Logamax plus GB072V2 – mobilne sterowania gotowe na nową dyrektywę ErP

JunkersHome z modułem MB100-LAN

EasyControl – aplikacja Buderus do zdalnego sterowania domowym systemem grzewczym

Remont instalacji grzewczej – wybrane zagadnienia

Pomieszczenie Zgodnie z DzU 02.75.690 par.172, kubatura pomieszczenia z kotłem nie może być mniejsza niż 8 m3 dla urządzeń pobierających powietrze do spalania z tego pomieszczenia i nie mniejsza niż 6,5 m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Wysokość pomieszczenia kotłowni powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji...

Logamax plus GB072 z wbudowaną automatyką pogodową

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017