Rozdzielacze KAN-therm w instalacjach grzewczych i chłodzących

Rozdzielacze Systemu KAN-therm

Kiedy rury metalowe w instalacjach wewnętrznych mogą korodować?

W technice instalacyjnej mogą występować różne typy korozji: chemiczna, elektrochemiczna, wewnętrzna albo zewnętrzna, korozja punktowa, korozja wywołana prądami błądzącymi itd. Zjawiska te mogą być wywołane określonymi przyczynami fizykochemicznymi związanymi z jakością materiałów instalacyjnych, parametrami przewodzonych mediów, warunkami zewnętrznymi, a także montażem instalacji. Poniżej...

KAN-therm – różnorodność systemów, rur, mocowań

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017