Zehnder – nowy slogan i wizerunek

Firma Zehnder pokazała się na renomowanych targach specjalistycznych HVAC Mostra Convegno w Mediolanie z zupełnie nowej strony. Główne elementy tożsamości firmy Zehnder będą w przyszłości jeszcze bardziej widoczne w wizualnym odbiorze marki oraz we wszystkich działaniach komunikacyjnych i marketingowych Zehnder Group. Nowy slogan „Always the best climate” wyraźnie pokazuje, że definicja „klimatu” według firmy Zehnder znacznie się rozbudowała i wykracza poza trzy filary: komfort, zdrowie i efektywność energetyczna. Slogan zawiera obietnicę, jaką klientom może złożyć jedynie dostawca kompletnych i inteligentnych rozwiązań w zakresie klimatu w pomieszczeniach.

Chodzi przede wszystkim o to, że Zehnder postrzega siebie nie tylko jako kompetentnego dostawcę wysokiej jakości produktów, lecz również jako firmę oferującą zawsze najlepsze, kompleksowe rozwiązania dla komfortowego klimatu wnętrza – a co za tym idzie wysoką wartość dodaną dla klientów. Kompletne rozwiązanie w zakresie najlepszego klimatu wnętrza jest zawsze opracowywane w ramach zaawansowanej współpracy ze zleceniodawcami. Firma Zehnder odgrywa rolę kompetentnego partnera w tym procesie, aby wspólnie znaleźć takie rozwiązanie techniczne, które jest idealnie dopasowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Te główne założenia filozofii firmy Zehnder będą w przyszłości bardziej „wyczuwalne” i widoczne w codziennej komunikacji z klientami. Specjalista z zakresu komfortowego klimatu w pomieszczeniach oprócz nowego sloganu „Always the best climate” odpowiednio zmienił również całą koncepcję komunikacji.

Bezpłatna prenumerata