Zmiany w zarządzie Robert Bosch GmbH

 

1 lipca 2018 r. dr Michael Bolle został powołany do zarządu spółki Robert Bosch GmbH. Michael Bolle dotychczas kierował Centralnym działem badań i rozwoju. Obejmie nowo utworzone stanowisko Chief Digital Officer oraz funkcję Chief Technology Officer (członka zarządu ds. technicznych). Oprócz Centralnego działu badań i rozwoju, Michael Bolle będzie odpowiedzialny także za Centralny dział przetwarzania informacji (IT), spółkę zależną Bosch Software Innovations GmbH oraz centralną funkcję koordynacji techniki i metodyki rozwoju.

Z dniem 31 grudnia 2018 r., po 30 latach pracy w koncernie Bosch, na emeryturę przejdzie dr Rolf Bulander. Inżynier budowy maszyn z tytułem doktora jest członkiem zarządu od 2013 roku, a od roku 2015 odpowiada za sektor Mobility Solutions.

Jego następcą, a zarazem nowym prezesem sektora Mobility Solutions zostanie dr Stefan Hartung. Inżynier budowy maszyn z tytułem doktora kieruje obecnie m.in. sektorami Energy and Building Technology oraz Industrial Technology oraz działem produktowym Bosch Connected Industry.

Do zarządu został powołany także nowy członek, Rolf Najork. Obecny prezes zarządu spółki Bosch Rexroth AG przejmie z dniem 1 stycznia 2019 r. od dr Hartunga sektor Industrial Technology oraz odpowiedzialność za działy branżowe Drive and Control Technology, Packaging Technology i dział produktowy Bosch Connected Industry. Pozostanie przy tym, na zasadach unii personalnej, prezesem spółki Bosch Rexroth.

Innym nowym członkiem zarządu zostanie dr Christian Fischer.  Dotychczasowy Senior Partner w firmie konsultingowej Roland Berger będzie od 1 stycznia 2019 r. kierował sektorem Energy and Building Technology. W zakres jego obowiązków wejdą m.in. działy branżowe Building Technologies, Thermotechnology, Bosch Global Service Solutions oraz spółka Robert Bosch Smart Home GmbH. Dr Fischer jest doktorem nauk ekonomicznych, pełnił już funkcje zarządcze m.in. jako prezes jednej ze spółek indeksu TecDAX.

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017