Zjawiska korozji i tworzenia się kamienia w instalacjach c.o. w budynkach wielorodzinnych – możliwe przyczyny

Porady udzielił: Bartosz Świetliński Szef Serwisu Unical Polska Wskazówki techniczne zawarte w niniejszym artykule dotyczą komunalnych i przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania na gorącą wodę, o temperaturze roboczej do 100°C. W tych instalacjach (w odróżnieniu od instalacji parowych i na wodę przegrzaną potencjalne dysfunkcje i uszkodzenia powodowane przez brak właściwego uzdatniania wody i...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017