Ogólna charakterystyka systemów przygotowania c.w.u. w Polsce

Aby ocenić realne możliwości zastosowania pomp ciepła i zastąpienia nimi tradycyjnych źródeł ciepła, w których spalane są głównie paliwa stałe, należy scharakteryzować strukturę i potencjał tych źródeł.  Autorzy artykułu: Marian Rubik, Jacek Hendiger, Piotr Ziętek* * dr inż. Marian Rubik, dr inż. Jacek Hendiger, dr inż. Piotr Ziętek, Politechnika Warszawska Struktura źródeł ciepła...

Podgrzewacze wody z pompą ciepła

W większości istniejących budynków zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania zostało już zmniejszone w wyniku termorenowacji przegród budowlanych i poprawy szczelności budynków, podczas gdy zużycie ciepła do przygotowania c.w.u. pozostaje praktycznie bez zmiany. Wynika z tego, że systemy przygotowania ciepłej wody stanowią obecnie potencjalne źródło oszczędności energii i pole do wprowadzenia nowych...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017