Wpływ wentylacji na poziom wilgotności względnej

Artykuł dotyczy prawidłowego kształtowania wilgotności w pomieszczeniu na podstawie wstępnych wyników prowadzonych badań. Krystian Kurowski* *dr inż. Krystian Kurowski, Katedra Inżynierii Środowiska WBNS/UKSW Żyjemy otoczeni świeżym, wilgotnym powietrzem. Przy czym przez „świeże” rozumiemy powietrze o odpowiedniej zawartości tlenu, niezbędnej w procesach życiowych, z kolei „wilgotne”...

Wentylacja a poziom dwutlenku węgla, czyli jak wietrzyć?

Dwutlenek węgla stanowi powszechnie występujący gaz, gromadzący się szczególnie w pomieszczeniach przebywania ludzi. Powstaje w wyniku metabolizmu prowadzonego przez organizmy żywe. Emisja CO2 powodowana jest również przez: realizację procesu spalania w urządzeniach otwartych, czy palenia tytoniu. Kiedy i gdzie jednak jego stężenie w domu jest najwyższe i jak wietrzyć pomieszczenia, by odczuwalnie go...

Badania terenowe małej instalacji kolektorów słonecznych

Wzrost liczby montowanych instalacji kolektorów słonecznych – KS (m.in. za sprawą dofinansowania) przyczynił się znacznie do zwiększenia ilości i zakresu problemów związanych z funkcjonowaniem instalacji (m.in. poprzez montaż przez mniej doświadczone ekipy, podejście szablonowe). Jednocześnie instalacje (w realiach krajowych) po okresie gwarancji pozbawione są często serwisowania, co potęguje...

Termografia/termowizja, czyli jak poprawnie mierzyć

Ochrona cieplna budynków odgrywa coraz większą rolę. Nakłady energii na ogrzewanie budynków mogą dochodzić do 80% całkowitej energii zużywanej przez budynek dla budynków słabo izolowanych, dla wysoko energooszczędnych zaś nie przekraczają 50%. Wielkość zużycia energii zależy głównie od skuteczności izolacji – zwiększenia szczelności cieplnej. Należy zdać sobie również sprawę, że...

O szczelności powietrznej budynku słów kilka…

Zdecydowane zmiany w procesie budowlanym (stosowanych technologiach i rozwiązaniach instalacyjnych) spowodowane są postępem technologicznym, optymalizacją kosztów, jak też zwiększającymi się wymogami związanymi z energooszczędnością. I tu niebagatelną rolę odgrywa szczelność powietrzna budynków. * dr inż. Krystian Kurowski, Katedra Inżynierii Środowiska, WBNS /UKSW Szczelność  =...

Rekuperacja 500+ …czyli czego możemy się spodziewać po centralach wentylacyjnych o wydajności co najmniej 500 m3/h?

Spełnienie wymagań współcześnie budowanych budynków (nie tylko budynków energooszczędnych, które stają się powoli standardem) jest niemożliwe bez zastosowania rekuperacji. Zgodnie z warunkami technicznymi od stycznia 2014 r.  dla budynków zaopatrzonych w wentylację mechaniczną  wprowadzono dla strumienia wentylacyjnego od 500 m3/h nakaz stosowania odzysku ciepła ze sprawnością co najmniej...

Jak właściwie wykonać gruntowe poziome wymienniki ciepła?

Popularność wymienników gruntowych poziomych wiąże się z prostotą konstrukcji, sposobem układania, jak też rodzajem wykorzystywanych narzędzi/urządzeń (jak np. koparka). Jednocześnie grunt wokół wymiennika poziomego charakteryzuje się zdecydowanie większą stabilnością temperatury niż powietrze atmosferyczne, występuje też możliwość samoistnej i pełnej regeneracji złoża w okresie lata....

Nowe technologie w kolektorach słonecznych

Strona 1 z 212
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017