Przeglądy instalacji solarnych

W celu zapewnienia długotrwałej i bezproblemowej pracy instalacji kolektorów słonecznych należy spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z głównych czynników jest dobór komponentów instalacji, jak również jej prawidłowe uruchomienie. Instalacja solarna powinna także podlegać okresowym przeglądom zgodnie z harmonogramem przewidzianym przez producenta urządzeń. Instalacje wspomagające...

Przegrzewanie kolektorów – sposoby zabezpieczeń

Instalacje kolektorów słonecznych z uwagi na uwarunkowania klimatyczne w Polsce służą najczęściej do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej. Charakter pracy instalacji solarnych jest ściśle związany z energią promieniowania słonecznego. Oznacza to, że instalacje kolektorów słonecznych najefektywniej pracują w okresie letnim, w którym odbiór ciepła z instalacji jest ograniczony, tym...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017