Kabel czy mata, czyli elektryczne ogrzewanie podłogowe

Przewody do elektrycznego ogrzewania podłogowego

Systemy tryskaczowe

W systemach tryskaczowych woda jest pod ciśnieniem. Jeżeli dojdzie do powstania pożaru tryskacz pod wpływem temperatury aktywuje się, uwalniając środek gaśniczy. O tym jakie wymagania powinien spełniać system tryskaczowy mówią przepisy prawa i normy techniczne. W zakresie regulacji prawnych trzeba wspomnieć o rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie...

Wentylatory stosowane w wentylacji mechanicznej małych obiektów

Wentylacja mechaniczna dla zapewnienia optymalnej wymiany powietrza w pomieszczeniach wymaga stosowania odpowiednich wentylatorów. W urządzeniach wentylacji mechanicznej najczęściej zastosowanie znajdują wentylatory osiowe i promieniowe. W wentylatorach osiowych przepływ powietrza odbywa się wzdłuż osi, na której zamontowany jest wirnik. Wentylatory tego typu tłoczą powietrze na odległość do 10 m....

Małe węzły cieplne

Węzły jednofunkcyjne obsługują instalację centralnego ogrzewania. Z kolei węzły dwufunkcyjne dodatkowo pozwalają na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jest możliwe przy tym zainstalowanie systemu cyrkulacji c.w.u. Niektóre wersje węzłów dwufunkcyjnych są przystosowane do ładowania zasobnika cieplej wody. Węzeł cieplny to zespół urządzeń, które łączą sieć cieplną znajdującą się na...

Wodomierze mieszkaniowe – przykładowe modele

Wodomierzem nazywa się wskaźnik lub przyrząd pomiarowy, który stanowi połączenie przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest metr sześcienny lub galon. Najprostszy podział wodomierzy dzieli je na urządzenia mokrobieżne, suchobieżne, hybrydowe/półsuche (z liczydłem zanurzonym w roztworze gliceryny) oraz przemysłowe. Oprócz tego zastosowanie znajdują wodomierze...

Zawory antyskażeniowe

Zawór antyskażeniowy jest urządzeniem mechanicznym, które umożliwia ochronę sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem w efekcie wystąpienia przepływu zwrotnego.   Należy podkreślić, że do przepływu zwrotnego może dojść w przypadku wystąpienia nagłego obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego zamknięciem lub otwarciem zasuwy, pęknięciem przewodu, dużymi skokami ciśnienia...

Izolacje termiczne instalacji c.o., c.w.u. i wentylacyjnych

Izolacja stanowi sposób zabezpieczania dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. celem utrudnienia wzajemnego oddziaływania. W przypadku izolacji elementów instalacji c.o., c.w.u. oraz wentylacyjnych ważna jest termoizolacja chroniąca przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem, obniżenie natężenia dźwięków o określonej częstotliwości oraz tłumienie dźwięków...
Strona 1 z 212
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017