Zmiany w Radzie Nadzorczej NFOŚiGW

Minister Środowiska wprowadził zmiany w składzie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 20 listopada 2015 r. skład Rady Nadzorczej NFOŚiGW przedstawia się następująco:

  • przewodniczący: Roman Niżnikowski
  • zastępca przewodniczącego: Marek Ryszka
  • członkowie: Marek Tramś i Mirosław Czekaj (przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego), Michał Baj (przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych); Roman Sobiecki (przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki), Waldemar Sługocki (przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), Krzysztof Masiuk (przedstawiciel organizacji ekologicznych), Janusz Wojdalski, Zbigniew Myczkowski, Tomasz Popławski, Andrzej Matysiak
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017