót roczny:   29,5 mln w 2011 r. i 33 mln zł w 2012 r.
Liczba wykonanych instalacji w przeciągu np. ostatnich 5 lat:     trudno zliczyć…
Przykładowo w ciągu 6 tygodni firma zamontowała klimatyzatory w 100 marketach tylko jednej sieci handlowej, przeciętnie po 4 w każdym markecie. Montują i serwisują komory chłodnicze w ponad 500 miejscowościach, a jest to tylko jedno z wielu zadań realizowanych na bieżąco przez Systherm.

Jaką technologię/urządzenie/system uznałby Pan za przełomowe w branży klimatyzacji i chłodnictwa, co na trwałe zmienia jej oblicze?

Moim zdaniem w zakresie projektowania to specjalna wersja oprogramowania Auto Cad Rewit. Umożliwia ona prowadzenia prac równocześnie przez wielu projektantów. Spełnia funkcję kontrolera. Nie dopuszcza, aby dochodziło do kolizji na płaszczyźnie różnych branż.
Kolejne osiągnięcie ostatniego 20-lecia to wprowadzenie systemów sterowania i monitoringu, umożliwiające zdalne prowadzenie nadzoru nad eksploatacją instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dodatkowym profitem dla firm montażowych jest możliwość wyeliminowania prób obciążenia firm chłodniczych skutkami niewłaściwej eksploatacji.
W klimatyzacji duże osiągniecie to systemy VRV, stosowanie sprężarek inwerterowych oraz poszerzenie zakresu pracy urządzeń klimatyzacyjnych, umożliwiających lepsze spełnienie potrzeb użytkowników.
W dziedzinie ogrzewnictwa to rozwój powietrznych pomp ciepła.
W 2012 roku firma Systherm poszerzyła swoją ofertę o systemy klimatyzacyjne GMV IV o większych wydajnościach chłodniczych firmy Gree. Jest to działanie mające na celu spełnienie oczekiwań klientów oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na urządzenia pracujące ze zmienną ilością czynnika chłodniczego. Marka Gree jest rozpoznawalna i ceniona nie tylko na rynkach azjatyckich, ale na całym świecie. W Polsce cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem z uwagi na wysoką jakość produktów, ich niezawodność i estetyczny wygląd. W mojej opinii jest to przełomowy system, który na trwałe zapisze się w katalogu kluczowych produktów branżowych.

Nazwisko Bolesława Gazińskiego (współzałożyciela i szefa firmy) jest bardzo dobrze znane także w świecie naukowym. Można tez powiedzieć, że Pana kariera to przykład ścisłej symbiozy doświadczeń na polu naukowym z sukcesami na polu praktyki rynkowej…

Rzeczywiście, taka symbioza to podstawa sukcesu. Wiedza i doświadczenie zdobyte na uczelni pomagają w prowadzeniu firmy. Dzięki znajomości zagadnień z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji od strony naukowo-technicznej, łatwiej jest rozeznać się w gąszczu marketingowych informacji o nowych produktach, systemach, układach i rozwiązaniach proponowanych na rynku. Z drugiej strony działalność praktyczna, jaką jest firma Systherm pozwala lepiej działać na płaszczyźnie nauki. Rynek dynamicznie się zmienia, a nie zawsze podręcznikowa wiedza nadąża za tymi przeobrażeniami. Myślę, że łączenie tych elementów jest jedną z recept na powodzenie.

 Bolesław Gaziński

dr inż. Bolesław Gaziński (ur. 1948 r. w Gębicach) ukończył studia na Politechnice Poznańskiej w 1972 roku. Przez 21 lat pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Ogrzewnictwa i Klimatyzacji, IIŚ PP. W 1979 roku obronił na Wydziale Budownictwa Lądowego PP rozprawę doktorską na temat zastosowań instalacji chłodniczych i grzejnych w klimatyzacji.
Zaraz po studiach wstąpił do SIMP-u i należał do jednego z kół na Politechnice Poznańskiej. Współpracował też z Sekcją Chłodnictwa i Klimatyzacji, gdzie został członkiem zarządu, a następnie przewodniczącym (do 2009 r.). Aktywnie działał też w SIMP-ie w Warszawie.
dr inż. Bolesław Gaziński był przewodniczącym komitetu organizacyjnego kolejnych 26 konferencji DNI CHŁODNICTWA. Aktualnie jest prezesem Zarządu Krajowego Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP (dawniej SCiK).
Jest od ponad 20 lat rzeczoznawcą SIMP-u, PZITS-u, ekspertem Krajowego Forum Chłodnictwa i biegłym sądowym.
W 1988 roku dr inż. Gaziński założył firmę Systherm i doprowadził do osiągnięcia przez nią znaczącej pozycji w Polsce w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Swoją wiedzę potrafi stosować w praktyce, czego dowodem jest ciągły rozwój założonej przez niego firmy Systherm.

 

Wywiad z Bolesławem Gazińskim przeprowadziła Małgorzata Tomasik

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017